Skip to content

Els nous drets i condicions per als autònoms que siguin pares en 2020.

Les condicions i drets dels treballadors que han estat pares han canviat de forma dràstica en els últims anys. Si fa només tres anys, els pares només tenien dret a 15 dies de descans, el 2017 es va ampliar fins a les quatre setmanes, en 2018 fins a les cinc setmanes i en 2019 es va ampliar fins a les 8 setmanes.

A partir del mes de gener, els drets dels nous treballadors que siguin pares tornen a canviar. Aquest proper any, els nous pares tindran dret a 12 setmanes de paternitat. Aquest descans també és aplicable en els casos d´adopció i acolliment. L´objectiu és que el 2021 s´equipari els permisos de maternitat i paternitat, estenent els dos fins a les 16 setmanes.

Requisits per gaudir d´el permís de paternitat

Com autònom has de complir amb determinats requisits per poder gaudir de l´permís de paternitat i la prestació que es deriva de la mateixa:

– Estar donat d´alta a la Seguretat Social i a l´corrent de les teves pagaments.

– Notificar el naixement (adopció o acolliment) en els 15 primers dies de vida de l´infant en una oficina de la Seguretat Social o, de manera telemàtica per Internet a la seva pròpia web.

– Has d´haver cotitzat un mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors a el moment en què sol·licitis la baixa o, 360 al llarg de tota la teva vida laboral.

Per a notificar el naixement necessitaràs el DNI, l´informe mèdic de el part, el llibre de família o la certificació de la inscripció en el Registre Civil de el nadó. També l´emplenament el model corresponent de la Seguretat Social, el document de situació d´activitat en el qual quedarà constatant que ets autònom i el número de compte en el qual s´ha de fer l´ingrés.

En cas de parlar d´adopció, o acolliment, hauràs de presentar la resolució judicial que l´acrediti.

Com cobraràs

Recorda que es tracta d´una mesura que pretén afavorir la conciliació familiar pal·liant la manca de guany en els primers dies de el nou fill mentre pare i mare estan a la seva cura.

Per això cobraràs una prestació equivalent a el 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal. El que vindria a correspondre amb la teva base de cotització.

I alerta! perquè això també és novetat, canvia la forma en què has de gaudir d´aquest permís de paternitat. De les 12 setmanes que tens de baixa estaràs obligat a agafar de descans les 4 immediatament següents a l´naixement del fill i a jornada completa.

Baixes per setmanes i a mitja jornada

¿I què passa amb la resta de temps a què tens dret? Tens diverses opcions. La primera és que continuïs amb la baixa, de manera ininterrompuda, les següents 8 setmanes que et resten. En aquest cas, la mare, fins i tot, pot cedir-te 2 setmanes més de la seva baixa per maternitat, de manera que et trobaries amb un total de 10 setmanes més.

La segona opció és que facis ús d´aquest temps restant en diversos períodes de temps i sempre durant el primer any de vida de l´infant. De fet, en cas de no fer-ho en els 12 primers mesos de vida, perdries el temps que et resti.

Podràs sol·licitar les baixes per setmanes i avisant prèviament dels períodes elegits. I a temps complet o a mitja jornada (reduint-se, en aquest cas, la quantia de manera proporcional).

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!