Finances

This is the default blog title

En aquesta àrea ens ocupem de la intermediació i assessorament per aconseguir el finançament necessari per als projectes de les empreses i assegurar el seu desenvolupament.

IF ofereix un servei d’alta qualitat a diferents nivells:

  • Assessorament financer: Quins productes financers necessito i a què preu?
  • Gestió financera: Realitzar una busqueda del capital bancari necessari per aconseguir els objectius necessaris per a l’empresa que sol·licita aquest servei.
  • Controller Financer Extern: Moltes empreses necessiten la figura d’un “Controller Financer”, però no desitgen disposar de forma permanent d’ell en plantilla. Aquest servei aconsegueix que la relació qualitat-preu sigui molt avantatjosa i és de grans prestacions empresarials.
  • Test de situació financera de l’empresa: Anàlisis en profunditat de la situació de les empreses quant a les seves eines financeres i a la seva implantació quotidiana en l’empresa.
Asesoría financiera en Sabadell y Barcelona