Skip to content

La indemnització per acomiadament tributa a la Renda?

La indemnització per acomiadament pot o no tributar en la renda en funció d’uns barems. Aquí t’expliquem en quins casos es paga i quins no.

La tributació en la renda de la indemnització per acomiadament

Hi ha una circumstància que fa que la immensa majoria de la població no pagui impostos en la majoria de les indemnitzacions per acomiadament: que aquesta sigui inferior a 180.000 euros. Les persones que rebin una quantitat per sota d’aquest límit no han de tributar per aquests diners, així que, a la pràctica, més del 90% de les indemnitzacions estan exemptes.

Aquest supòsit està registrat a la Llei 35/2006 de l’IPRF. La idea subjacent, en definitiva, és evitar que les rendes baixes es vegin penalitzades per aquesta circumstància.

D’altra banda, cal assenyalar que la part exempta és la que determina l’Estatut dels Traballadors. I aquesta qüestió és rellevant perquè, sobretot en els acomiadaments col·lectius, es poden negociar quantitats superiors. Quan això succeeix, hi ha una part de la indemnització que si tributària pels barems corrents de l’IRPF per rendiments de la feina.

L’exemple és el següent: una persona que cobri un acomiadament improcedent de 200.000 euros tributarà només pels 20.000 euros que excedeixen els 180.000, sempre que sigui basant-nos en les indemnitzacions mínimes que estableix l’Estatut dels treballadors. Si la indemnització és més gran per un acord especial entre patró i empresa, l’excés sobre el qual estableix l’ET sí que tributarà.

Els supòsits de pagament d’IRPF a indemnitzacions per acomiadament són escassos i es poden resumir en alguns col·lectius. En primer lloc, treballadors industrials i / o qualificats amb una llarga trajectòria en l’empresa anterior a 2012. D’altra banda, directius o persones amb altes responsabilitats. Si exceptuem aquests casos, és molt difícil trobar afectats.

Això sí, aquesta indemnització exempta ha de pertànyer a alguna de les següents categories:

1. Acomiadament improcedent

L’acomiadament improcedent és aquell que no està justificat i, en general, ho dictamina un Jutjat del Social. Ara bé, és possible que l’empresa d’ofici el reconegui i pagui aquesta indemnització. Cal recordar que, des de la Reforma Laboral de 2012, es paguen 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. Això sí, és molt recomanable passar abans pel procés de conciliació i judici per evitar problemes futurs per frau de llei.

2. Acomiadament per causes objectives

L’acomiadament per causes objectives es pot fundar en diversos motius: causes tècniques o organitzatives, cessament de negoci o inviabilitat del mateix amb l’actual plantilla. En aquest cas, s’abonaran 20 dies per any treballat i un màxim de 12 mensualitats.

Conclusió

La indemnització per acomiadament i la seva tributació pot portar problemes en casos d’acords especials. És per això que, per a la seguretat de les parts, convé comptar amb un assessor laboral i fiscal. En IF Assessors et prestem un servei integral perquè no t’hagis de preocupar. Contacta’ns!

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!