Skip to content

Auditories

Proporcionem tots els serveis que pugui necessitar

IF Assessors, col·labora i manté acords comercials amb les millors empreses per a poder proporcionar als nostres clients tots els serveis que puguin necessitar. És el cas del servei d’Auditories, el qual ens l’ofereix l’empresa HyC Consulting Empresarial SL

Sobre nosotros

L’auditoria al nostre país, i en concret els professionals que a això ens dediquem, hem estat testimonis en els últims anys de l’evolució i canvis tan importants que ha tingut aquesta activitat al nostre país, i que ha afectat directament les empreses. El nostre equip d’auditoria s’ha anat adaptant a les noves necessitats del mercat i a les noves regulacions legals per a fer un treball de qualitat, adquirint un compromís de col·laboració amb els nostres clients. L’Auditoria de Comptes és una activitat important dins dels serveis que presta HyCConsulting, estant inscrits, a tal fi, en el ROAC.

Altres serveis d’auditoria que presta HyCConsulting, al marge de la ja esmentada Auditoria de Comptes, són:

  • Elaboració d’informes especials per als diferents casos que indica la legislació i per als quals són requerits els serveis d’un auditor (valoració d’accions, augments i reduccions de capital, emissió d’obligacions convertibles, exclusió del dret de subscripció preferent, etc.).
  • Organització de l’Auditoria Interna: avaluacions de Control Intern i elaboració de manuals administratius i comptables.
  • Assessorament en l’elegibilitat de costos i auditoria d’estats financers de les subvencions dins de l’entorn de la Comissió Europea, en els seus diferents Programes Marc (FP6, FP7 i H2020).

A l’hora de conquistar nous mercats és crucial comptar amb un assessorament fiable, en aquest aspecte l’equip de If Assessors és garantia d’èxit.

Vols començar a gestionar amb tranquil·litat el teu negoci?

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem de forma personalitzada!