Categoría:Fiscal

This is the default blog subtitle. Title & subititle can be different for categories, tags, dates, authors, etc!

Nou pla de mesures de suport a la liquiditat i la solvència d´autònoms i empreses.

Nou pla de mesures de suport a la liquiditat i la solvència d´autònoms i empreses.

S´ha publicat el RDL 34/20 de mesures urgents per donar suport a la liquiditat i la solvència d´empreses i treballadors autònoms. El Govern va prendre cartes en l´assumpte per tractar d´apuntalar la liquiditat i la solvència de les empreses espanyoles davant d´una segona onada de coronavirus. El nou paquet, entre altres coses, flexibilitza els crèdits […]

Leer más

Què són les operacions vinculades.

Què són les operacions vinculades.

Les operacions vinculades són aquelles relacions mercantils que es desenvolupen per persones físiques o jurídiques amb algun tipus d´unió entre si i, en un intent per evitar el frau fiscal, cal declarar-les en el Model 232. Saps si estàs obligat? Què és una operació vinculada? Les operacions vinculades són aquelles que realitzen les entitats o […]

Leer más

Nou permís retribuït recuperable: Serveis essencials.

Nou permís retribuït recuperable: Serveis essencials.

Al diumenge, 29 de març de 2020, es va publicar a les 23:30 hores, aproximadament, el Reial decret llei de 10/2020 pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials . Què suposa el permís retribuït recuperable? Cal destacar que el permís retribuït […]

Leer más