Skip to content

Nou pla de mesures de suport a la liquiditat i la solvència d´autònoms i empreses.

S´ha publicat el RDL 34/20 de mesures urgents per donar suport a la liquiditat i la solvència d´empreses i treballadors autònoms. El Govern va prendre cartes en l´assumpte per tractar d´apuntalar la liquiditat i la solvència de les empreses espanyoles davant d´una segona onada de coronavirus. El nou paquet, entre altres coses, flexibilitza els crèdits avalats per l´Estat, amplia la moratòria concursal, blinda els sectors estratègics davant inversions foranes, incorpora noves ajudes i facilitats tributàries.

Actualment, hi ha dues línies de finançament de l´ICO que estan en vigor perquè, tant empreses com a professionals, puguin accedir-hi per solucionar els problemes econòmics i de liquiditat derivats de la crisi de l´Covid19: Una de 100.000 milions d´euros i una altra de 40.000 milions d´euros dirigida a sufragar inversions. Aquestes línies de finançament es podien sol·licitar fins al 31 de desembre de 2020, termini que ara ha estat ampliat per l´Executiu fins al 30 de juny de 2021.

Així mateix, el termini per a la devolució d´aquests crèdits ICO passa dels tres anys actuals fins a vuit anys amb l´ampliació també de el període de carència de dotze mesos fins-quatre mesos.

A més, l´Executiu ha assenyalat que les entitats bancàries, que hauran de respondre a les sol·licituds d´ampliació en un termini màxim de 30 dies, no podran augmentar de forma injustificada el tipus d´interès ni exigir la contractació de productes vinculats.

Finalment, amb l´objectiu de reduir els terminis de concessió d´aquests crèdits, es facultarà l´ICO perquè sol·licitar informació de clients que estan rebent finançament avalat per consultar quines posicions tenen en altres bancs. També es preveu una rebaixa de l´50% en els aranzels notarials i registrals a l´registrar les operacions d´ampliació i s´autoritza a l´ICO a dirigir-se directament a la Central d´Informació de Riscos del Banc d´Espanya (CIRBE) per agilitzar la comprovació dels impagats que li comuniquin les entitats financeres.

Requisits per a sol·licitar ampliació de carència o amortització de l´ICO

Únicament es podran veure beneficiats de l´ampliació tant dels períodes de carència, com dels d´amortització d´aquests crèdits, aquells que compleixin amb els requisits inicials per a la concessió d´un crèdit ICO. Tenir domicili social a Espanya, que s´hagin vist afectats pels efectes econòmics de l´COVID-19 i compleixin les següents condicions:

– No poden figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d´Informació de Riscos del Banc d´Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de el 2019.

– No poden estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l´article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

– Per demostrar que la caiguda d´ingressos és deguda als estralls econòmics ocasionats per la pandèmia de l´Covid-19, han d´acreditar que a 2019.12.31 no es trobaven en situació de crisi, d´acord amb els criteris establerts en l´article 2 (18 ) de el Reglament de la Comissió Nº 651/2018, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d´ajuts compatibles amb el mercat interior.

– D´altra banda, és obligatori que els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020, i el finançament avalada no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

A més, la normativa obliga que les entitats bancàries no facin increments injustificats en els tipus d´interès, ni s´exigeixi la contractació d´un producte vinculat.

Blindatge a la inversió estrangera

Una altra de les mesures de el pla aprovat és l´extensió fins al 30 de juny de l´blindatge davant inversions estrangeres que opera sobre sectors estratègics. Així, fins llavors, adquirir més del 10% d´una cotitzada espanyola, o de no cotitzades quan l´operació superi els 500 milions, haurà de comptar amb el vistiplau de Govern espanyol.

En paral·lel, a través de la Companyia Espanyola d´Assegurances de Crèdit a l´Exportació (CESCE), Economia ha creat una línia extraordinària de cobertura de circulant per 1.000 milions, ha ampliat en 100 la línia d´avals per a pimes i no cotitzades, i ha creat una altra de cobertura per cotitzades per 1.000 milions, fins a desembre de 2021.

Moratòria concursal

Una altra de les potes d´actuació de el pla és l´extensió de el 30 d´octubre de 2020 fins el 14 de març de 2021 a la suspensió dels procediments concursals voluntaris o necessaris, en la petició que facin deutors i creditors, respectivament, i en la seva admissió per part de jutge.

En paral·lel, la norma també s´amplia l´abast temporal de les mesures d´inadmissió a tràmit pel jutge de les sol·licituds d´incompliment de conveni que presentin els creditors i de les sol·licituds d´incompliment d´acord de refinançament.

Finalment, la norma també eleva de 500 a 1.000 milions el llindar de cotització a partir de el qual és obligatori passar de l´antic Mecanisme alternatiu borsari (MAB) a el mercat continu, per tal d´evitar que les majors exigències d´informació que imposa aquest últim parquet acabi per desincentivar a les empreses a seguir creixent.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!