Skip to content

Exoneració del 70% dels deutes contrets pels autònoms amb l´Agència Tributària i la Seguretat Social.

El Tribunal Suprem va emetre una sentència a principis de juliol a la que atorga als jutjats mercantils la capacitat de decidir si condonen fins al 70% dels deutes que els autònoms hagin contret amb l´administració pública. A més, l´import que no es perdoni podrà abonar de forma fraccionada.

Què és la Llei de la Segona Oportunitat?

Es tracta d´una norma aprovada en l´any 2015 i que va néixer amb la vocació de donar un cop de mà a aquells que pretenien reprendre després d´haver passat per una mala experiència empresarial que els havia deixat en una situació d´insolvència o fallida.

La llei contempla l´activació d´un procediment pel qual, de forma flexible, l´emprenedor pot negociar el pagament del deute amb els seus creditors ajudat per la figura d´un mediador concursal.

Qui pot acollir-se a la Llei?

En primer lloc, qualsevol empresari persona natural, és a dir, qualsevol que exerceixi activitats professionals o empresarials, així com els treballadors autònoms, que es trobin en situació d´insolvència o que prevegin que no podran complir regularment les seves obligacions.

Això sí, havent de justificar que el seu passiu, és a dir, els seus deutes i obligacions, no supera els 5 milions d´euros. I, tot això, amb exclusió dels deutes contrets amb la mateixa Administració.

Persones jurídiques

També tenen dret a una segona oportunitat les persones jurídiques sempre que estiguin en estat d´insolvència, declarades en concurs i que disposin d´actius líquids suficients per satisfer les despeses pròpies de l´acord.

A més s´exigeix ​​que el seu patrimoni i els seus ingressos previsibles permetin aconseguir amb possibilitats d´èxit un acord de pagament.

Les persones jurídiques es regeixen per la Llei Concursal.

Noves regles per perdonar el deute dels autònoms

La novetat és que aquests requisits es dulcifiquen i s´inclou la possibilitat d´incloure els deutes amb Hisenda i Seguretat Social en el procés de posar.

De fet, el Tribunal Suprem, amb la seva sentència, obre la porta al fet que els jutjats mercantils estudiïn cada cas i puguin decidir la condonació de fins al 70% del deute contret amb l´Administració dels autònoms insolvents.

Així com establir un pla de pagament fraccionat de la resta de la lleva que s´allargui fins a 5 anys, que tingui en compte la situació econòmica de cada treballador per compte propi.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!