Skip to content

El registre de jornada també és obligatori amb el teletreball.

Fa més d´un any que les empreses a Espanya estan obligades a registrar la jornada laboral dels seus treballadors. La pandèmia de l´coronavirus i les mesures de confinament van provocar a principis de març que moltes haguessin de implantar el teletreball gairebé de forma improvisada, relaxant o deixant de banda el control horari.

Una obligatorietat que no ha canviat en absolut la situació excepcional d´Espanya provocada per la crisi sanitària de la COVID-19. En altres paraules: les empreses han de seguir registrant les hores que treballen els seus empleats, encara que ho facin des de casa.

El principal objectiu de la norma és reduir l´elevada quantitat d´hores extra no remunerades que fan els treballadors a Espanya.

Sancions

Però no tenir un registre de jornada laboral en el teletreball serà considerat com una infracció greu, i les empreses podran enfrontar-se a sancions que van entre els 626 i els 6.250 euros. A més, és obligatori conservar els registres dels treballadors durant un mínim de quatre anys, estant a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, treballadors i representants legals.

La llei entén que un teletreballador té els mateixos drets i obligacions que els que treballen de forma presencial, i per tant, han de complir amb un horari rígid.

Fórmules per controlar el temps de treball

Hi ha diferents eines que permeten a les empreses registrar la jornada laboral de l´teletreball, sense necessitat de desplaçar-se, d´una manera còmoda, senzilla i segura.

Podeu controlar el temps real de treball amb algun programa informàtic (hi ha aplicacions que permeten el treballador fitxar a l´entrada ia la sortida de la seva jornada des de l´ordinador o des del seu telèfon mòbil) o fins i tot amb un document manual signat pels propis treballadors.

Com realitzar el registre de la jornada laboral en el teletreball?

La seva empresa està obligada a registrar la jornada dels seus empleats indicant l´hora d´inici i de finalització d´aquesta. Si té empleats que fan teletreball, segueixi complint amb aquesta obligació de registre (assegureu-vos que els seus empleats fitxen).

Aquesta obligació existeix per a tots els seus treballadors, amb independència de si realitzen la seva activitat fora de centre (comercials, desplaçats a l´estranger, teletreballadors…) o al centre de treball físic.

Dret a la desconnexió digital

Una qüestió que també ha recobrat força, és el dret a la desconnexió digital en l´àmbit laboral. Tot i que el treballador estigui treballant des de casa, la Llei reconeix als treballadors el dret a la desconnexió digital per tal de garantir, fora de el temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de seva intimitat personal i familiar.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!