Blog

This is the default subtitle

Vols treballar i cobrar la pensió?

Vols treballar i cobrar la pensió?

A partir d´ara, els treballadors autònoms que vulguin compatibilitzar sou amb la jubilació al 100% hauran de formalitzar almenys un contracte per compte aliè en el seu àmbit d´activitat.


Canvi per sorpresa

La Direcció General d´Ordenació de la Seguretat Social ha emès un criteri pel qual s´estableix que el contracte per compte d´altri que ha de formalitzar el pensionista que vulgui compatibilitzar el 100% de la quantia de la pensió de jubilació amb una activitat per compte propi ha de emmarcar-se en l´activitat que doni lloc a la seva alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA).

Segons la Seguretat Social, els treballadors que vulguin sol·licitar la compatibilitat entre treball per compte propi i el 100% de la seva pensió de jubilació hauran d´estar en situació d´alta en el RETA i acreditar tenir contractada almenys a un treballador per compte aliè. Aquesta mesura no s´aplicarà als pensionistes de jubilació inclosos en el RETA per la seva condició de conseller, administrador, soci o comuner de societats, en no tenir la condició d´empresaris.

L´aprovació d´aquest criteri, que ha entrat en vigor, no suposarà una revisió de les compatibilitats ja reconegudes.


familiars col·laboradors

En el cas que l´autònom contracti un familiar col·laborador per acollir-se a la compatibilitat plena amb la pensió de jubilació, aquell haurà de tenir la condició de treballador per compte aliè.

En cap cas podrà beneficiar-se de la compatibilitat del treball per compte propi amb el 100% de la pensió de jubilació el familiar col·laborador inclòs en el RETA, ja que només l´autònom titular pot actuar com a ocupador dels treballadors per compte aliè al seu servei.

Treballadors de la llar

Aquest criteri modifica un altre anterior en el qual es donava validesa a la possibilitat que el contracte fos d´una persona enquadrada en el Sistema Especial d´Empleats de Llar.