Skip to content

Què és i per a què serveix la declaració complementària?

Les declaracions fiscals estan subjectes a una periodicitat que marca la llei, encara que existeixen excepcions. Aquí t’expliquem què és una declaració complementària i la seva utilitat.

La declaració complementària, definició i funcionalitat

Les declaracions complementàries fiscals són aquelles que es presenten amb l’objecte de corregir algun error o equívoc pel qual un contribuent pagava menys del que li corresponia en la seva anterior declaració.

Això vol dir que les declaracions complementàries són voluntàries. I poden realitzar-se a petició de part o perquè s’hagin observat uns defectes que es pretenen esmenar. La idea és, doncs, que pagueu allò que et correspon. Això sí, la declaració només es pot presentar abans que el deute tributari no prescrita.

D’altra banda, ha de constar explícitament el caràcter complementari de la declaració. A més, has d’incloure la quantitat inicial i la quantitat que declares ara perquè l’Agència Tributària realitzi les seves comprovacions. En definitiva, aquesta declaració serveix perquè et posis al dia davant el fisc.

Per què pot ser interessant presentar una declaració complementària? Cal destacar els següents casos:

1. Evita sancions fiscals

Les sancions fiscals són un dels principals motius pels quals fer declaracions complementàries. En aquest cas, el que pots és avançar-te a l’obertura d’una inspecció d’Hisenda. Quan això passa i declares el que et correspon pagar, no s’obriria un procés sancionador.

És relativament comú en autònoms i PIMES petits oblits que poden suposar sancions abundants. A vegades hi ha factures que no s’han comptabilitzat i, encara que no suposen una gran importància numèrica, la sanció sí que ho és.

Aquesta és la raó per la qual, si detectes algun error o despesa no inclòs pel qual hauries de pagar més, t’interessarà fer aquesta declaració. Un cas paradigmàtic és el d’aquelles factures que no s’han inclòs per error.

2. Evita conseqüències penals

El delicte fiscal està associat a l’impagament o defraudació d’una determinada quantitat. Avui en dia, i amb l’actual legislació, el delicte fiscal es dóna a partir dels 120.000 euros i comporta multes i pena d’un a 5 anys de presó, segons el Codi Penal.

El que sí que és important assenyalar és que les declaracions complementàries només eviten conseqüències penals a priori. És a dir si presentes la declaració abans que l’Agència Tributària iniciï el procediment, no hi hauria delicte de perseguir. En canvi, la presentació de la declaració quan ja s’iniciïn investigacions no eximirà de responsabilitat penal.

Quan es té un cert patrimoni és fonamental tenir ben clara aquesta diferenciació per evitar problemes. Per aquest motiu, comptar amb un assessor fiscal que faci les declaracions dins el termini i en la forma escaient és vital.

Conclusió

La presentació d’una declaració complementària pot evitar-te problemes, però convé estar ben assessorat per no equivocar-te. A IF Assessors comptem amb un servei especialitzat per a PIMES i autònoms que et pot ajudar perquè tu centris els teus esforços en la teva activitat professional. Contacta’ns si t’interessa conèixer millor la nostra oferta de serveis!

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!