Skip to content

Com reincorporar als treballadors si l´empresa està en un ERTO?

L´Expedient de Regulació Temporal d´Ocupació (ERTO) és una mesura que permet a les empreses suspendre o reduir els contractes dels seus treballadors de forma temporal quan concorren motius justificats per a això.

Si fa unes setmanes la majoria d´empreses es plantejaven com realitzar un ERTO per força major o per causes productives, ara la pregunta és com començar a treure a treballadors d´un ERTO o com finalitzar un ERTO.

Com a conseqüència de la desescalada, les empreses s´han vist en la necessitat de recuperar a la seva plantilla, però moltes tenen dubtes sobre com treure als seus treballadors d´un ERTO, si poden tornar a afectar els seus treballadors reincorporats o com es comunica la finalització.

El RD-llei 24/2020 va prorrogar els Expedients de Regulació Temporal d´Ocupació de força major, estenent-los fins al 30 de setembre. Aquells ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció la data fi és la que hagi decidit l´empresari, tant per als iniciats abans de l´entrada en vigor de l´RDL 24/2020 (2020.06.27) com per a aquells immediatament consecutius a un ERTO de força major.

Qui gestiona la finalització de l´ERTO?

Per finalitzar un ERTO temporal o definitivament i, amb això, la baixa en la prestació dels treballadors afectats per suspensió o reducció de jornada és l´empresa qui ha de fer aquest tràmit. Però també les assessories i despatxos professionals autoritzats per la mateixa empresa poden fer aquesta gestió.

Com succeïa amb l´activació dels ERTO, en cas de suspensió o de reducció de les seves jornades, els treballadors no han de fer cap gestió. Des del mateix moment en què l´empleat coneix la data en què reprèn la seva activitat laboral, la seva prestació queda interrompuda automàticament.

Termini per comunicar la renúncia quan el ERTO és de força major

Les empreses amb ERTO de força major per COVID-19 que recuperen la seva activitat totalment han de comunicar a l´autoritat laboral la renúncia total en cas de no prorrogar el ERTO autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d´efectes d´aquella, del que contrari es prorroguen fins al 2020.09.30.

Quines dades comunicar a l´SEPE?

Les empreses que hagin comunicat la renúncia a l´ERTE i aquelles que finalitzin el ERTO de forma definitiva:

– Han de comunicar a l´SEPE la baixa en les prestacions per atur dels treballadors que estan inclosos en el ERTO.

– Serà per mitjà de l´enviament de l´arxiu Períodes d´activitat de l´aplicació certific @ 2 si han remès períodes d´activitat respecte d´un treballat.

– De no haver-ho fet, podran remetre el fitxer Excel Baixa de prestació per ERTO per mitjà de la seu electrònica de l´SEPE.

La comunicació d´aquestes dades ha de realitzar-se amb caràcter previ a la seva efectivitat. Es farà dins dels primers 20 dies del mes següent en què es va produir la reincorporació excepte quan s´extingeixi la relació contractual en el cas ha de comunicar-se de forma immediata.

Si ha comunicat la baixa a través del fitxer Excel o per un altre sistema, i el SEPE continua abonant la prestació als treballadors, es pot cursar de nou la baixa a través del fitxer XML de períodes d´activitat.

Una vegada remès el fitxer per a un treballador i un mes determinat, no és possible rectificar l´enviament en cas d´errors. En aquest cas, si es produeix un error l´empresa o la gestoria s´ha de posar en contacte amb la corresponent direcció provincial de l´SEPE.

Procediment per suspendre el ERTO

Les empreses que vulguin recuperar el 100% de la plantilla i que els treballadors tornin a tenir la seva jornada habitual, han de comunicar a l´SEPE la renúncia total a l´ERTO amb al menys 15 dies d´antelació com ja hem dit.

El mateix ERTO posa a disposició de les empreses un document de sol·licitud unificat que cal omplir amb les següents dades:

– Codi de compte de cotització de l´empresa.
– Nombre de treballadors afectats per l´ERTO.
– Data de baixa (serà el primer dia que els treballadors tornin a l´activitat).

El document s´envia en format Excel a través del Registre electrònic comú de les administracions públiques a l´adreça provincial de l´SEPE de la província en la qual està el centre de treball afectat. També es pot enviar directament per correu electrònic a l´correu electrònic de la direcció provincial de l´SEPE que correspongui.

Puc tornar a manar a l´ERTO a un treballador?

Moltes de les empreses que han hagut de reincorporar a alguns dels seus treballadors a la plantilla per un repunt en la seva activitat, s´han vist en la necessitat de tornar a manar a l´ERTO als seus empleats reincorporats perquè el negoci no estava funcionant com es preveia.

En aquest cas, mentre l´empresa no comuniqui a l´autoritat laboral la renúncia expressa a l´ERTO o mentre el ERTO no finalitzi podrà afectar i desafectar el mateix als treballadors inclosos en el ERTO.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!