Skip to content

Per a què serveix una auditoria?

L’auditoria és una acció de comprovació externa d’una empresa per part d’un especialista per comprovar el seu estat real. Aquesta entrada et proporciona exemples pràctics de per a què serveix una auditoria.

Exemples pràctics de per a què serveix una auditoria

És bo recordar que, en una auditoria, primer s’estableix el procediment i després es realitzen les corresponents accions. El resultat és un informe que l’auditor realitzarà i que lliurarà al seu client.

Els clients que requereixin una auditoria poden ser l’empresa auditada, una tercera empresa o, fins i tot, una institució pública. Per tant, són diversos els agents que poden estar interessats en aquesta acció.

Les funcionalitats d’una auditoria són múltiples. No obstant això, cal assenyalar que les més comunes són les següents:

1. Conèixer si es compleixen les obligacions legals

Les auditories permeten comprovar si una empresa està complint amb les seves obligacions legals. És a dir, amb les seves obligacions financeres, tributàries o de Recursos Humans. Això sí, l’anàlisi es pot realitzar en conjunt o per separat. Quan es fa aquest tipus d’auditoria, el que s’investiga és si hi ha algun incompliment pel qual es puguin exigir responsabilitats.

Aquesta auditoria pot realitzar l’empresa auditada, però també pot ser sol·licitada per tercers.

2. Comprovar si es compleix el codi de pràctiques de l’empresa

L’empresa auditada pot tenir un codi de bones pràctiques implantat. I encara que aquest no sigui d’obligat compliment legal, sí que ho pot ser per als directius de la companyia. Les auditories, en aquest cas, pretenen comprovar si hi ha alguna violació del codi.

Aquest tipus d’auditoria la realitza, en general, la mateixa empresa auditada. L’objectiu és realitzar un control de qualitat per comprovar que es compleixen els seus estàndards

3. Revisar si una empresa és solvent

La revisió de la solvència d’una empresa és clau per fer negocis amb aquesta o per adquirir-la. Un tipus d’auditoria habitual en aquests casos és l’anomenada Due Diligence, prèvia a processos de compra o fusió. En aquest cas, es fa una investigació sobre la seva praxi i compliment de les seves obligacions.

Aquesta auditoria sol ser realitzada per terceres empreses. El que es pretén comprovar, en definitiva, és que l’adquisició o els tractes no impliquen riscos financers o legals derivats d’una mala gestió.

4. Complir amb l’obligació quan la llei obliga a realitzar auditories

Hi ha casos en què la legislació espanyola de Societats de Capital obliga a realitzar auditories prèvies a empreses. Això succeeix, per exemple, en empreses d’una facturació elevada, per calcular el valor d’una acció, canvis en el capital social, exclusió del dret de participació preferent o en emissions.

Si no es fa una auditoria prèvia, no es podrà realitzar cap d’aquestes accions. I, a més, l’empresa que no compleixi aquest requisit s’exposarà a sancions.

Conclusió

Conèixer per a què serveix una auditoria és bo per saber quan és oportú fer-la. Necessites assessorament empresarial especialitzat? En IF Assessors comptem amb un equip de professionals multidisciplinaris que poden realitzar auditories internes. Contacta amb nosaltres!

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!