Skip to content

Contracte indefinit d´aturats de llarga durada.

El Reial Decret Llei 8/2019, crea una nova bonificació per a contractacions a aturats de llarga durada. Vegem quines són les seves condicions i requisits:

Tipus de contracte

El contracte ha de ser indefinit durant tres anys, amb la possibilitat que sigui a temps complet, a temps parcial, o fix discontinu.

Incentius que rebrà l´empresa

L´empresa que contracti aturats de llarga durada mitjançant aquesta modalitat de contracte, tindrà importants bonificacions en la quota d´empresa de la Seguretat Social durant tres anys:

– Si la contractada és una dona, 1.500 euros a l´any (125 € al mes).

– Si el contractat és un home, 1.300 euros a l´any (108,33 € al mes).

Si el contracte és a temps parcial, les bonificacions es calculen de forma proporcional.

Requisits que ha de complir l´empresa per poder beneficiar-se d´aquest contracte

– L´empresa haurà de mantenir contractat el treballador almenys durant 3 anys des del moment d´inici de la relació laboral almenys 3 anys des de la data d´inici de la relació laboral.

– També s´ha de mantenir el nivell d´ocupació en l´empresa assolit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la celebració del mateix.

– No es considera que es produeix incompliment dels dos compromisos anteriors de manteniment de l´ocupació quan l´extinció dels contractes laborals (tant del treballador aturat de llarga durada, com de la resta de plantilla) es produeixin per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o un altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l´expiració del temps convingut o realització de l´obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

– Si l´empresa no compleix les obligacions de manteniment de l´ocupació, haurà de tornar les quantitats que hagi rebut com a incentiu en forma de bonificacions.

Requisits que han de complir els treballadors
 
– Els treballadors han de ser aturats de llarga durada, és a dir, estar inscrits com a demandants d´ocupació (apuntats a l´atur), almenys durant 12 mesos en els 18 previs al moment de la contractació.

– No hi ha un requisit d´edat específic.

Incompliment dels requisits per part de l´empresa

En cas d´incompliment del manteniment d´ocupació del treballador de 3 anys, o de la resta de plantilla (2 anys) per part de l´empresa, haurà de retornar totes les quantitats aplicades amb aquest incentiu.

Com ja exposàvem anteriorment, la llei recull algunes situacions en què no es consideraran incomplides les obligacions de manteniment d´ocupació, entre elles hi ha la realització d´obra i servei, resolució durant el període de prova, dimissió o acomiadament procedent.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!