Skip to content

Què és una empresa de societat col·lectiva?

La Societat Col·lectiva és un tipus d’empresa mercantil que pot ser útil a petita escala. Vols conèixer les seves principals característiques? Aquí te les expliquem amb detall.

La Societat Col·lectiva: definició i principals característiques d’aquesta societat mercantil

Els diferents tipus d’empreses estan reconeguts en l’actual Llei de Societats de Capital, però aquesta és una excepció. En el cas de les societats col·lectives, cal fer referència al Codi de Comerç, que és l’encarregat de regular-les. Les Societats Col·lectives són més bàsiques que altres fórmules, però, precisament per això, tenen un nínxol.

És bo que sàpigues que hi ha diversos elements que distingeixen aquestes empreses d’altres. Les principals característiques que has de tenir en compte són les següents:

Denominació de la societat

La societat mercantil sempre inclourà la denominació S.C. com a abreviatura. Com a element general, es farà constar el nom de tots els socis a l’hora d’identificar-la. Aquesta és la forma habitual de reconèixer-les i diferenciar-les d’altres fórmules jurídiques.

Nombre de socis

Les Societats Col·lectives tenen un mínim de dos socis, però no tenen un màxim reconegut. Això implica que no hi ha cap límit a l’hora d’integrar diferents socis. En conseqüència, aquesta és una de les característiques que la distingeix perquè no pot haver societats unipersonals d’aquesta naturalesa.

D’altra banda, i no és menys important, tots els socis tenen la mateixa capacitat de decisió. Per tant, i amb independència del capital que hagin aportat, tindran les mateixes participacions en l’empresa.

Capital mínim

Aquest tipus de societat, com no està regulada per la Llei de societats de capital, no compta amb un capital mínim. En conseqüència, és un format de negoci que, en general, està associat a petits comerços o PIMES.

La veritat és que aquesta empresa és poc comú en l’actualitat, però sí que es pot trobar perquè ofereix una certa flexibilitat normativa. Com la regulació és la que marca el Codi de Comerç, no es requereixen tants tràmits.

Responsabilitat dels socis

La responsabilitat dels socis en aquest tipus de companyia és il·limitada. És a dir, que el soci, en cas que hi hagi deutes, respon no només amb el capital que hagi aportat sinó, també, amb el seu patrimoni personal. En aquest sentit, aquesta forma d’empresa té similituds amb l’autònom unipersonal. No en va, no hi ha una distinció tan precisa entre les obligacions personals i societàries.

Hi ha una excepció en algunes d’aquestes empreses, que és el soci industrial. Això és rellevant perquè hi ha socis col·lectius i socis industrials; els segons no tindrien responsabilitat patrimonial, ja que només aporten el know how.

Tractament fiscal

Aquesta empresa, a efectes fiscals, tributa com qualsevol altra societat de capital. Per tant, per pagar els impostos es regirà per la normativa de l’Impost de Societats. Quan correspongui realitzar una declaració fiscal, es tindrà en compte aquesta circumstància.

Conclusió

La societat col·lectiva és una opció mercantil que pot interessar i que et convé aclarir. A IF Assessors comptem amb un servei professional d’assessorament fiscal i comptable. Contacta’ns si vols conèixer millor els nostres serveis!

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!