Què és i per a què serveix la declaració complementària?

Les declaracions fiscals estan subjectes a una periodicitat que marca la llei, encara que existeixen excepcions. Aquí t’expliquem què és una declaració complementària i la seva utilitat.

La declaració complementària, definició i funcionalitat

Les declaracions complementàries fiscals són aquelles que es presenten amb l’objecte de corregir algun error o equívoc pel qual un contribuent pagava menys del que li corresponia en la seva anterior declaració.

Això vol dir que les declaracions complementàries són voluntàries. I poden realitzar-se a petició de part o perquè s’hagin observat uns defectes que es pretenen esmenar. La idea és, doncs, que pagueu allò que et correspon. Això sí, la declaració només es pot presentar abans que el deute tributari no prescrita.

D’altra banda, ha de constar explícitament el caràcter complementari de la declaració. A més, has d’incloure la quantitat inicial i la quantitat que declares ara perquè l’Agència Tributària realitzi les seves comprovacions. En definitiva, aquesta declaració serveix perquè et posis al dia davant el fisc.

Per què pot ser interessant presentar una declaració complementària? Cal destacar els següents casos:

1. Evita sancions fiscals

Les sancions fiscals són un dels principals motius pels quals fer declaracions complementàries. En aquest cas, el que pots és avançar-te a l’obertura d’una inspecció d’Hisenda. Quan això passa i declares el que et correspon pagar, no s’obriria un procés sancionador.

És relativament comú en autònoms i PIMES petits oblits que poden suposar sancions abundants. A vegades hi ha factures que no s’han comptabilitzat i, encara que no suposen una gran importància numèrica, la sanció sí que ho és.

Aquesta és la raó per la qual, si detectes algun error o despesa no inclòs pel qual hauries de pagar més, t’interessarà fer aquesta declaració. Un cas paradigmàtic és el d’aquelles factures que no s’han inclòs per error.

2. Evita conseqüències penals

El delicte fiscal està associat a l’impagament o defraudació d’una determinada quantitat. Avui en dia, i amb l’actual legislació, el delicte fiscal es dóna a partir dels 120.000 euros i comporta multes i pena d’un a 5 anys de presó, segons el Codi Penal.

El que sí que és important assenyalar és que les declaracions complementàries només eviten conseqüències penals a priori. És a dir si presentes la declaració abans que l’Agència Tributària iniciï el procediment, no hi hauria delicte de perseguir. En canvi, la presentació de la declaració quan ja s’iniciïn investigacions no eximirà de responsabilitat penal.

Quan es té un cert patrimoni és fonamental tenir ben clara aquesta diferenciació per evitar problemes. Per aquest motiu, comptar amb un assessor fiscal que faci les declaracions dins el termini i en la forma escaient és vital.

Conclusió

La presentació d’una declaració complementària pot evitar-te problemes, però convé estar ben assessorat per no equivocar-te. A IF Assessors comptem amb un servei especialitzat per a PIMES i autònoms que et pot ajudar perquè tu centris els teus esforços en la teva activitat professional. Contacta’ns si t’interessa conèixer millor la nostra oferta de serveis!

La teva empresa està en crisi?

La pregunta de si la teva empresa està en crisi és clau per entendre quina és la situació de partida. Vols conèixer el que passa? Segueix llegint.

Claus per saber si la teva empresa està en crisi

La majoria dels autònoms i petits empresaris prenen nota d’algunes variables per veure si el negoci va bé. Les següents mesures permeten tenir una idea, encara que convé considerar que cal ponderar els diferents factors, la idiosincràsia del teu sector d’activitat i que, a més, l’entorn extern també influeix.

1. Caiguda d’ingressos

La caiguda d’ingressos és un dels principals problemes que donen una idea de problemes. Si aquesta caiguda és sostinguda en el temps (més d’un any) i no està relacionada amb el cicle econòmic, hauries de preocupar-te. Al capdavall, és molt difícil la viabilitat d’un negoci que vengui menys.

2. Problemes per pagar a curt termini

Les tensions de tresoreria són un altre dels símptomes clars de problemes. No poder atendre a temps les obligacions creditícies o amb proveïdors és un problema gran perquè limita l’accés a més finançament en un futur. La realitat és que una tresoreria sanejada ha de comptar amb un romanent per fer front a petits imprevistos.

3. Finançament amb circulant d’operacions a llarg termini

El circulant ha de servir, bàsicament, per als pagaments a curt termini. Si has d’utilitzar constantment el teu circulant per pagar préstecs o hipoteques és perquè no tens estalvis. I això, a mitjà termini, generarà un desequilibri en l’empresa.

4. Finançament no convencional

El finançament convencional és la bancària i, encara que el context econòmic influeix, i molt, no poder finançar-te per aquest mitjà és un símptoma de problemes econòmics. És comú que les empreses amb problemes hagin de finançar-se amb patrimoni dels socis o amb préstecs a empreses fintech, amb interessos més alts.

5. Hipoteques de patrimoni de l’empresa

El crèdit està associat a la confiança i a les expectatives que l’entitat tingui en el teu negoci. És possible que tinguis una part del patrimoni de l’empresa hipotecat per pagar un préstec; ara bé, si això passa amb tot, hauries de tenir cura. Una empresa sanejada és aquella que no té patrimoni hipotecat o que té molt poc.

6. Els beneficis de venda no cobreixen els costos fixos

Els beneficis unitaris per les vendes han de cobrir els costos fixos. Què passa en cas que no es cobreixin? Que estàs, també, davant d’un problema estructural que hauries de solucionar. Això pot succeir per un excés de costos fixos o per un marge de benefici massa reduït.

7. Ràtio d’endeutament alta

Les ràtios d’endeutament general donen una idea de l’estat de la teva empresa. I no hi ha dubte que una ràtio anormalment alta és un indicador de problemes o mala salut. Per regla general, hauries de preocupar-te si la teva ràtio és superior a 0,60.

Conclusió

Conèixer si la teva empresa està en crisi és essencial per prendre decisions a temps. A IF Assessors comptem amb un equip de professionals multidisciplinar especialitzat en assessorar empreses en crisi.

La importància de deixar-se assessorar en l’àmbit laboral

La possibilitat per a les empreses de deixar-se assessorar en l’àmbit laboral és fonamental per diversos motius. Aquesta entrada t’indica les raons més importants per les quals comptar amb un gestor laboral.

Motius per deixar-se assessorar en l’àmbit laboral

El coneixement de la legislació laboral és fonamental i, en molts casos, es desconeixen detalls d’aquesta. Els gestors laborals són especialistes que et poden aportar aquest coneixement i actuar abans, durant i després de la contractació. És cert que hi ha alguns beneficis genèrics, però en aquest cas volem donar claus concretes. Els avantatges de deixar-te assessorar en l’àmbit laboral per un expert són les següents:

1. Coneixeràs les modalitats de contracte que més t’interessen i les bonificacions

La legislació espanyola preveu diverses modalitats de contractació: temporal, indefinit, per a la formació i aprenentatge i en pràctiques. Un assessor laboral t’indicarà quina és l’opció que més t’interessa per contractar segons els interessos de la teva empresa i sense cometre frau de llei.

La política laboral té una dimensió social indubtable i, per això, el Govern bonifica a determinats col·lectius com a menors de 35 anys, dones, persones amb diversitat funcional o víctimes del terrorisme. Aquestes bonificacions en les quotes a la Seguretat Social poden variar d’any en any, per aquest motiu et convingui comptar amb un assessorament especialitzat.

En conseqüència, aquestes qüestions són clau per disposar d’un assessor laboral.

2. Els documents estaran ben redactats i ajustats a Dret

El contracte, perquè en el futur no es consideri nul, ha d’estar ajustat a Dret en la redacció.

Per tant, un servei d’assessoria laboral per a empreses s’encarrega de redactar l’esborrany. A més, l’assessor també es pot encarregar de la gestió de les nòmines i de la liquidació, en cas d’acomiadament. Això facilitarà els tràmits ordinaris en relació amb els Recursos Humans.

Aquestes gestions poden resultar molt complicades, sobretot per a PIMES i autònoms. Aquest treball t’ho estalviaràs si comptes amb una assessoria.

 

3. L’empresa estarà representada legalment en cas de demandes

La demanda per acomiadament improcedent o nul és una possibilitat en cas d’extinció de la relació laboral. En aquest cas, un assessor laboral et pot representar davant el Servei de Mediació de la teva Comunitat Autònoma per conciliar o davant el Jutjat del Social si el plet arriba a judici. I no hi ha dubte que, com coneixerà el cas, aquesta representació serà de més qualitat.

4. Disposaràs de tota la informació necessària per implementar un protocol de prevenció de riscos laborals

La legislació de Prevenció de Riscos Laborals obliga que les empreses implantin protocols interns de seguretat. Això suposa conèixer quines són les diferents responsabilitats i qüestions que tractar. Un assessorament laboral per a empreses tracta, també, d’aquestes qüestions per evitar problemes futurs.

Conclusió

L’opció de deixar-se assessorar en l’àmbit laboral és convenient per seguretat jurídica, per optimització dels costos laborals i perquè s’estalvia diners. En IF Assessors comptem amb un equip multidisciplinari que et proporciona assessorament laboral. Contacta amb nosaltres per obtenir més informació!

Tips per entrevistar candidats per a un treball remot

Després de viure la sacsejada social causada per la COVID-19, el teletreball s’ha imposat en l’entorn laboral de l’actualitat. Per això, l’empresari ha d’adaptar també. I, a més, hem de saber com realitzar una entrevista laboral als candidats per a un treball remot. Per descomptat, sempre cal contractar el millor candidat per a un lloc de treball. Però és encara més important ser curós quan aquest treballador donarà a terme les seves tasques i responsabilitats a distància. No podràs estar a prop d’ell o ella quan li sorgeixi un dubte, quan tingui un problema amb un client … Per això, la persona que teletreballa ha de tenir unes característiques especials que intentarem descobrir durant l’entrevista que li farem.

Pregunta tot el que necessitis

Un sistema molt pràctic és incloure preguntes simples de “sí” o “no” segons els requisits de la feina que estàs oferint. D’aquesta manera, podràs filtrar de manera senzilla i ràpida als candidats que no compleixin amb els criteris bàsics. Per exemple, pots preguntar ¿tens aquesta habilitat concreta que requerim? Disposes de la titulació necessària? Estàs disponible per treballar en l’horari marcat? Aquesta ronda de preguntes reduirà de manera considerable la llista de candidats, fent que només passin al següent nivell d’entrevista dels millors.

Pots fer a continuació una ronda de preguntes obertes. D’aquesta manera, podràs arribar a conèixer millor els candidats que volen entrar a formar part del teu equip humà. Respondre a aquestes qüestions permet als candidats explicar per què estan interessats en el treball que ofereixes, per exemple. De la mateixa manera, les persones que sol·licitin el lloc podran esplaiar-se en detalls personals, en com reaccionarien davant d’una situació o l’altra …

Valora els detalls

Ser un treballador remot implica molt més esforç que un treballador normal. Un membre del teu equip que realitzarà teletreball ha de ser algú amb característiques especials. Per exemple, és una persona que ha de tenir iniciativa i constància, ja que treballarà amb escàs control. Ha de ser una persona que se senti especialment motivada per dur a terme el seu treball, fins i tot quan ningú li estigui mirant.

Ha de ser una persona realment interessada en la seva tasca. Haurà de ser una persona acurada, atenta als detalls. Algú constant, discret i prudent, alhora que decidit i independent. Que se senti especialment identificada amb els objectius i filosofia de l’empresa a la qual representa.

No has d’oblidar que és important que sigui una persona resolutiva, amb iniciativa, amb capacitat de reacció davant situacions en què no tindrà el suport de companys o del seu superior.

Contractar bons empleats remots és un veritable desafiament, ho sabem. No obstant això, ja saps que si necessites assessorament, el nostre equip d’experts t’ajudarà encantat. Junts, aconseguirem trobar la persona que encaixi perfectament en el teu engranatge. Una persona vàlida, de confiança i que, sobretot, se senti identificada amb els valors i filosofia que la teva empresa defensa i porta per bandera.

És possible prevenir els riscos laborals en el teletreball?

L’arribada de la pandèmia de coronavirus a les nostres vides ho ha sacsejat tot. Moltes empreses han vist com gran part, o la totalitat de les seves plantilles, han hagut de treballar de manera remota. Tot empresari té clar com evitar els riscos a l’oficina, però ¿és possible prevenir els riscos laborals en el teletreball? Sabem que treballar des de casa té clars avantatges, però és segur per al treballador? En aquest article, esbrinarem on i com han de treballar els membres del teu equip per no descuidar la seva salut i seguretat.

Revisar la postura corporal regularment

Per començar, és important mantenir una postura adequada. A tenir en compte:

 • Donar suport a la part baixa de l’esquena
 • Tenir les espatlles relaxades
 • Prestar especial atenció a la posició de cap, coll, columna, braços, canells, malucs, cuixes i peus

Una bona il·luminació

És molt important que el lloc on es treballi no estigui excessivament il·luminat, sense enlluernament. Les cortines o persianes matisaran l’entrada de llum a través de les finestres. També pot ser de molta utilitat col·locar un filtre anti enlluernador per a la pantalla de l’ordinador.

Un entorn ordenat

Igual que en les oficines, és important que no hi hagi cables que entorpeixin el pas. D’aquesta manera, evitarem ensopegades o caigudes. També és important que a la taula de treball no s’acumuli material, que es podria caure i, segons el volum, podria danyar-nos si ens colpeja.

Evitar les distraccions

Treballar a casa pot ser ideal, però cal aconseguir un entorn adequat. Per començar, una bona idea és treballar en una habitació tranquil·la amb la porta tancada. Si no fos possible i s’ha de treballar en un espai compartit, en el qual hi hagi sorolls molestos, es poden intentar opcions com: posar-se uns auriculars, fer servir uns taps per les orelles, tenir música suau de fons … Amb aquests trucs tan senzills, es podran reduir o emmascarar els sons.

Estar al cas de possibles molèsties

Treballar en una mateixa postura durant hores, segur que provocarà una incomoditat més o menys important en l’usuari de l’ordinador. Si la persona que realitza el treball remot comença a sentir-se incòmode, la seva productivitat, com és lògic, baixarà. Cal tenir en compte, a més, que una lesió comença com una lleu incomoditat, per la qual cosa és molt important abordar-la al més aviat possible.

Gaudir dels descansos

Els músculs i les articulacions han de descansar i recuperar-se. El teu cos vol que et moguis! Per això és molt important respectar els temps de descans, desentumir el cos i aclarir la ment. Aquest temps de descans es pot aprofitar per fer una trucada de vídeo (i no parlar de treball) o, ja que s’està a casa, aprofitar per fer alguna tasca pendent que duri poc temps.

A moure el cos!

Practicar algun tipus d’exercici és essencial per a la salut. En treballar des de casa ens movem menys, ja que no existeix desplaçament. És important aprofitar el temps dels descansos per fer algun exercici d’estirament, per exemple.

Com veus, les mesures per evitar els accidents laborals treballant des de casa són molt senzilles. De tota manera, si tens algun dubte al respecte, pots contactar en qualsevol moment amb el nostre equip d’assessors experts. T’ajudarem encantats!

3 tips perquè la teva empresa pugui sobreviure a la COVID-19

La pandèmia de covid-19, porta a les nostres vides més d’un any. Això ha provocat que parlem d’ella i de les seves conseqüències gairebé amb familiaritat. T’hauràs preguntat sovint, podrà la meva empresa sobreviure a la COVID-19? L’aparició del coronavirus ha tingut un fortíssim impacte en l’economia. No parlem únicament de l’economia en l’àmbit local i en les petites empreses. Estem parlant d’una cosa tan important com l’economia a escala mundial.

El nostre objectiu en aquest post és ajudar-te a tu, a l’empresari, a salvar la teva empresa. Cal, perquè la teva empresa superi amb èxit la pandèmia de covid-19, enfortir el teu negoci per resultar guanyador en aquesta batalla contra el virus. És molt important adaptar-se als nous temps. Cal canviar per, d’aquesta manera, aconseguir que la teva empresa sobrevisqui a la COVID-19. La teva empresa haurà d’aprendre a ser innovadora, perquè 2021 serà, com ja va ser 2020, un any únic.

Disposa d’un finançament i un pressupost correctes

 • Com a empresari, saps perfectament que el pressupost de la teva empresa ha de contemplar tots els departaments de la teva empresa. El teu pressupost ha de tenir en compte, de manera totalment realista, quins imports destinar a màrqueting i comunicació, a salaris d’empleats, a adquisició d’actius … Disposar d’un pressupost realista ajudarà moltíssim a què la teva empresa pugui seguir funcionant sense problemes. És important que la teva empresa compti amb un bon professional a càrrec del pressupost de la teva empresa.
 • Tant si la teva empresa té menys de 10 treballadors com si té més de 50, saps de la importància del pressupost anual. El pressupost ha de ser el full de ruta de la teva empresa. Si disposes d’un pressupost realista, la salut financera de la teva empresa correrà menys riscos.

Sigues una presència constant per als teus clients

 • La teva empresa treballa, segurament, de dilluns a divendres. Potser, ofereix els seus serveis també en dissabte. Però recorda: el diumenge també cal fer accions de màrqueting. També en dies festius. El client, o potencial client, és més actiu el dia que no treballa.
 • Si la teva empresa està notant els efectes negatius de la COVID-19, no retiris tots els diners que destines a màrqueting. Redueix el pressupost destinat a màrqueting de manera provisional. No oblidis que, en un moment en què el client ha reduït la seva mobilitat física, se sent connectat al teu negoci a través de la teva pàgina web o de les teves xarxes socials.
 • No et preocupis si tota acció de màrqueting no es tradueix en una venda immediata. No oblidis que l’important és fer que la teva empresa arribi a ser coneguda. Pensa que és crucial que els hipotètics clients es familiaritzin amb la teva empresa, amb els serveis que ofereixes, amb la teva filosofia. A més o menys tard, passaran de potencial client, a client real.
 • Som conscients que, com a empresari, tindràs impaciència en aconseguir nous clients i, així, augmentar els teus ingressos. Però no oblidis als teus clients actuals. Els teus clients fidels són els millors ambaixadors de la teva marca.

Adapta’t a qualsevol situació!

 • Per aconseguir que la teva empresa sobrevisqui a la crisi de la COVID-19, has de ser flexible. Hem de tenir clar que la pandèmia ens ha portat restriccions que actualment estan en vigor, però que seran habituals durant força temps.
 • Les necessitats de mercat han canviat. Els hàbits de compra dels clients han canviat dràsticament. És bàsic que la teva empresa potenciï la seva presència virtual per apropar-se als clients, als ja fidelitzats i als nous.

Esperem que aquest post destinat a guiar-te perquè la teva empresa pugui sobreviure a la crisi de covid-19 t’hagi ajudat. De tota manera, no oblidis que els nostres assessors estan a la teva disposició per a qualsevol dubte que et pugui sorgir. Aquesta pandèmia ens ha canviat la vida, però l’aconseguirem vèncer!