Skip to content

Com, quan i per què he de canviar la meva base de cotització?

Tots els autònoms en algun moment ens hem plantejat canviar la base de cotització, arran que hem agafat una baixa per malaltia, accident, o simplement quan vam començar a pensar com quedaria la nostra jubilació.

En 2018 es van introduir canvis en la normativa laboral, que afectaven directament el règim especial dels treballadors autònoms, pel que fa a la tramitació de baixes / altes o modificació de les bases de cotització.

En aquest article t´expliquem amb detall quan i com pots modificar la teva base de cotització com a autònom.

Què és la quota d´autònom?

Les quotes d´autònom són els pagaments que es realitzen mensualment pels treballadors per compte propi a la Seguretat Social.

Què és la base de cotització?

Tot autònom pot triar lliurement la seva base de cotització resultant d´aquesta elecció la quota de la seguretat social. La base de cotització mínima per a un autònom és de 944,40 euros, però, es podria modificar a l´alça el que suposaria el pagament d´una major quota de la seguretat social. Reiterar que és la base de cotització de l´autònom la que s´empra per calcular i determinar les quanties a cobrar en prestacions socials en cas de baixa mèdica o cessament d´activitat, així com la futura pensió de jubilació. Com és lògic, com més gran sigui la base de cotització més gran serà la prestació que rebi l´autònom.

Els autònoms poden triar la seva base de cotització sense haver de representar la seva facturació real, dins dels marges que, normalment cada any, marca el govern. No obstant això, aquesta llibertat d´elecció es veu restringida a partir dels 47 anys, on hi ha límits en la quantitat mínima o màxima de cotització.

La base mínima es estable per al 2020 en 944,40 €, mentre que la màxima és de 4.070,10 €.

Hi ha moltes més regles que pots consultar a la Seguretat Social.

Com es pot canviar la base de cotització?

La Seguretat Social permet modificar la base de cotització, de manera que, si l´autònom ho desitja pot incrementar o disminuir la quota a ingressar cada mes. Per a això, s´estableixen els següents terminis:

– Entre l´1 de gener i el 31 de març, amb efectes de l´canvi des de l´1 d´abril següent.

– Entre l´1 d´abril i el 30 de juny, amb efectes de l´canvi des de l´1 de juliol següent.

– Entre l´1 de juliol i el 30 de setembre, amb efectes de l´canvi des de l´1 d´octubre següent.

– I entre l´1 d´octubre i el 31 de desembre, amb efectes de l´canvi des de l´1 de gener de l´exercici següent.

D´aquesta manera, l´autònom pot canviar la seva base de cotització tantes vegades com vulgui de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de la Seguretat Social.

Bases de cotització autònom i quotes

En el següent paràgraf pot veure algunes de les bases de cotització vigents i les quotes a ingressar en el seu cas mensualment:

– Mínima: 944,40 € -> Té una quota de 283,32 €

– Màxima: 4.070,10 € -> Té un quota de 1.221,03 €

– Base de 1.214,10 € -> Té una quota de 364,22 €

Qüestiona tots aquests elements a l´decidir si vols o no canviar la teva base. Lògicament els teus ingressos seran la qüestió fonamental.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!