Internacionalització

This is the default blog title

Les dificultats de l’entorn nacional en la qual estan sotmeses les PIMES, exigeixen nous plantejaments i estratègies empresarials a mitjà i llarg termini, que passa per l’ exploració de noves oportunitats en mercats situats fora de les fronteres del mateix país.

IF ASSESSORS és una empresa especialitzada en la Internacionalització de les Pimes, oferint una àmplia gamma de serveis adequats a les necessitats dels nostres clients.

Creiem fermament en els avantatges de l’exportació, després de dues dècades d’experiència en els cinc continents, que avalen el nostre treball.

En IF ASSESSORS ens dirigim principalment:

A les empreses sense experiència o que estiguin iniciant en el seu procés d’internacionalització, a ajudar a identificar el seu potencial.

A les empreses que tenint ja experiència necessitin utilitzar els nostres suports per créixer i/o consolidar-se en l’exterior.

Els nostres serveis:

  • Diagnostico sobre la capacitat exportadora de l’empresa.
  • Elaboració d’un pla estratègic per a la internacionalització o
  • Estudi de màrqueting del mercat objectiu.
  • Assessorament logístic
  • Gestió comercial: Export Àrea Manager
  • Realització del procés de selecció d’un Export àrea Manager o
  • Externalització del departament de exportació