Skip to content

La teva empresa està en crisi?

La pregunta de si la teva empresa està en crisi és clau per entendre quina és la situació de partida. Vols conèixer el que passa? Segueix llegint.

Claus per saber si la teva empresa està en crisi

La majoria dels autònoms i petits empresaris prenen nota d’algunes variables per veure si el negoci va bé. Les següents mesures permeten tenir una idea, encara que convé considerar que cal ponderar els diferents factors, la idiosincràsia del teu sector d’activitat i que, a més, l’entorn extern també influeix.

1. Caiguda d’ingressos

La caiguda d’ingressos és un dels principals problemes que donen una idea de problemes. Si aquesta caiguda és sostinguda en el temps (més d’un any) i no està relacionada amb el cicle econòmic, hauries de preocupar-te. Al capdavall, és molt difícil la viabilitat d’un negoci que vengui menys.

2. Problemes per pagar a curt termini

Les tensions de tresoreria són un altre dels símptomes clars de problemes. No poder atendre a temps les obligacions creditícies o amb proveïdors és un problema gran perquè limita l’accés a més finançament en un futur. La realitat és que una tresoreria sanejada ha de comptar amb un romanent per fer front a petits imprevistos.

3. Finançament amb circulant d’operacions a llarg termini

El circulant ha de servir, bàsicament, per als pagaments a curt termini. Si has d’utilitzar constantment el teu circulant per pagar préstecs o hipoteques és perquè no tens estalvis. I això, a mitjà termini, generarà un desequilibri en l’empresa.

4. Finançament no convencional

El finançament convencional és la bancària i, encara que el context econòmic influeix, i molt, no poder finançar-te per aquest mitjà és un símptoma de problemes econòmics. És comú que les empreses amb problemes hagin de finançar-se amb patrimoni dels socis o amb préstecs a empreses fintech, amb interessos més alts.

5. Hipoteques de patrimoni de l’empresa

El crèdit està associat a la confiança i a les expectatives que l’entitat tingui en el teu negoci. És possible que tinguis una part del patrimoni de l’empresa hipotecat per pagar un préstec; ara bé, si això passa amb tot, hauries de tenir cura. Una empresa sanejada és aquella que no té patrimoni hipotecat o que té molt poc.

6. Els beneficis de venda no cobreixen els costos fixos

Els beneficis unitaris per les vendes han de cobrir els costos fixos. Què passa en cas que no es cobreixin? Que estàs, també, davant d’un problema estructural que hauries de solucionar. Això pot succeir per un excés de costos fixos o per un marge de benefici massa reduït.

7. Ràtio d’endeutament alta

Les ràtios d’endeutament general donen una idea de l’estat de la teva empresa. I no hi ha dubte que una ràtio anormalment alta és un indicador de problemes o mala salut. Per regla general, hauries de preocupar-te si la teva ràtio és superior a 0,60.

Conclusió

Conèixer si la teva empresa està en crisi és essencial per prendre decisions a temps. A IF Assessors comptem amb un equip de professionals multidisciplinar especialitzat en assessorar empreses en crisi.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!