Què és i per a què serveix la declaració complementària?

Les declaracions fiscals estan subjectes a una periodicitat que marca la llei, encara que existeixen excepcions. Aquí t’expliquem què és una declaració complementària i la seva utilitat.

La declaració complementària, definició i funcionalitat

Les declaracions complementàries fiscals són aquelles que es presenten amb l’objecte de corregir algun error o equívoc pel qual un contribuent pagava menys del que li corresponia en la seva anterior declaració.

Això vol dir que les declaracions complementàries són voluntàries. I poden realitzar-se a petició de part o perquè s’hagin observat uns defectes que es pretenen esmenar. La idea és, doncs, que pagueu allò que et correspon. Això sí, la declaració només es pot presentar abans que el deute tributari no prescrita.

D’altra banda, ha de constar explícitament el caràcter complementari de la declaració. A més, has d’incloure la quantitat inicial i la quantitat que declares ara perquè l’Agència Tributària realitzi les seves comprovacions. En definitiva, aquesta declaració serveix perquè et posis al dia davant el fisc.

Per què pot ser interessant presentar una declaració complementària? Cal destacar els següents casos:

1. Evita sancions fiscals

Les sancions fiscals són un dels principals motius pels quals fer declaracions complementàries. En aquest cas, el que pots és avançar-te a l’obertura d’una inspecció d’Hisenda. Quan això passa i declares el que et correspon pagar, no s’obriria un procés sancionador.

És relativament comú en autònoms i PIMES petits oblits que poden suposar sancions abundants. A vegades hi ha factures que no s’han comptabilitzat i, encara que no suposen una gran importància numèrica, la sanció sí que ho és.

Aquesta és la raó per la qual, si detectes algun error o despesa no inclòs pel qual hauries de pagar més, t’interessarà fer aquesta declaració. Un cas paradigmàtic és el d’aquelles factures que no s’han inclòs per error.

2. Evita conseqüències penals

El delicte fiscal està associat a l’impagament o defraudació d’una determinada quantitat. Avui en dia, i amb l’actual legislació, el delicte fiscal es dóna a partir dels 120.000 euros i comporta multes i pena d’un a 5 anys de presó, segons el Codi Penal.

El que sí que és important assenyalar és que les declaracions complementàries només eviten conseqüències penals a priori. És a dir si presentes la declaració abans que l’Agència Tributària iniciï el procediment, no hi hauria delicte de perseguir. En canvi, la presentació de la declaració quan ja s’iniciïn investigacions no eximirà de responsabilitat penal.

Quan es té un cert patrimoni és fonamental tenir ben clara aquesta diferenciació per evitar problemes. Per aquest motiu, comptar amb un assessor fiscal que faci les declaracions dins el termini i en la forma escaient és vital.

Conclusió

La presentació d’una declaració complementària pot evitar-te problemes, però convé estar ben assessorat per no equivocar-te. A IF Assessors comptem amb un servei especialitzat per a PIMES i autònoms que et pot ajudar perquè tu centris els teus esforços en la teva activitat professional. Contacta’ns si t’interessa conèixer millor la nostra oferta de serveis!

La teva empresa està en crisi?

La pregunta de si la teva empresa està en crisi és clau per entendre quina és la situació de partida. Vols conèixer el que passa? Segueix llegint.

Claus per saber si la teva empresa està en crisi

La majoria dels autònoms i petits empresaris prenen nota d’algunes variables per veure si el negoci va bé. Les següents mesures permeten tenir una idea, encara que convé considerar que cal ponderar els diferents factors, la idiosincràsia del teu sector d’activitat i que, a més, l’entorn extern també influeix.

1. Caiguda d’ingressos

La caiguda d’ingressos és un dels principals problemes que donen una idea de problemes. Si aquesta caiguda és sostinguda en el temps (més d’un any) i no està relacionada amb el cicle econòmic, hauries de preocupar-te. Al capdavall, és molt difícil la viabilitat d’un negoci que vengui menys.

2. Problemes per pagar a curt termini

Les tensions de tresoreria són un altre dels símptomes clars de problemes. No poder atendre a temps les obligacions creditícies o amb proveïdors és un problema gran perquè limita l’accés a més finançament en un futur. La realitat és que una tresoreria sanejada ha de comptar amb un romanent per fer front a petits imprevistos.

3. Finançament amb circulant d’operacions a llarg termini

El circulant ha de servir, bàsicament, per als pagaments a curt termini. Si has d’utilitzar constantment el teu circulant per pagar préstecs o hipoteques és perquè no tens estalvis. I això, a mitjà termini, generarà un desequilibri en l’empresa.

4. Finançament no convencional

El finançament convencional és la bancària i, encara que el context econòmic influeix, i molt, no poder finançar-te per aquest mitjà és un símptoma de problemes econòmics. És comú que les empreses amb problemes hagin de finançar-se amb patrimoni dels socis o amb préstecs a empreses fintech, amb interessos més alts.

5. Hipoteques de patrimoni de l’empresa

El crèdit està associat a la confiança i a les expectatives que l’entitat tingui en el teu negoci. És possible que tinguis una part del patrimoni de l’empresa hipotecat per pagar un préstec; ara bé, si això passa amb tot, hauries de tenir cura. Una empresa sanejada és aquella que no té patrimoni hipotecat o que té molt poc.

6. Els beneficis de venda no cobreixen els costos fixos

Els beneficis unitaris per les vendes han de cobrir els costos fixos. Què passa en cas que no es cobreixin? Que estàs, també, davant d’un problema estructural que hauries de solucionar. Això pot succeir per un excés de costos fixos o per un marge de benefici massa reduït.

7. Ràtio d’endeutament alta

Les ràtios d’endeutament general donen una idea de l’estat de la teva empresa. I no hi ha dubte que una ràtio anormalment alta és un indicador de problemes o mala salut. Per regla general, hauries de preocupar-te si la teva ràtio és superior a 0,60.

Conclusió

Conèixer si la teva empresa està en crisi és essencial per prendre decisions a temps. A IF Assessors comptem amb un equip de professionals multidisciplinar especialitzat en assessorar empreses en crisi.

Quines funcions realitza un assessor jurídic?

Les funcions d’un assessor jurídic per a les empreses o particulars són diverses. Coneix quins són els principals aspectes en els quals et poden ajudar!

Les principals funcions d’un assessor jurídic

Els assessors jurídics són professionals amb formació en Dret que poden aconsellar a professionals i particulars. Quins són els principals vessants d’aquesta funció? Destaquem les més importants:

Assessorament per a la constitució de l’empresa

L’elecció de la fórmula jurídica adequada és fonamental per iniciar un negoci. Per això, un assessor et pot ajudar a decidir-te per una Societat Limitada, Societat Anònima, Societat Civil, Col·lectiva, en Comandita o Cooperativa, en funció de les característiques del teu negoci i situació inicial.

En segon lloc, un assessor legal s’encarregarà de redactar els Estatuts de la societat. A més, també pot redactar les Escriptures perquè tot estigui a punt en el moment d’anar a notari. Aquest treball és fonamental per evitar confusions que puguin portar problemes en el futur.

Finalment, un assessor jurídic t’indica quins passos legals has de donar. Per exemple, si et correspon anar a la Seguretat Social, al Registre Mercantil, a l’Agència Tributària, al teu ajuntament i, el que és més important, el quan.

Suport i representació jurídica a empreses

Les empreses necessiten realitzar amb freqüència consultes jurídiques relacionades amb la seva activitat, tant en l’àmbit mercantil com laboral. Un assessor jurídic s’encarrega de donar resposta a aquestes consultes per minimitzar riscos.

La tasca de representació jurídica és una altra de les activitats que realitza un assessor. En casos de reclamacions, acomiadaments o impagaments comptaràs amb un especialista que defensarà els teus interessos.

Assessorament en Dret Civil

L’assessorament en Dret Civil és una altra de les qüestions clau, tant per a particulars com per a empreses.

El Dret Civil afecta en diversos àmbits, com la compravenda, les relacions familiars i les herències. Per tant, la totalitat dels ciutadans es veuen afectats per les seves disposicions d’una manera o l’altra. És normal, doncs, que puguis necessitar realitzar una consulta.

L’assessor jurídic pren com a referència el Codi Civil general, però també el Dret Foral existent en diverses autonomies (entre elles Catalunya) que és prevalent en aquestes.

Assessorament en Protecció de Dades

La normativa en Protecció de Dades té una gran importància pel seu caràcter vinculant i per les sancions per incompliment. És per això que comptar amb una assessoria jurídica és central.

Qualsevol persona que executi una activitat professional que tingui un registre ha de comptar amb un Delegat de Protecció de Dades (DPO). I, a més, ha de complir amb una sèrie de normes per no exposar-se a sancions. El Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) és el text normatiu de referència.

La funció de l’assessor legal és, en aquest cas, proporcionar les pautes per evitar problemes futurs.

Conclusió

Les funcions d’un assessor jurídic, com pots veure, són diverses en àmbits diversos. Ets empresa o particular i necessites fer una consulta? En IF Assessors comptem amb un equip d’assessors jurídics que et pot ajudar. Contacta amb nosaltres!