Blog

This is the default subtitle

Consells per planificar l´IRPF abans que acabi l´any.

Consells per planificar l´IRPF abans que acabi l´any.

Vols pagar menys impostos en la pròxima declaració? Abans que sigui el 31 de desembre pots actuar i prendre mesures per reduir els teus impostos. Afanya´t i segueix alguns dels nostres consells fiscals.

Hi ha una sèrie de mesures que pots prendre per pagar el just d´IRPF. Assegura´t:

– Que els teus circumstàncies personals i familiars es reflecteixin en la declaració
– Marcar les caselles corresponents a reduccions, exempcions i deduccions
– Aplicar les deduccions autonòmiques a què tinguis dret
– Optar per la tributació que més et convingui: individual o conjunta

Mai has aprovar la declaració d´IRPF amb la informació que té Hisenda sense revisar-la abans. Pot estar incompleta. Per això et convé repassar-la.

Com saps, la declaració de la renda es presenta en l´any següent al que es liquida. Per això és ara, en 2018, quan pots prendre decisions per pagar el just en el teu Renta2018.

Queda un mes perquè acabi l´any. Si vols pagar menys impostos a la renda de 2018 segueix aquests consells:

INGRESSOS DEL LLOGUER

Com saps, Hisenda cada vegada controla més i millor els ingressos obtinguts per l´arrendament d´immobles.

Amb el lloguer pots aconseguir un rendiment negatiu i amb això una menor tributació.

Si el resultat és positiu podràs:

– Anticipar a aquest any despeses que necessàriament hagis de fer

– llogar-com a habitatge permanent, en lloc de per temporades o a estudiants, perquè així puguis aplicar la reducció del 60% del rendiment net.

Recorda que si no declares el lloguer i Hisenda ho descobreix, no et s´aplicarà aquesta reducció. La llei estableix que només és aplicable als lloguers declarats.

RENDIMENTS D´ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Tot i que el tipus de gravamen no variï d´un any a un altre, diferir rendes d´un exercici a un altre et pot resultar interessant.

Depenent del rendiment de la teva activitat econòmica en aquest any i de les previsions per a l´any següent, et pot convenir endarrerir les últimes vendes o serveis a 2019 o anticipar despeses als últims dies de 2018.

Els teus pagadors d´ingressar en Hisenda al gener les últimes retencions que t´han practicat en 2018. També presentaran el resum anual informant del total de les retencions ingressades al teu nom.

Convé que confirmis amb ells l´import d´aquestes dades abans que els declarin. Així, evitaràs sorpreses a revisar les dades fiscals per presentar la teva declaració.

COMPENSA RENDES, aflora GUANYS I PÈRDUES

Hisenda classifica els rendiments de les teves inversions en:

– Rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, assegurances …)
– Guanys i pèrdues patrimonials (transmissió de fons, accions, immobles …)

Dins de cada grup et permet compensar els saldos negatius amb els positius. Si el saldo final és negatiu, es podrà compensar amb el saldo positiu de l´altre grup. El límit per fer-ho és el 25% d´aquest saldo positiu.

Si després d´aquesta compensació queda un saldo negatiu, el seu import es compensarà en els 4 anys següents.

En cas que arrossegaments pèrdues d´anys anteriors o que aquest any hagis tancat una operació amb pèrdues, pots aprofitar-les per generar altres guanys. Així evitaràs pagar impostos per elles.

PLANS DE PENSIONS

Aportar a un pla de pensions és la mesura estrella per planificar la declaració de la renda. Ofereix major estalvi fiscal en l´IRPF.

DEDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ D´HABITATGE HABITUAL

Si vas comprar el teu habitatge habitual abans l´1 de gener de 2013 amb una hipoteca, podràs deduir un 15% del pagat en l´any. El límit màxim de la base de deducció és 9.040 euros. S´inclouen també les assegurances de llar i de vida associats a la hipoteca.

Planteja´t l´estalvi que pot suposar-realitzar una amortització extraordinària per maximitzar la deducció a aplicar.

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA CREACIÓ

És la deducció més rendible després dels plans de pensions i l´adquisició d´habitatge habitual. A més, el 2018 s´ha millorat respecte a anys anteriors.

La deducció per inversió en noves empreses pretén incentivar que els estalviadors donin suport a projectes emergents. Si inverteixes en una startup, podràs beneficiar d´una deducció estatal en l´IRPF.

A més, tampoc tributaràs pel benefici obtingut en vendre si tornes a invertir en una altra nova empresa. La majoria de les CCAA també contemplen una deducció autonòmica. Tot són avantatges per facilitar l´emprenedoria.

La base de la deducció estarà formada pel valor d´adquisició de les accions o participacions amb el límit màxim de 60.000 euros.

Podràs deduir-te el 30% d´aquestes quantitats.

Això vol dir que et pots deduir fins a 18.000 euros en la quota estatal de l´IRPF si recolzes un projecte empresarial emergent.

LA SOLIDARITAT DESGRAVA

Encara que l´important és la generositat, les deduccions en IRPF establertes per als donatius potser et animen a incrementar-los.

Si aportes a una ONG, pots deduir el 75% dels primers 150 euros donats. I fins a un 35% de la resta, en funció del temps que portis col·laborant amb aquesta fundació o organització.

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES

L´IRPF compta amb un tram estatal i un altre autonòmic. Dins el tram autonòmic, cada comunitat pot establir les seves pròpies deduccions en funció dels seus interessos.

Les més comunes són:

– Deducció per lloguer
– Per compra d´habitatge
– Per inversió en noves empreses
– Deducció per maternitat i adopció
– Per despeses escolars

SI VAS A COMPLIR 65 ANYS

A aquesta edat s´acosta la jubilació i es poden prendre determinades decisions d´inversió. En aquests moments és determinant realitzar una bona planificació fiscal.

Cura en recuperar el teu pla de pensions

A l´rescatar el pla de pensions hauràs de tributar per l´invertit i pels interessos obtinguts. Ho faràs com a rendiment del treball, al tipus marginal que tinguis en aquell moment.

Rescátalo quan ja estiguis cobrant la pensió pública.

D´aquesta manera, el tipus marginal que s´apliqui a la prestació serà més baix que la del salari en actiu. Si el rescates a poc a poc, en forma de renda mensual o amb una altra periodicitat, és possible que puguis pagar un gravamen molt inferior al teu tipus marginal actual.

Aprofita l´exempció dels guanys patrimonials obtinguts

Per transmissió de l´habitatge habitual

Si vas a complir els 65 anys aviat i penses transmetre la teva vivenda habitual, potser et convingui esperar complir-los. El motiu és que estan exemptes en IRPF els guanys obtinguts pels majors de 65 anys per la venda del seu habitatge habitual.

Si l´habitatge és un bé de guanys i algun dels cònjuges encara no ha arribat a aquesta edat, pot compensar ajornar la venda fins que tots dos tinguin 65 anys. En cas contrari, el cònjuge menor de 65 anys haurà de tributar per la meitat del guany patrimonial.

Per transmissió d´altres béns

També convé esperar a complir els 65 anys si vols vendre qualsevol altre bé o dret i vas a obtenir un guany patrimonial.

Si ets major de 65 anys i amb l´import obtingut en la venda constitueixes una renda vitalícia, no hauràs de tributar pel guany patrimonial obtingut.

L´import a invertir en la renda vitalícia serà com a màxim de 240.000 euros. Hauràs fer-ho en un termini de 6 mesos des de la venda.

Recorda que si generes el guany patrimonial en els últims mesos de 2018 però constitueixes la renda vitalícia en els primers de 2019, hauràs comunicar la teva intenció de fer-ho en l´IRPF de 2018.