Categoría:Noticias

This is the default blog subtitle. Title & subititle can be different for categories, tags, dates, authors, etc!

Calendari laboral 2021. Aquests són els dotze dies festius (nacionals i autonòmics) que tindrà el 2021.

Calendari laboral 2021. Aquests són els dotze dies festius (nacionals i autonòmics) que tindrà el 2021.

El Butlletí Oficial de l´Estat (BOE) publicarà en pròximes dates quin serà el calendari laboral oficial per 2021 amb les 12 festivitats que tindrà l´any que en cada comunitat autònoma. D´aquests festius hi haurà vuit de caràcter estatal que seran “dies inhàbils a efectes laborals, de caràcter retribuït i no recuperable” i no substituïbles per […]

Leer más

Què és un ERO i en què es diferencia d´un ERTO?

Què és un ERO i en què es diferencia d´un ERTO?

La pandèmia de l´coronavirus ha posat en escac l´economia mundial. Moltes petites i mitjanes empreses s´han vist obligades a aplicar mesures extremes amb l´objectiu de sobreviure, una d´elles és l´ERO (Expedient de Regulació d´Ocupació). En aquest article t´explicarem què és exactament un ERO, quines causes poden provocar-lo, quants tipus hi ha, en què es diferencia […]

Leer más

Nou pla de mesures de suport a la liquiditat i la solvència d´autònoms i empreses.

Nou pla de mesures de suport a la liquiditat i la solvència d´autònoms i empreses.

S´ha publicat el RDL 34/20 de mesures urgents per donar suport a la liquiditat i la solvència d´empreses i treballadors autònoms. El Govern va prendre cartes en l´assumpte per tractar d´apuntalar la liquiditat i la solvència de les empreses espanyoles davant d´una segona onada de coronavirus. El nou paquet, entre altres coses, flexibilitza els crèdits […]

Leer más

Tinc obligació de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals?

Tinc obligació de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals?

Totes les empreses que tinguin contractat, al menys, a una persona treballadora per compte d´altri o assalariada han de complir les disposicions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals marcades per la Llei i això amb independència de l´nombre total de treballadors i dels serveis prestats per l´empresa. Aquestes obligacions són a càrrec de l´empresari […]

Leer más

Legislació per a empreses (De l’16 d’octubre a l’15 de novembre)

Legislació per a empreses (De l’16 d’octubre a l’15 de novembre)

España Jefatura del Estado – Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Boletín Oficial del Estado Número: 274 Fecha de Publicación: 16/10/2020 – Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Boletín Oficial del Estado Número: 274 Fecha de Publicación: 16/10/2020 – RD-Ley 32/2020 de 3 de […]

Leer más

Convocatòries de subvencions (De l’16 d’octubre a l’15 de novembre)

Convocatòries de subvencions (De l’16 d’octubre a l’15 de novembre)

España – Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma […]

Leer más

Convenis Col·lectius – Octubre

Convenis Col·lectius – Octubre

España – Convenio colectivo de educación universitaria e investigación. Fecha Publicación: 17/10/2020 Cataluña – Convenio colectivo de Frutos secos. Barcelona, Lleida y Girona. Fecha Publicación: 19/10/2020– Convenio colectivo de Inspección técnica de vehículos. Fecha Publicación: 27/10/2020– Convenio colectivo de Ciclo integral del agua. Fecha Publicación: 29/10/2020 Barcelona – Convenio colectivo de comercio de óptica. Fecha […]

Leer más

Què són les operacions vinculades.

Què són les operacions vinculades.

Les operacions vinculades són aquelles relacions mercantils que es desenvolupen per persones físiques o jurídiques amb algun tipus d´unió entre si i, en un intent per evitar el frau fiscal, cal declarar-les en el Model 232. Saps si estàs obligat? Què és una operació vinculada? Les operacions vinculades són aquelles que realitzen les entitats o […]

Leer más