Skip to content

Publicada l´Ordre de mòduls per a 2020.

La tributació per estimació objectiva o mòduls és un dels tres sistemes que existeixen, juntament amb l´estimació directa, Simplificada o Normal, per a tributar l´IRPF. És un règim més avantatjós ja que evita a l´autònom determinades formalitats en l´administració de la seva comptabilitat. A més, evita pagar més en el cas que arribin temps de bonança, ja que el rendiment net de l´activitat es calcula en base a uns “mòduls”, o índexs (com ara metres de la barra d´al bar, personal contractat, etc.) establerts.

Però no tots els autònoms poden fer ús d´aquesta fórmula de tributació. De fet, només aquells que apareguin de manera taxativa en unes taules publicades de forma anual mitjançant una ordre ministerial i que compleixin determinats requisits podran acollir-se als mòduls.

Requisits per ser a Mòduls 2020

Si ja has comprovat si la teva activitat apareix en les taules que et possibiliten a regirte per aquest sistema, ara has de verificar que compleixis amb la resta dels requisits:

1. Que el volum de rendiments íntegres de la teva activitat de l´any anterior no superi els 250.000 euros per al conjunt d´activitats econòmiques (existeixi o no l´obligació d´expedir factura) i 125.000 si estàs obligat a expedir factura, quan el destinatari sigui empresari o professional.

2. També està fixat en 250.000 euros el límit per al conjunt d´activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

3. Que el volum de compres en béns i serveis en l´exercici anterior, excloses les adquisicions d´immobilitzat, no superi els 250.000 euros amb l´IVA inclòs.

4. Però a més les activitats has de desenvolupar-les en el territori nacional, no has d´haver renunciat prèviament a l´Règim d´Estimació Objectiva i no has exercir una altra activitat en estimació directa.

Obligacions per a autònoms en Mòduls 2020

Si tributes en Mòduls hauràs de presentar trimestralment (en els mesos d´abril, juliol, octubre i gener) el model 131 per fer front als pagaments fraccionats de l´IRPF. A més de la Declaració de la Renda anual.

I estaràs obligat a portar i la conservació dels llibres registres de béns d´inversió, si dedueixes amortitzacions, i de vendes i ingressos si determines el rendiment net de la teva activitat tenint en compte el volum d´operacions.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!