Skip to content

Pla Renove 2020: tots els ajuts i descomptes. Indústria i Pime.

L´Executiu ha aprovat, amb alguns canvis, el Pla Renove, el programa de subvencions a la compra de vehicles nous de menys de 120 gr / CO2. Els ajuts per a la compra de cotxes poden arribar fins als 5.500 euros.

Beneficiaris de el Pla Renove 2020

De les ajudes per canviar de cotxe poden beneficiar els autònoms, les persones físiques i les empreses privades que tinguin un establiment vàlidament constituït a Espanya, així com altres tipus de persones jurídiques tal que el seu número d´identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A , B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.

Per contra, queden exclosos els concessionaris o punts de venda (epígraf IAE 615.1 o 654.1.), Les empreses en crisi i aquells compradors que no estiguin a l´corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Quants cotxes puc comprar amb les ajudes?

El límit de vehicles que pots adquirir amb el Pla Renove 2020 per a persones jurídiques és de 30. Això sí, les subvencions no són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos vigents per a la mateixa finalitat, procedents de l´Administració General de l´Estat o seus Ens públics o privats.

¿Pot ser un cotxe de rènting o lísing?

Sí, pots beneficiar-te d´un cotxe tant si ho adquireixes de forma directa com si ho fas per mitjà d´operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (leasing operatiu).

Condicions de el Pla Renove 2020 per a empreses

Gràcies a el Pla Renove 2020 podràs beneficiar d´interessants ajudes per a la compra d´un cotxe Toyota. Com a empresa, per acollir-se als incentius d´aquest programa has de complir una sèrie de requisits en termes d´emissions i administratius.

Te´ls detallem a continuació:

– Ha de ser un vehicle comercial nou, matriculat al país a partir de el 15 de juny de al 2020 (inclusivament).

– El vehicle comercial ha de comptar amb etiqueta de la DGT ZERO, ECO o C, com la nostra gamma de vehicles comercials, així com amb una qualificació energètica de l´IDAE classe A o B.

– En el cas de vehicles comercials lleugers, ha de tenir un límit d´emissions de 155 g / km de CO2.

– Per a les empreses, aquestes subvencions estan sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) nº 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (ajudes de minimis).

– S´ha de declarar a la sol·licitud d´ajuda la condició de PIME o Gran empresa.

Quina és la quantia dels ajuts per renovar els cotxes de la teva empresa?

A) Ajuda per a turismes nous:

                                      PARTIC./AUTÓNOMOS              PIME             GRAN EMPRESA
Classificació energètica              A / B                              A / B                   A / B                                       
Etiqueta 0 Emisiones                4.000€                           3.200€                2.800€   
Etiqueta ECO                      1.000€/600€                      800€/500€          700€/450€
Etiqueta C                            800€/400€                       600€/350€           550€/350€

B) Ajudes per a vehicles comercials lleugers amb menys de 2.500 kg de mmta.

                                      PARTIC./AUTÓNOMOS              PIME             GRAN EMPRESA
                                       
Etiqueta 0 Emisiones                 4.000€                         3.200€                  2.800€   
Etiqueta ECO                            1.200€                            950€                   850€   
Etiqueta C                                 1.000€                            800€                   700€   

C) Ajudes per a vehicles comercials lleugers amb més de 2.500 kg de mmta.

                                      PARTIC./AUTÓNOMOS              PIME             GRAN EMPRESA
                                       
Etiqueta 0 Emisiones                  4.000€                         3.200€                  2.800€   
Etiqueta ECO                             2.700€                         2.200€                  1.900€   
Etiqueta C                                  2.100€                         1.700€                  1.500€   

D) La compra de motocicletes se subvencionarà amb 400 euros en el cas dels particulars que adquireixin un model de gasolina i de 750 euros per als que optin per una motocicleta elèctrica. En cas de pimes i grans empreses, les subvencions variaran entre 200 i 750 euros.

Quan puc sol·licitar els ajuts per canviar de cotxe?

Les subvencions de el Pla Renove 2020 tindran vigència per a totes aquelles adquisicions realitzades a partir de el 15 de juny de 2020, inclòs. El programa arribarà a la seva fi al 31 de desembre de 2020, o bé quan s´exhaureixi el crèdit disposat per a tal fi.

Per a la presentació de sol·licituds, el termini comprendrà des del dia d´activació de el sistema telemàtic de gestió d´ajuts de el Programa fins al 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos, o bé fins que s´exhaureixi el crèdit destinat a les ajudes.

Veure: Preguntes Freqüent de la Guia RENOVE 2020

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!