Blog

This is the default subtitle

Els treballadors tenen dret a signar la quitança en presència d’un representant?

El treballador podrà sol·licitar la presència d’un representant legal dels treballadors al moment de procedir a la signatura del rebut de la quitança, i s’hi farà constar que en el moment de la seva signatura hi era present el representant, a bé que el treballador no ha fet ús d’aquesta possibilitat. L’incompliment d’aquesta obligació es considera falta greu en matèria laboral, i si escau, la nul·litat de la quitança signada.