Skip to content

Mesures sanitàries. Obligacions de prevenció per a les empreses.

El 9 de juliol va entrar en vigor la nova mesura que permet a la Inspecció de Treball i Seguretat Social vigilar les empreses perquè compleixin amb les mesures de salut pública corresponents per evitar la propagació de l´coronavirus. Quina és la infracció per incompliment de les mesures sanitàries que detallem? Des dels 2.046 als 40.985 euros.

Aquesta nova mesura (Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol) modifica el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, i habilita a la Inspecció de Treball per vigilar i controlar les mesures de salut, desinfecció i protecció que han de prendre les empreses. En cas necessari, els funcionaris de la Inspecció poden estendre actes d´infracció, en relació amb l´incompliment de l´empresari de les mesures sanitàries que afecten els treballadors.


Quines mesures sanitàries afecten els treballadors?

L´ocupador, el titular de l´activitat econòmica o el director dels centres i entitats, ha de:

– Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a centre de treball

– Facilitar als treballadors aigua i sabó, gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats

– Garantir en els llocs de treball una distància mínima de 1,5 metres entre els empleats. En cas de no ser possible per circumstàncies de l´activitat laboral, s´ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats a nivell de risc

– Durant les hores de màxima afluència, adoptar mesures per evitar aglomeracions de persones, entre les quals s´inclouen clients, usuaris o treballadors

– Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball, així com la potenciació de l´ús de l´teletreball

No complir amb aquestes mesures de vigilància de la salut dels treballadors suposa una infracció greu, sancionable amb quanties que van des dels 2.046 als 40.985 euros.

Les persones treballadores amb símptomes d´Covid-19

Les persones treballadores que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d´un diagnòstic per COVID-19 o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d´acudir al seu centre de treball.

Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, si s´escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Recomanacions a persones treballadores en la nova normalitat

El ministeri de sanitat ha publicat una guia de bones pràctiques en els centres de treball per a la prevenció de contagis de l´Covid-19, s´hi exposen les següents recomanacions dirigides a les persones treballadores:

1.
Complir amb totes les mesures de prevenció que indiqui l´ocupador.

2. Mantenir la distància interpersonal (1,5 metres).

3. Evitar la salutació amb contacte físic, inclòs el donar la mà.

4. Evitar, en la mesura del possible, utilitzar equips i dispositius d´altres treballadors. En cas que sigui necessari, augmentar les mesures de precaució i, desinfectar-abans d´usar-lo o rentar-se les mans immediatament després d´haver-ho fet servir.

5. Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica.

6. Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador d´un sol ús a l´tossir i esternudar, i rebutjar tot seguit a una galleda d´escombraries que compti amb tancament. Si no es disposa de mocadors de d´emprar la part interna de el colze per no contaminar les mans.

7.
Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

8. Facilitar el treball a el personal de neteja a l´abandonar el lloc, aclarint el màxim possible.

9. Llençar qualsevol deixalla d´higiene personal de manera immediata a les papereres o contenidors habilitats.

10. Avisar companys i superiors si es comença a tenir símptomes, extremar les precaucions tant de distanciament social com d´higiene mentre es romangui en el lloc de treball i contactar immediatament amb el servei de prevenció de riscos laborals de la teva empresa, el teu metge d´atenció primària o amb el telèfon d´atenció a l´COVID-19 de la teva comunitat autònoma.

Finalment, un consell: contactar sempre amb la teva empresa de prevenció perquè t´assessori sobre les mesures segons l´activitat de la teva empresa i riscos de contagi de les parades.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!