Blog

This is the default subtitle

El Sistema RED, obligatori per als autònoms.

El Sistema RED, obligatori per als autònoms.

És oficial, la Seguretat Social ha confirmat que des de principis d´octubre els treballadors autònoms o per compte propi han de fer ús de manera obligatòria la tramitació electrònica.

Els treballadors hauran de gestionar els seus tràmits a través del sistema RED mitjançant un autoritzat xarxa en representació del treballador autònom, o directament fer-ho ells mateixos a través de la SEDESS, els serveis telemàtics de la seu electrònica de la Seguretat Social.

El Sistema RED és una plataforma de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) per a l´intercanvi d´informació amb empreses i autònoms a través d´internet. L´objectiu d´aquest servei és facilitar el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. Per a l´ús del Sistema RED es requereix estar degudament autoritzat per la TGSS. També és necessari disposar d´un certificat digital per accedir a aquest servei.


A qui afecta?

Els treballadors que hauran d´acollir són els treballadors autònoms, els treballadors del Sistema Especial de Treballadors Agraris (SETA) i els del grup I del Règim Especial de Treballadors del Mar.


On es gestiona?

La Seguretat Social ha indicat en la seva pàgina web que l´autònom podrà realitzar les seves gestions mitjançant el Sistema RED (Remissió Electrònica de Dades) o mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).

Si volem accedir als serveis de la SEDESS, disposes de diverses opcions. Pots fer-ho a través del certificat electrònic de la Seguretat Social, del DNI electrònic o del Sistema Cl @ veu.


Quin tipus de tràmits puc fer electrònicament?

La novetat d´aquesta modificació és que l´obligatorietat s´estén a la recepció i la signatura de notificacions. Aquesta es realitzarà mitjançant la SEDESS.

Els principals tràmits que podem realitzar són l´afiliació, la cotització, la recaptació i les prestacions. No obstant això, no són les úniques. La recaptació i les pensions també es gestionen electrònicament.

En l´afiliació podrem gestionar els convenis especials, les altes, baixes i variacions de dades dels treballs i l´obtenció del Número de la Seguretat Social.

Notificacions de la Seguretat Social

Des d´octubre, els autònoms no rebran cartes de la Seguretat Social. L´obligatorietat de realitzar els tràmits en línia s´estén també a la recepció de notificacions.

Podràs fer-ho en els dos canals: Sistema RED i SEDESS. De fet, tot i que assignes 1 autoritzat RED, els 2 rebreu un avís que has rebut una notificació telemàtica.

Si no assignes un autoritzat RED i no vols estar pendent de les notificacions, podràs nomenar un apoderat perquè s´encarregui ell.


En resum

A partir d´octubre de 2018, si ets autònom, has d´accedir a la SEDESS o assignar un autoritzat RED per als teus tràmits en línia amb la Seguretat Social.

També estàs obligat a rebre notificacions telemàtiques.

És important que actualitzis les teves dades de contacte per rebre avisos de les notificacions rebudes.