Skip to content

Nova normativa de lloguer d´habitatges. Reial decret llei sobre mesures urgents en matèria d´habitatge i lloguer.

El lloguer d´habitatge té nova normativa. El govern ha aprovat un Reial Decret per regular aquest mercat, amb importants novetats que resumim en els seus punts més destacats.

No és la primera vegada que el govern de modifica el mercat dels lloguers d´habitatge. Ja ho va fer el passat mes de desembre, amb un altre Reial Decret que el Congrés va rebutjar, en no comptar amb el suport d´altres grups parlamentaris.

Les novetats més destacades del nou Reial Decret de lloguer d´habitatge són:

1. S´amplia la durada del contracte de lloguer, amb pròrroga obligatòria de fins a 5 anys quan l´arrendador (propietari) sigui una persona física, o 7 anys si és una empresa o societat. En aquest moment, la pròrroga obligatòria només arriba 3 anys.

2. Hi haurà un mecanisme més eficaç per coordinar actuacions perquè en cas de desnonament les persones afectades comptin amb la intervenció dels serveis socials. Per a això, es podran paralitzar durant un mes si l´arrendador és persona física, o tres mesos si és persona jurídica.

3. En cas de defunció del titular del contracte de lloguer, l´arrendament es subrogarà obligatòriament a la resta d´inquilins de l´habitatge quan hi hagi persones en situació de vulnerabilitat (persones amb discapacitat, menors d´edat o majors de 65 anys).

4.
Els lloguers turístics (tipus Airbnb) queden fora d´aquesta normativa estatal i es permet la seva regulació per part de les comunitats autònomes. Les comunitats de propietaris també poden limitar per majoria qualificada dels propietaris aquests usos i / o establir quotes de pagament de despeses comunes fins a un 20% majors.

5.
La pujada del preu del lloguer, durant la vigència dels contractes, no podrà superar les pujades de l´IPC (Índex de Preus al Consum).

6.
Es limita a dos mesos de renda com a màxim les garanties addicionals a la fiança (un mes), llevat que es tracti de contractes de llarga durada.

7.
El comprador d´un habitatge de lloguer ha de respectar el contracte vigent amb l´inquilí, encara que no s´hagi complert amb la formalitat d´inscriure aquest contracte en el Registre de la Propietat.

8. Quan l´arrendador sigui una persona jurídica (empresa, societat), aniran al seu càrrec les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte.

9. Termini de preavís: S´augmenta també a dos mesos el termini de preavís previst per no renovar el contracte per a l´inquilí i a quatre mesos per a l´arrendador.

10.
Es permet als ajuntaments la possibilitat d´establir una bonificació de fins al 95% en la quota de l´Impost de Béns Immobles per als habitatges subjectes a lloguer a preu limitat.

11. Es crearà un Índex estatal de referència del lloguer d´habitatges, perquè sigui utilitzat per part de les comunitats autònomes per a les seves polítiques d´incentius a l´habitatge. De moment, no es considera que mitjançant aquest mecanisme es pugui regular per llei l´establiment d´un preu màxim dels lloguers.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!