Skip to content

Pròrroga dels ERTES fins al 30 de setembre.

El Consell de Ministres ha aprovat en una reunió extraordinària un Reial decret llei pel qual es prorroguen fins al 30 de setembre els expedients de regulació temporal d´ocupació (ERTEs) associats a l´Covid-19.

El II Acord Social en Defensa de l´Ocupació estableix la pròrroga dels ERTES fins al proper 30 de setembre, perllongant moltes de les condicions ja establertes en l´anterior pròrroga, però amb les següents novetats en matèria d´exoneració de quotes a la Seguretat Social.

Exoneració de quotes a la Seguretat Social

En la nova pròrroga dels ERTES fins al 30 de setembre de 2020, s´estableixen les següents exoneracions de quotes per a les empreses que estiguin en ERTO per causes de força major total i vagin passant a un ERTO per causes de força major parcial:

– Per a empreses de menys de 50 treballadors: Exoneració de el 60% de cotitzacions socials respecte a treballadors que estiguin en actiu durant els mesos de juliol, agost i setembre i exoneració de l´35% respecte de treballadors que segueixin en ERTO en aquests mesos.

– Per a empreses de 50 o més treballadors: Exoneració de el 40% de cotitzacions socials respecte de treballadors que estiguin en actiu i exoneració de l´25% per als que segueixin en ERTO.

S´estableix que les empreses que estiguin actualment en ERTO per causa de força major total o parcial passaran a un ERTO de transició, 1 ERTO per causes ETOP, fins al 30 de setembre de 2020. En aquesta situació s´estableixen les següents exoneracions de cotitzacions socials :

– Empreses de menys de 50 treballadors: Exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus treballadors de l´70% al juliol; 60% a l´agost i el 35% al setembre.

– Empreses de 50 o més treballadors: Exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus treballadors de l´50% al juliol; 40% a l´agost i el 25% al setembre.

Aquests ERTES de transició es tramitaran una vegada que s´obtingui l´informe preceptiu de la Inspecció de Treball i una vegada informat als representants dels treballadors.

El procediment seria el següent: empreses que ara mateix estiguin en ERTO per causes de força major total passaran a un ERTO per causes de força major parcial amb les primeres exempcions i des d´aquí passaran a un ERTO per causes ETOP amb les segones exempcions.

Es manté la prohibició d´acomiadaments per a empreses acollides a ERTO

Les empreses han de mantenir l´ocupació, un mínim de 6 mesos, quan s´hagin beneficiat de les exoneracions de cotitzacions socials a l´estar en ERTO.

A més, tampoc es permetrà que els treballadors realitzin hores extraordinàries ni que l´empresa contracti treballadors de manera directa ni a través d´ETT, llevat que la seva contractació estigui suficientment motivada i justificada, ni tampoc repartir dividends durant 2020.

Major protecció a empreses i treballadors en cas de possibles rebrots

El cap de l´Estat d´Alarma ha provocat que, en els últims dies, es donin a conèixer nous rebrots en diferents punts de la geografia espanyola. Això ha portat al fet que en el II Acord Social en Defensa a l´Ocupació s´estableixi que les persones afectades per ERTES per causes de força major o ERTES per causes ETOP derivats de l´COVID-19 o els tramitats en cas de rebrot, se´ls reconeixerà la prestació encara quan no acreditin període de cotització previ i se´ls aplicarà el comptador a 0.

Així mateix, l´acord contempla que les empreses que ja hagin reprès la seva activitat però que es vegin obligades a tancar com a conseqüència de rebrots, podran tornar a acollir a un ERTO per causa de força major amb una exoneració de quotes de l´80% per a empreses de menys de 50 treballadors i de l´70% si tenen 50 o més treballadors.

Les prestacions per desocupació per a treballadors es mantenen

Els treballadors afectats per un ERTO seguiran cobrant amb normalitat la seva prestació per desocupació fins al 30 de setembre i, en el cas dels treballadors fix – discontinus, ho faran fins al 31 de desembre.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!