Skip to content

S´aprova la nova ajuda de 430 euros per a contractes de formació.

La nova Llei de pressupostos generals de l´estat per al 2.018, ha establert una ajuda directa de 430 euros mensuals per als treballadors amb contracte de treball en formació.

La disposició addicional 10020 estableix totes les condicions per accedir a aquesta ajuda, a continuació us les detallem:

En què consisteix l´ajuda d´acompanyament?

L´anomenada ajuda d´acompanyament consisteix en un ajut de 430, 27 euros directa, per al treballador inscrit en Garantia Juvenil que subscrigui un contracte per a la formació i l´aprenentatge.

L´ajuda l´han de percebre directament en el seu compte, durant fins a un màxim de 18 mesos. 36 mesos en el cas de tenir un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

A canvi, els joves hauran de comprometre a aprofitar de manera activa la formació oficial de Certificat de Professionalitat que reben en el seu contracte.

Aquest ajut és compatible amb les bonificacions del 100% en les assegurances socials que rep l´empresa durant tota la vigència del contracte.


Requisits per accedir a l´ajuda de 430 euros per contracte de formació

El treballador haurà de complir amb un perfil molt específic, més avall veiem tots els requisits que marca la nova norma:

1. Estar inscrit en Garantia Juvenil. Per poder donar-se d´alta en aquest fitxer no podran estar ni treballant, ni estudiant a la data de sol·licitud.

2. No tenir estudis superiors o com a màxim d´ESO. L´ajuda no serà aplicable per als joves amb estudis de FP, universitaris o de Certificat de Professionalitat.

3. Realitzar activament la formació oficial que rebran amb el contracte de formació. En el cas de no tenir un aprofitament òptim, perdran l´ajuda.

A més, el contracte haurà de complir les següents característiques:

1. El contracte haurà de tenir una durada d´almenys 1 any.

2. Es realitzarà d´acord amb la normativa vigent (Art.11,2 de l´Estatut dels treballadors).

3. S´haurà de marcar una casella específica en el moment de sol·licitar l´autorització del contracte de formació, indicant que és per aquest ajut. Aquesta gestió la realitzem al centre de formació.

4. La formació i seguiment s´haurà de realitzar d´acord amb la normativa d´aquest contracte, amb un centre acreditat pel SEPE.

5. La sol·licitud del contracte haurà de presentar-se a partir del 4 d´agost, data en què entra en vigor l´ajuda. L´ajuda no serà vàlida per a contractes anteriors.

Com sol·licito l´ajuda de 430 euros per a contractes de formació

Aquest ajut hauran de sol·licitar els joves beneficiaris, per a això, tindran un termini de 15 dies després de l´inici del contracte.

El SEPE habilitarà al seu web un model de sol·licitud oficial, que hauran de lliurar en la seva Oficina d´Ocupació. Que s´haurà de lliurar juntament amb una declaració responsable de posseir el perfil requerit per a aquesta.

En el cas de presentar l´ajuda fora de termini, no es perd, però s´ha de restar la part proporcional de dies que s´hagi retardat i es deixarà de percebre per aquests dies.

Recordar que fins al 4 d´agost no entra en vigor aquesta mesura, de manera que fins a aquesta data no es podran començar a presentar les sol·licituds per a aquests contractes.

Un cop s´hagi presentat, serà el SEPE qui decidirà si s´accepta o es denega l´ajuda.

Ajuda per la transformació de contractes de formació de Garantia Juvenil a indefinits

La disposició addicional 100201 recull una bonificació per a tots aquells contractes de formació, que estiguin subscrits a l´anterior ajuda, que siguin transformats en indefinits.

Aquesta bonificació té una quantia de 250 euros mensuals, sumant un total de 3.000 euros anuals, que s´aplicaran en les quotes empresarials per contingències comunes a la seguretat social.

Aquests beneficis es poden gaudir per 3 anys i es podran sumar als ja existents per la transformació de contractes de formació en indefinits. Recordem que actualment hi ha una bonificació per a aquestes transformacions de 1.500 euros (1.800 euros si és dona) durant el mateix període.

Això implica que una empresa que hagi contractat un jove en formació subscrit a l´ajuda d´acompanyament, podrà aplicar fins a 4.800 euros en bonificacions durant 3 anys. Això sí, la norma indica que la suma dels dos beneficis no podrà superar el 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social.

Requisits per accedir a la nova ajuda per transformar en indefinits contractes de formació

Aquest ajut es gaudirà a través de les bonificacions en les assegurances socials del treballador contractat. Per a això, s´haurà de transformar el contracte de formació inicial, o alguna de les seves pròrrogues, una vegada que hagi transcorregut l´any, i l´alta serà immediatament posterior a l´últim dia de contracte de formació. El contracte s´ha de fer a jornada completa.

Requisits que han de complir les empreses

– No haver realitzat un acomiadament improcedent en els 6 mesos previs.

– No estar en situació de deute amb Hisenda o Seguretat Social.

– Mantenir el nivell d´ocupació total i el lloc del treballador el contracte s´ha transformat durant 3 anys. A efectes del compliment d´aquest manteniment d´ocupació, no es tindran en compte: els acomiadaments objectius, disciplinaris, col·lectius, expiració del temps convingut, realització de l´obra o servei, o resolució durant el període de prova.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!