Empreses en crisis

This is the default blog title

La nostra empresa és especialista a assessorar a empreses en crisis, utilitzant una gran quantitat de mitjans de anàlisis i intervenció per intentar salvar a l’empresa o el patrimoni societari.

Quan una societat es troba en aquesta situació, el més important és disposar d’un servei amb un equip molt competent i amb gran experiència atès que el treball a realitzar requereix una gran dedicació en equip de les diferents àrees de l’empresa o patrimoni societari que aquestes estan en perill.

Basant-se en la nostra experiència, creiem que la intervenció immediata és absolutament necessària quan es produeixen les crisis, ja que una gestió ràpida i eficaç realitzada a temps és la clau per a la consecució de l’èxit en la seva solució.

Per tot això, oferim:

  • Refloting empresarial
  • Departament Laboral especialitzat en crisi
  • Departament Jurídic amb àmplia experiència en expedients concursals, dissolucions i liquidació d’empreses.
  • Departament fiscal
  • Departament financer amb gran experiència aportant solucions financeres complexes produïdes per la crisi empresarial.