Skip to content

Quines són les funcions d’un controller financer?

Abans d’estudiar les seves funcions cal fer una breu definició del que coneixem com a controller financer.

Què és un controller financer?

El terme ‘controller financer’ prové de l’anglès, i és l’equivalent a el de director administratiu i financer. El seu treball consisteix a controlar els comptes i finances d’una empresa. La principal funció de director administratiu és la de realitzar l’anàlisi econòmica de l’empresa i transmetre els resultats a la direcció. Tenint en compte els resultats dels seus informes, l’empresa estableix les estratègies necessàries per aprofitar a l’màxim les oportunitats de negoci. És un càrrec d’alta responsabilitat que connecta directament els diferents departaments d’una empresa per aconseguir obtenir el màxim rendiment i benefici econòmic.

Funcions del controller financer

Les funcions de director financer poden variar segons les necessitats concretes de cada empresa. No obstant això, hi ha funcions generals que es realitzen en tots els casos, com les següents:

Supervisió dels comptes anuals de l’empresa

Aquesta funció abasta vetllar per la regularitat i fiabilitat dels comptes de l’empresa, així com el compliment de les normes comptables i de la legislació financera. Per tant, és l’encarregat de supervisar i controlar tots els documents comptables i les despeses de l’empresa.

 

Detectar els errors comptables de l’empresa

El controller financer és l’encarregat de comprovar que els comptes de l’empresa no contenen errors ni fallades.

 

Gestionar la tresoreria de l’empresa

La gestió de tresoreria comporta controlar l’actiu i el patrimoni de l’empresa. En funció de la informació obtinguda, el director financer s’encarrega d’implementar les actuacions i estratègies més favorables per a l’empresa des de tots els àmbits: gestió dels contractes de l’empresa, control de les transaccions de l’empresa, control de tresoreria, seguiment de les relacions amb els bancs, etc.

 

Analitzar els resultats empresarials, una altra de les funcions del controller financer

El controller financer és l’encarregat d’elaborar els informes econòmics respecte als objectius econòmics de l’empresa. També és responsable de que aquests objectius es compleixin.

 

Establir eines per controlar l’activitat econòmica de l’empresa

Una altra de les seves funcions consisteix a implementar les eines tècniques necessàries per controlar la tresoreria de l’empresa i les seves transaccions financeres. Aquestes eines poden ser de qualsevol tipus: tècniques, informàtiques, etc.

 

Formació econòmica de el personal de l’empresa

El controller financer també s’ocupa d’establir les mesures necessàries perquè el personal de l’empresa compti amb coneixements financers que contribueixin a millorar el funcionament econòmic de tots els departaments.

 

Posar en relació els diferents departaments de l’empresa

El director administratiu i financer és el càrrec que serveix de nexe d’unió entre els principals departaments d’una empresa: directiu, comptable i financer. Gràcies al seu treball, tots els departaments treballen en comú. D’aquesta manera, s’aconsegueix que l’empresa assoleixi els seus objectius econòmics d’acord amb el pressupost inicialment establert.

Si encara no comptes en la teva empresa amb un controller financer, aquest és el millor moment per buscar un responsable per a aquest càrrec. A IF Assessors som especialistes en assessorament financer, i estem encantats de donar-te les claus que necessites per al creixement de la teva empresa.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!