Skip to content

COVID-19: Prestació extraordinària per cessament d´activitat d´Autònoms.

La prestació per cessament d´activitat per a Treballadors Autònoms és una de les mesures que ha aprovat el govern per fer front a l´impacte econòmic de l´coronavirus.

Està dirigida als autònoms que han reduït o fins i tot paralitzat la seva activitat com a conseqüència de l´expansió de l´COVID-19 i de la declaració de l´estat d´alarma.

Tindran dret a aquesta ajuda els autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats o reduïts els seus ingressos en, al menys, el 75% respecte a l´semestre anterior.

Per cobrar-no cal donar-se de baixa en Hisenda i la Seguretat Social, ni seguir pagant la quota d´autònoms.

Qui pot sol·licitar aquesta prestació extraordinària?

– Qualsevol treballador autònom: persona física, soci de societat, administradors, soci de cooperativa, soci de comunitat de béns, autònom col·laborador …

– L ´activitat hagi quedat suspesa des del 14 de març a causa a la declaració de l´estat d´alarma.

– O si la seva facturació de març es redueix en, al menys, un 75% respecte a la mitjana de facturació de el semestre anterior. Si no porta d´alta els 6 mesos naturals exigits, la valoració es realitzarà tenint en compte el període d´activitat que porti donat d´alta.

Import de la prestació per cessament d´activitat COVID-19

La prestació a percebre serà el 70% de la base reguladora. La base reguladora és la mitjana de la base de cotització dels 12 mesos anteriors.

Per als autònoms que hagin cotitzat menys d´1 any, la base reguladora serà la base mínima de cotització del col·lectiu a què pertanyi el treballador.

L´autònom que compleixi els requisits tindrà dret a percebre la prestació amb efectes des del 14 de març de 2020. Aquell dia va entrar en vigor el RD 463/2020 que va declarar l´estat d´alarma.

Durant quant de temps es pot percebre?

A l´ésser una prestació de caràcter extraordinari, es percebrà durant 1 mes. Si l´estat d´alarma es perllonga més d´1 mes (més de el 13 d´abril de 2020), la seva durada s´ampliarà fins a l´últim dia del mes en què finalitzi aquesta situació d´alarma.

Requisits necessaris per a accedir a la prestació

1. Has d´estar afiliat i en alta en el règim d´autònoms o, si s´escau, en el dels treballadors de la mar en la data de la declaració de l´estat d´alarma (2020.03.14).

2. Si la teva activitat no s´ha suspès per la declaració de l´estat d´alarma, has d´acreditar la reducció del teu facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació per cessament d´activitat COVID-19 a l´mínim en un 75% en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior.

Cal donar-se de baixa a Hisenda ia la Seguretat Social?

No.Els autònoms que hagin de justificar la reducció en, al menys, el 75% dels seus ingressos hauran de seguir d´alta en la seva activitat econòmica a Hisenda ia la Seguretat Social per tenir dret a aquesta prestació extraordinària.

Per aquells l´activitat s´ha vist suspesa per la declaració de l´estat d´alarma, no és obligatori mantenir d´alta. L´única cosa que s´exigeix és estar d´alta a data de 2020.03.14.


¿Cal cotitzar mentre es percep la prestació per cessament d´activitat?

No. Durant el temps de percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar per part de l´autònom, encara que aquest període es considerarà com a cotitzat.

Per al càlcul de la quota d´autònoms a pagar cada mes s´exclouran els dies d´aquest període de liquidació en què es tingui dret a percebre la prestació extraordinària.

Com les mútues concediran la prestació amb caràcter retroactiu (des del 14 de març), la Seguretat Social seguirà passant la quota normalment. Una vegada que la mútua li comuniqui que ha concedit la prestació, regularitzarà les cotitzacions, d´ofici, amb les consegüents devolucions de quotes.

¿Cal renunciar a les bonificacions?

No. El decret assenyala que el temps que es percebi aquesta prestació excepcional computarà com efectivament cotitzat. Per això, podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquests ajuts i no perdran les bonificacions condicionades a l´manteniment de l´activitat, com és el cas de la tarifa plana.


Des de quan es pot sol·licitar aquesta prestació extraordinària?

– Autònoms obligats a tancar per la declaració de l´estat d´alarma: des de l´entrada en vigor de l´decret.

– Els que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de la facturació mensual, des del moment en què puguin presentar aquesta documentació.

Com se sol·licita?

La gestió d´aquesta prestació correspon a les Mútues d´Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Has sol·licitar-la en la mútua amb la qual tinguis coberta la protecció per contingències professionals. Si no recordes la mútua, pots consultar-la al document d´alta d´autònoms.

AJUDES DE LES ADMINISTRACIONS AUTONÒMIQUES

Andalusia

La Junta d´Andalusia destinarà 600 milions d´euros a línies de crèdit i avals per a pimes i autònoms. A més, l´administració autonòmica avalarà el 100% dels préstecs a les pimes, elevant a la totalitat el 80% a què s´ha compromès el Govern de Pedro Sánchez.

D´altra banda, el Govern andalús garanteix el pagament a les empreses que prestin servei a l´administració, ja que no se suspendran els pagaments a proveïdors. Aquesta mesura inclou a companyies que prestin serveis de neteja, vigilància o seguretat.

Astúries

Astúries compensarà amb un ajut de fins a 400 euros mensuals a aquells autònoms que tinguin prohibit seguir realitzant la seva activitat per l´estat d´alarma. D´aquesta manera, l´administració pretén compensar els costos fixos d´aquest col·lectiu.

A més, igual que a Andalusia, el Principat d´Astúries ha ajornat els pagaments tributaris per a autònoms i pimes afectats pel coronavirus. Els petits empresaris de la regió podran ajornar sense interessos aquests pagaments per un termini de sis mesos. Es tracta d´una mesura que amplia l´anunciada pel Ministeri d´Hisenda.

Balears i Canàries

A les Balears, el Govern autonòmic ha anunciat una injecció de 50 milions d´euros per donar liquiditat als autònoms i les petites i mitjanes empreses. A més, l´administració s´ha compromès a demanar als bancs una moratòria en les hipoteques per a aquests col·lectius.

Per la seva banda, el Govern de Canàries ha decidit complementar la prestació per cessament d´activitat que han de percebre els autònoms afectats pel Covid-19. Així, si la prestació anunciada per Seguretat Social era equivalent a l´70% de la base reguladora, Canàries complementarà el 30% per als autònoms de les illes.

Cantàbria

Cantàbria posarà en marxa el “xec resistència”, una prestació que podran sol·licitar els autònoms i pimes via telemàtica amb un pressupost de 10 milions d´euros. Per optar-hi, hauran d´estar donats d´alta amb anterioritat a l´14 de març. Depenent de el nombre de treballadors i de el tancament dels negocis, la quantitat que cobraran serà variable.

Així, els autònoms i les microempreses amb un únic treballador podran cobrar 150 euros setmanals, una quantitat que pujarà fins als 225 si la pime compta amb entre dos i cinc treballadors. Si la companyia té entre sis i nou treballadors l´empresari cobrarà 300 euros setmanals.

Castella – la Manxa i Castella i Lleó

A Castella – la Manxa han optat per suspendre els programes d´ocupació i destinar els 10 milions d´euros de el Pla Autoocupació a establir una prestació per als autònoms.

El Govern de Castella i Lleó ha posat sobre la taula ajudes per als autònoms i pimes que incrementin les seves plantilles si el coronavirus els provoca una càrrega de treball addicional. A més, reduirà les quotes de la Seguretat Social per a “consolidar” el treball autònom.

L´administració castellà lleonesa busca premiar l´emprenedoria i per això, es destinaran ajudes de fins a 5.000 euros per als autònoms que hagin de cessar la seva activitat i vulguin iniciar un nou negoci. El Govern facilitarà a més liquiditat a pimes i autònoms amb un pressupost de 20 milions d´euros.

Catalunya i Comunitat Valenciana

La Generalitat destinarà un pressupost de 7,5 milions d´euros a unes ajudes per als autònoms que puguin demostrar una caiguda dràstica de la facturació a causa de l´Covid-19. L´ajuda podrà ser de fins a 2.000 euros i el Departament de Treball compararà els ingressos d´aquest mes de març amb el de l´any passat, per reconèixer o no la prestació.

A la Comunitat Valenciana, els ajuts oscil·laran entre els 750 i els 1.500 euros depenent si s´ha produït un descens de la facturació o si l´autònom ha hagut de cessar la seva activitat. Per això, la Generalitat destinarà 57 milions d´euros.

A més, igual que altres comunitats autònomes s´habilitaran línies de finançament per a aquest col·lectiu a tipus zero i amb carència de dos anys, avalats per la Societat de Garantia Recíproca. Unes línies que complementen les aprovades pel Govern central.

Extremadura i Galícia

Extremadura ha posat en marxa una iniciativa a la qual es poden acollir autònoms i treballadors per compte aliè. Es tracta d´un programa de voluntaris que tenen cura dels menors els pares hagin de seguir treballant durant la crisi sanitària. A més, els autònoms poden fraccionar o ajornar els pagaments de tributs que es liquida en l´administració autonòmica.

La Xunta de Galícia també ha aprovat l´ajornament dels impostos que els autònoms paguin a la comunitat autònoma. A més, ha llançat una línia de préstecs de fins a 200.000 euros per als autònoms.

Comunitat de Madrid i Navarra

Els autònoms de la Comunitat de Madrid ja poden sol·licitar ajudes de fins a 3.200 euros si adjunten una justificació de la reducció d´ingressos i si es comprometen a estar en el règim d´autònoms durant 12 mesos. El Govern regional també ha reduït alguns impostos per als autònoms, com l´IBI o el d´Activitats Econòmiques.

Navarra ha suspès el pagament fraccionat de l´IRPF que han d´abonar els autònoms. De la mateixa manera, el Govern foral ha suspès el pagament de deutes fiscals i un ajornament dels deutes de pimes i autònoms.

País Basc

El Govern basc ha anunciat un programa per ajudar els autònoms en el pagament de les cotitzacions i també en els lloguers dels negocis. També, igual que en altres regions, es posaran en marxa línies de crèdit i finançament per facilitar la liquiditat de les pimes.

3. Estar a l´corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Aquest és un requisit exigit per rebre qualsevol prestació. Si no ho estàs, permeten que regularices la teva situació en 30 dies. Quan paguis, podràs accedir a aquesta prestació.

No cal complir un període mínim de cotització. Només has d´estar d´alta en aquest règim especial i als el corrent de l´pagament de les quotes d´autònoms.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!