Skip to content

En què consisteixen els salaris de tramitació?

Quan l´empresari decideix finalitzar unilateralment la relació laboral per mitjà de l´acomiadament, el treballador té dret a reclamar. El resultat d´aquesta reclamació és la declaració de procedència, improcedència o nul·litat de l´acomiadament.

En cas que l´acomiadament sigui declarat improcedent, l´empresari podrà optar entre abonar una indemnització o readmetre el treballador a l´empresa. D´altra banda, si es declara la nul·litat de l´acomiadament, el treballador quedarà immediatament readmès.

No obstant això, des que el treballador inicia les seves reclamacions fins que sigui notificada la sentència, hi haurà estat fora del seu lloc de treball. En cas que no hi hagi trobat una altra ocupació, hi haurà romàs a l´atur o no hi haurà percebut rendes salarials de cap tipus.

El salari de tramitació s´estableix per cobrir aquesta pèrdua d´ingressos. Així, si la sentència declara la readmissió de treballador o l´empresari opta per aquesta opció a l´declarar improcedent la seva decisió extintiva, l´empleat tindrà dret a cobrar els salaris de tramitació, que es calculen de la següent manera:

– El temps a computar comença a la data d´efectes de l´acomiadament.

– Des d´aquest dia, s´ha d´abonar el salari corresponent fins a la data de notificació de la sentència.

– En el cas que el treballador hagués trobat una nova feina, els salaris de tramitació deixaran de computar en el moment d´ingrés en el seu nou treball.

Quan es perceben els salaris de tramitació

Després de la reforma laboral de l´any 2012, només es té dret als salaris de tramitació en cas de reincorporació a la feina després d´un acomiadament, ja sigui per un acomiadament declarat improcedent o declarat nul.

És convenient recordar que en cas d´acomiadament nul, la readmissió és automàtica, però en cas d´acomiadament improcedent, l´empresa té dues opcions:

1.
Optar per la readmissió de treballador abonant-li els salaris de tramitació.

2. Abonar la indemnització corresponent a l´acomiadament improcedent, sense la necessitat de abonar-li els salaris de tramitació.

Qui ha d´abonar-?

L´encarregat d´abonar els salaris de tramitació és l´empresari. Hi ha dues excepcions en aquest sentit.

1. En primer lloc, l´empresari només respon pels 90 primers dies de el salari de tramitació. La quantitat que excedeixi d´aquesta xifra podrà ser reclamada a l´Estat. El motiu que l´empresari pugui repetir contra l´Estat en aquests casos s´ha de buscar en el dret a un procés judicial sense dilacions indegudes inclòs en l´article 24 de la Constitució. Així, si l´ordre social no va ser prou ràpid en resoldre la reclamació de l´treballador, l´empresari no haurà de fer-se càrrec de la indemnització que excedeixi d´aquests 90 dies.

2.
En segon lloc, en cas que l´empresa hagi estat declarada insolvent o estigui en ple procés de concurs, el treballador pot sol·licitar a FOGASA l´abonament dels seus salaris de tramitació.


Què és el FOGASA?

El Fons de Garantia Salarial és un organisme vinculat a l´Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social, que treballa de forma autònoma per garantir que els treballadors percebin correctament els seus salaris, indemnitzacions i liquidacions per acomiadament o els pagaments pendents a causa de situacions d´insolvència de les empreses. Per poder reclamar els salaris impagats i que el reconegui el FOGASA ha d´existir una Acta de Conciliació prèvia o una decisió judicial que doni suport l´existència d´impagaments.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!