Skip to content

Noves mesures en l´àmbit laboral establertes pel RDL 9/2020.

El govern ha dictat el RDL 9/2020, de 27 de març, sobre mesures laborals, entre les quals destaca la impossibilitat d´utilitzar la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció degudes a l´coronavirus per acomiadar mentre duri l´estat d´alarma.

El RD 9/2020 de dissabte 28 de març, a banda d´altres aspectes relacionats amb temes sanitaris, ha regulat els següents punts:

Interrupció de l´còmput de la durada màxima dels contractes temporals durant l´Estat d´Alarma a les empreses que hagin aplicat un ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció o per causa de força major, motivats pels efectes de l´COVID-19. Els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i d´interinitat romandran vigents fins a la finalització de l´Estat d´Alarma, perllongant pel mateix temps que haguessin estat suspesos. En conseqüència, caldrà estar atents a l´venciment d´aquest tipus de contractes que puguin vèncer en el període de l´ERTE o posteriorment.

Finalització dels ERTEs per Força Major relacionada amb el Covid-19 en la data que es decreti el terme de l´Estat d´Alarma, amb independència de el període indicat en la sol·licitud de l´ERTE. Per tant, aquests expedients no finalitzaran en el període indicat en la sol·licitud (habitualment un o dos mesos), sinó en el moment en què finalitzi l´Estat d´Alarma, tot això amb independència de si hi ha o no resolució de l´Administració aprovant l´expedient .

Prohibits els acomiadaments mentre duri la crisi

Prohibició de realitzar acomiadaments per causes objectives durant l´Estat d´Alarma al·legant força major, causes econòmiques, tècniques organitzatives i de producció. En conseqüència, els acomiadaments realitzats a partir d´aquesta data i fins a la finalització de l´Estat d´Alarma quedaran limitats a altres causes (acomiadaments improcedents o per altres causes no incloses en les anteriors).
 
Agilització de el procediment per comunicar les dades a l´SEPE de cara a l´cobrament de les prestacions per desocupació, establint un termini de cinc dies des de dissabte perquè les empreses en ERTE, o que ho hagin sol·licitat enviïn les dades dels treballadors a l´SEPE, entre ells compte bancari i número de telèfon, per tramitar la prestació.
 
Establiment d´un règim sancionador i de possible devolució de les prestacions o bonificacions de la Seguretat Social en cas d´aplicació incorrecta de l´ERTE.

Límit a la durada dels ERTE

Recordem que els ERTEs relacionats amb el Covid-19 tindran com a data de finalització quan acabi l´Estat d´Alarma, la prohibició de determinats acomiadaments i la interrupció dels terminis de finalització dels contractes temporals per a empreses en ERTE.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!