Skip to content

Prestació per maternitat: Com reclamar a Hisenda la devolució de l´IRPF.

El Tribunal Suprem ha determinat que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, que perceben les dones treballadors durant la baixa de 16 setmanes després del naixement del seu fill, estan exemptes de l´Impost sobre les Rendes de les Persones Físiques (IRPF).
Això vol dir que alguns pares que van sol·licitar la prestació per maternitat o paternitat podran recuperar entre 1.000 i 2.600 euros per fill si ho reclamen davant Hisenda.

Es pot sol·licitar la devolució de l´IRPF de la prestació per maternitat abans que acabi el termini de prescripció. És a dir, abans que passin 4 anys des de:

– el dia següent a la finalització del termini de presentació de la declaració la rectificació es pretén, o

– l´endemà de la presentació de la declaració si es va presentar fora de termini.

Així, el termini de presentació de la declaració d´IRPF de l´exercici 2014 va acabar el 30 de juny de 2015 pel que es pot sol·licitar la devolució corresponent a aquest any fins al 30 de juny de el 2019.


Qui pot reclamar?

Els contribuents de l´IRPF que van incloure la prestació per maternitat en la seva declaració i que van pagar més o els va sortir a retornar menys que si no ho haguessin fet.

Si vas percebre la prestació entre el 01/01/2014 i el 31/12/2017

Pots sol·licitar la devolució de l´IRPF de la prestació per maternitat si cobraste aquest subsidi en els anys 2014-2017.

A més de les mares, poden reclamar els pares que hagin compartit la baixa per maternitat.

Si la vas percebre abans del 01/01/2014

En aquest cas la declaració d´IRPF que la inclou ja està prescrita. No podràs sol·licitar la devolució del pagat de més.

Si ja has reclamat

Si vas sol·licitar la rectificació de la teva declaració d´IRPF és segur que Hisenda et la va denegar. Si et conformaste i no vas seguir recorrent, l´assumpte ja està tancat. No pots tornar a instar la rectificació.

Si recurriste i el procediment segueix obert, com la sentència fixa jurisprudència fallaran al teu favor. Obtindràs la devolució dels ingressos indeguts i els interessos de demora corresponents.

¿L´exempció afecta la prestació per paternitat?

La Llei de l´IRPF parla d´exempció per maternitat. Per això, Hisenda pot intentar que no s´apliqui a la prestació per paternitat.

El Tribunal Suprem ja ha equiparat les dues situacions en altres supòsits diferents a aquest. Fes càlculs per si t´interessa reclamar. Potser Hisenda s´oposi, però a la llarga els tribunals et donaran la raó.

Quants diners podràs recuperar?

L´import que et retornarà Hisenda dependrà de la quantia de la prestació rebuda i del tipus de gravamen del teu declaració.

Per saber la quantitat exacta cal tornar a fer la declaració sense incloure la prestació com a rendiment del treball.


Com reclamar?

Has de sol·licitar la rectificació de la teva declaració de renda que inclogui la prestació per maternitat. demanaràs:

– la devolució dels ingressos indeguts (el que has pagat de més o t´han tornat a faltar)

– i els interessos de demora corresponents

Pots fer-ho en les administracions d´Hisenda o mitjançant de la seva seu electrònica.

Consells

1. Si el teu nadó va néixer a l´últim trimestre de l´any, és possible que cobraràs la prestació en dos exercicis diferents, de manera que hauràs de sol·licitar la rectificació de les dues declaracions.

2. Com la rectificació paralitza el còmput de la prescripció i suposarà una revisió del teu declaració, assegura´t d´haver declarat bé per evitar que surtis perjudicada.

3. Si no vols complicar-te la vida i prefereixes que ens encarreguem nosaltres, contacta´ns i estarem encantats d´ajudar-te.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!