Skip to content

Com sobreviure a una notificació d´inspecció d´Hisenda?

El més normal és que un li tingui por de rebre qualsevol comunicació d´Hisenda ja sigui per carta a través de correus o a una visita d´un inspector. No és una cosa tan traumàtic i moltes vegades no passa de ser una simple comprovació de dades. Aquesta pot ser de dues maneres, anant el Subinspector al domicili de l´empresa, o sent citats en Hisenda perquè aportem documentació.

Què faig si ve un inspector al meu negoci?

En primer lloc és important saber que perquè l´inspector pugui accedir a les instal·lacions ha de mostrar-nos una ordre d´un jutge que li doni permís per fer-ho i que informi de l´abast de la inspecció. També podrà entrar si nosaltres li donem permís perquè ho faci. Prèviament haurà d´informar sobre els termes de la inspecció i quin és el seu abast. És el nostre dret de ser presents en totes les comprovacions que faci.

En qualsevol cas has de tenir present que si d´entrada rebutges l´inspector, estàs donant una mala imatge i l´inspector no quedarà molt content, podent a mig termini ser alguna cosa que jugui en contra teva.

Què faig si rebo una carta d´Hisenda?

Les cartes d´Hisenda són certificades i haurem de signar la seva recepció. És important rebre-les i no rebutjar-ja que, si intenten comunicar-nos i no ho aconsegueixen, ens faran la notificació pel Butlletí Oficial de l´Estat o província, sent probable que no ens assabentem. Una vegada que sigui publicat o que l´haguem rebut començarà el procediment. És aconsellable que anotem la data de recepció.

Hem de llegir tota la comunicació. S´hi recull tota la informació necessària per saber quin és el següent pas que hem de donar.

També podem rebre un requeriment en el qual se´ns demani comparèixer en Hisenda davant un Agent Tributari per a una comprovació de dades, per al que se´ns exigeix portar una documentació concreta. Si l´Agent tributari notés alguna cosa que no li quadrés, podria desviar al departament d´inspecció.

També podem rebre una comunicació en la qual se´ns informa que han iniciat un procediment, normalment acompanyada d´una declaració paral·lela, perquè vegem la diferència amb la nostra declaració. Se´ns donarà un model per realitzar les nostres al·legacions.

Com contesto la carta?

Per a contestar les cartes, hem d´utilitzar el model d´al·legacions que ve acompanyant-les. El termini sol ser de deu dies hàbils, és a dir, no compten ni dissabte, diumenges ni festius. Pots ampliar el termini per donar-li resposta a Hisenda sempre que:

– demanis l´ajornament abans de la finalització del termini.
– justifiques les raons per les quals sol·licites l´ajornament.
– Que l´ajornament sol·licitat no suposi perjudici a tercers.

A partir d´aquí, hi ha dues opcions, una per indicar que s´està d´acord amb la comunicació rebuda i una altra per a assenyalar que no s´està d´acord. En aquest últim cas caldrà realitzar les oportunes al·legacions.

Un cop haguem omplert el model procedim a lliurar-lo al Registre de la delegació d´Hisenda que ens correspongui dins el termini.

Consells

Els inspectors, subinspectors i agents tributaris són persones i són molt diferents uns dels altres. N´hi ha flexibles i n´hi ha que no passen ni un. Els únics consells que podem donar-vos per quan estigueu davant d´un d´ells, tenint en compte això, són els següents:

– Doneu-li a l´inspector únicament la documentació que ell mateix us vagi demanant. No poseu tota la documentació sobre la seva taula perquè la vagi revisant. Òbviament no porteu res que no sigui el que us hagin sol·licitat en l´escrit que vau rebre.

– Quan us facin preguntes, limitaos a respondre el que us preguntin, no doneu més informació de la necessària.

En qualsevol cas és recomanable que la inspecció sigui portada per un professional, que tindrà més experiència en el tràmit i podrà treure-li partit a la mateixa en la seva relació amb el personal de l´Agència Tributària.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!