Blog

This is the default subtitle

Què són dies naturals, dies hàbils i dies feiners?

Què són dies naturals, dies hàbils i dies feiners?

Moltes vegades, quan realitzarem algun tipus de tràmit administratiu, sol·licitar vacances o prestacions, ens esmenten els dies naturals, dies laborables o dies hàbils. I de vegades un es fa un embolic.

Què són els dies naturals

TOTS els dies de l´any, de dilluns a diumenge, fins als dies festius. És a dir, que si l´any té 365 dies, aquests són naturals; en el cas dels anys de traspàs hi ha un més, 366 dies naturals. No hi ha dubte, per tant, pel que fa als dies naturals.

Què són els dies hàbils i inhàbils

Els dies hàbils són els dies que es consideren aptes per a la realització de determinats actes o per al còmput de dies de determinats terminis. Aquests dies hàbils vénen determinats per llei, i en el cas d´Espanya, es consideren dies hàbils els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres.

Els dissabtes i els diumenges són considerats segons aquest criteri anterior, dies inhàbils. També es consideren dies inhàbils els dies de festa, en el cas d´Espanya, hem de tenir en compte que hi ha festius nacionals però també hi ha dies festius diferents en cada comunitat autònoma.

L´important d´aquesta diferència és que quan un termini acaba en un dia inhàbil, com ja hem dit abans, en dissabte, diumenge o dia festiu, el termini es perllonga fins al següent dia hàbil. Quan l´últim dia d´un termini sigui inhàbil (per exemple, un dissabte), es traslladarà al següent dia hàbil (si és un dissabte, ja que diumenge també és inhàbil, l´últim dia de termini serà dilluns, llevat que sigui festiu ).

Són dies inhàbils en el territori nacional o en les comunitats autònomes els següents:

a)
En tot el territori nacional: els dissabtes, els diumenges i els dies declarats com a festes d´àmbit nacional no substituïbles, o sobre les que la totalitat de les comunitats autònomes no ha exercit la facultat de substitució.

b) En l´àmbit territorial de les comunitats autònomes: aquells dies determinats per cada comunitat autònoma com festius.

c) En els àmbits territorials de les entitats que integren l´Administració local: els dies que estableixin les respectives comunitats autònomes en els seus corresponents calendaris de dies inhàbils.

Què són els dies laborables o laborals

El tema dels dies laborables és diferent. Els dies feiners depenen en principi de l´empresa en la qual treballem que pot tenir el seu propi calendari. Però per regla general es consideren dies laborables, els dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i també dissabte.