Skip to content

Com afectarà a les empreses el Brexit?

A dia d´avui són encara més incògnites que certeses les que hi ha sobre el Brexit. L´únic que està clar és que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) impactaria en l´activitat empresarial espanyola i de tot Europa. Sense un acord definitiu, el comerç amb el Regne Unit es regularà mitjançant les normes generals de l´Organització Mundial del Comerç (OMC). Regne Unit, amb o sense acord, passarà a ser un tercer Estat.

Quines empreses es veuran afectades?

Per començar, les empreses només es veuran afectades si ven béns o presta serveis al Regne Unit, si compra o rep serveis d´aquest país o si transporta dins les seves fronteres.

Els que venguin al Regne Unit

El Brexit convertirà el Regne Unit a país tercer, de manera que deixaran d´aplicar les normes comercials que s´apliquen als membres de la Unió Europea i s´aplicaran les generals de l´Organització Mundial de Comerç, llevat que s´arribi a un acord diferent. Aquest canvi té implicacions en duanes, IVA i impostos especials.

A efectes d´IVA, els enviaments a Regne Unit deixaran de considerar-lliuraments intracomunitarias i es convertiran en exportacions. En aquest sentit, serà Regne Unit qui apliqui la seva pròpia normativa al respecte.

També canvien els tràmits, ia qualsevol enviament es convertirà en una exportació a un tercer país i caldrà abonar els impostos especials que corresponguin. A més, això implica que caldrà fer una declaració d´exportació.

Ja en la destinació, el pas per la duana britànica també serà menys àgil i pot ser que fins i tot sigui necessari tornar a pagar impostos.


Els que importin productes de Regne Unit

Amb la sortida del Regne Unit de la UE, els seus documents d´exportació i importació deixaran de ser vàlids, igual que les autoritzacions de simplificacions i altres procediments duaners. El motiu, de nou, és que operaran amb el Regne Unit en condició de tercer país.

Les conseqüències passen per la necessitat de presentar una declaració d´entrada de la mercaderia, una declaració duanera i una declaració de dipòsit temporal. A més, als béns importats se´ls aplicaran els aranzels que corresponguin i, en alguns casos, serà necessari aconseguir una llicència concreta d´importació.

De la mateixa manera, també s´aplicarà IVA als productes en no considerar-se una adquisició intracomunitària. A això s´afegeix el pagament d´impostos especials sempre que sigui pertinent i la possibilitat d´haver de donar-se d´alta en el registre i identificació d´operadors econòmics per fer-se amb un nombre EORI.


Com han d´actuar les empreses afectades?

-S´ha de registrar l´empresa davant l´autoritat duanera nacional.

-Es han de consultar les simplificacions de les que es pot beneficiar l´empresa, tal com reduccions en l´import o simplificacions per als procediments de trànsit.

-Sol·licitar l´estatut d´operador econòmic autoritzat.

-REGISTRAR en un Estat membre EU27, en el cas d´estar registrat a la Mini Finestreta Única de l´IVA al Regne Unit.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!