Skip to content

Pagaments en efectiu: límits, mètodes i documents acreditatius.

Els pagaments en efectiu per part d´empreses, treballadors autònoms o particulars de nacionalitat espanyola o estrangera tenen una sèrie de límits establerts per l´AEAT. L´objectiu de l´Agència Estatal de l´Administració Tributària és reduir i evitar el frau fiscal així com el blanqueig de capitals.

Així com estableix la llei, no podran pagar-se en efectiu les operacions en què una de les parts intervinents es tracti d´un empresari o professional i que a més l´import sigui igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

En el cas que el pagador sigui una persona física que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï com a empresari o professional, l´import es fixa en 15.000 euros.


Què entenem per efectiu?

S´entén com a pagament en efectiu els següents mitjans de pagament:

– Els bitllets i monedes nacionals o estrangeres

– Els xecs bancaris al portador

– Qualsevol altre mitjà físic incloent-hi els electrònics.


Quines obligacions comporten les operacions que no poden pagar-se en efectiu?

Els intervinents en aquestes operacions (empresari, professional o persona física) han de conservar els justificants del pagament durant 5 anys des de la seva data per demostrar que es va efectuar a través d´altres mitjans de pagament diferents de l´efectiu.

Si per qualsevol motiu l´AEAT et demanés justificar un pagament en efectiu, has de saber que per acreditar un pagament en efectiu pots presentar un rebut, una carta de pagament o certificacions acreditatives d´ingrés.

La factura rebuda per part del nostre proveïdor mai seria suficient.

Què passa si incompleixo les limitacions?

Com ja saps, tot incompliment de les normes establertes per llei donen lloc a infraccions.

En aquest cas, l´incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu suposen una infracció administrativa que es dóna en el cas que els intervinents paguin l´import total o parcial en efectiu incomplint la limitació indicada.

Tant el pagador com el receptor es faran càrrec de forma solidària de la infracció comesa i de la sanció corresponent. L´Agència Tributària pot exigir l´abonament de la sanció tant al pagador com al comprador o a tots dos.

Quin seria l´import de la sanció en cas d´incompliment?

La sanció per l´incompliment de les limitacions serà el 25% de la base de la sanció. Aquesta base serà igual a la quantia pagada en efectiu, sempre que en les operacions d´import igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros.

Per exemple, una operació entre 2 empresaris l´import és de 10.000 euros el pagament es realitza en efectiu. L´import de la sanció serà del 25% sobre el pagament en efectiu que són 10.000 euros, que suposa una sanció de 2.500 euros.

La infracció esmentada finalitzarà als 5 anys, que començaran a comptar des del dia en què la infracció s´hagués comès.

L´AEAT pot lliurar a qualsevol de les parts en cas que aquest denunciï el pagament en efectiu a l´altra part. Per a això, la denúncia s´ha de fer quan no hagin transcorregut més de 3 mesos des que es va realitzar el pagament indegut. És possible realitzar la denúncia del pagament en efectiu a través del web de l´Agència Tributària o en els registres de les delegacions de l´AEAT.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!