Calendari laboral 2021. Aquests són els dotze dies festius (nacionals i autonòmics) que tindrà el 2021.

El Butlletí Oficial de l´Estat (BOE) publicarà en pròximes dates quin serà el calendari laboral oficial per 2021 amb les 12 festivitats que tindrà l´any que en cada comunitat autònoma. D´aquests festius hi haurà vuit de caràcter estatal que seran “dies inhàbils a efectes laborals, de caràcter retribuït i no recuperable” i no substituïbles per altres dates, segons el defineix la legislació nacional, i altres quatre festius que seran elegits per les comunitats.

A aquests 12 dies que no seran laborables i que s´han de gaudir de dilluns a dissabte, caldrà sumar altres dues jornades festives de caràcter local, que fixarà cada ajuntament. En total, hi haurà 14 dies festius a 2021.

Segons el publicat pels governs autonòmics fins ara, aquests són els vuit festius nacionals que no es poden substituir:

1 de gener (Any Nou), divendres.

2 d´abril (Divendres Sant), divendres.

1 de maig (Festa de l´Treball), dissabte.

12 d´octubre (Dia de la Hispanitat), dimarts.

1 de novembre (Tots Sants), dilluns

6 de desembre (Dia de la Constitució), dilluns

8 de desembre (Immaculada Concepció), dimecres.

25 de desembre (Nativitat de el Senyor), dissabte.

A més d´aquestes festes nacionals no substituïbles, hi ha altres dos tipus de festes autonòmiques: aquelles que les comunitats autònomes poden substituir per festes pròpies –que per al proper any són el 6 de gener (Epifania de el Senyor), Dijous Sant i 19 de març o 25 de juliol, que per ser diumenge no ha estat escollida per cap comunitat–. I un tercer supòsit en el qual les autonomies també puguin canviar per festes pròpies les festes nacionals la celebració hagi de traslladar-se a dilluns per coincidir en diumenge.

En cas dels festius que poden ser substituïts per les comunitats per festes pròpies, es dóna la circumstància que cap regió ha volgut substituir el 6 de gener, Dia de Reis, per un altre dia festiu, de manera que aquesta data serà festa a tot Espanya .

A més, el proper any hi haurà dos festius nacionals que cauran en dissabte (el Primer de Maig i el dia de Nadal) mentre que la resta seran dilluns o divendres, podent-se fer cinc caps de setmana llargs en l´any. Desembre, serà el mes amb més festivitats (3 dies) i en aquest cas, disposant d´un dia laborable es pot fer un “macropont” de cinc dies que abasti des del 4 de desembre (dissabte) a el 8 de desembre (dimecres, festiu de la Immaculada Concepció) ja que el 6 de desembre (dilluns) serà també festiu a tot Espanya a la celebrar-se el Dia de la Constitució.

Segons el publicat oficialment per les comunitats autònomes, aquests seran els quatre festius autonòmics de cada regió que hauran de sumar-se als vuit nacionals i dos locals:

ANDALUSIA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
-1 de març (es passa a aquesta data el Dia d´Andalusia, 28 de febrer, que serà diumenge), dilluns.
– 1 de abril (Dijous Sant).
-16 d´agost (es passa a aquesta data l´Anunciació de la Verge, que se celebra el 15 d´agost però l´any que ve serà diumenge), dilluns.

ARAGÓ

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
-23 d´abril (dia d´Aragó), divendres.
-16 d´agost (es passa a aquesta data l´Anunciació de la Verge, que se celebra el 15 d´agost però l´any que ve serà diumenge), dilluns.

CANÀRIES

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres
– 1 de abril (Dijous Sant).
-16 d´agost (es passa a aquesta data l´Anunciació de la Verge, que se celebra el 15 d´agost però l´any que ve serà diumenge), dilluns.
– El quart dia de caràcter autonòmic a Canàries s´escull per cadascuna de les illes. Així seran festius: 2 de febrer, festivitat de la Verge de la Candelaria, a Tenerife; 3 de juliol, Baixada de la Verge dels Reis, a El Hierro; 5 d´agost, Mare de Déu de les Neus, a La Palma; 8 de setembre, Mare de Déu de el Pi, a Gran Canària; 15 de setembre, Mare de Déu dels Volcans, a Lanzarote; 17 de setembre, La nostra Senyora de la Penya, a Fuerteventura, i 4 d´octubre, La nostra Senyora de Guadalupe, a la Gomera.

CANTÀBRIA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 28 d´Juliol (Dia de les Institucions de Cantàbria), dimecres.
– 15 d´Setembre (Dia de la Ben Apareguda), dimecres.

CASTELLA LA MANXA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 31 de maig (Dia de Castella la Manxa), dilluns.
– 3 juny (Corpus Christi).

CASTELLA I LLEÓ

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 23 d´abril (Dia de Castella i Lleó), divendres.
– 16 d´agost (es passa a aquesta data l´Anunciació de la Verge, que se celebra el 15 d´agost però l´any que ve serà diumenge), dilluns.

CATALUNYA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 5 d´abril (Dilluns de Pasqua).
-24 de juny (Sant Joan), dijous.
-11 de setembre (Diada), dissabte.

COMUNITAT DE MADRID

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 19 març (Sant Josep), divendres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 3 de maig (Dia de la Comunitat de Madrid, festivitat que se celebra el 2 de maig però l´any que ve serà diumenge i per això passa a dilluns).

COMUNITAT VALENCIANA

– 6 de gener (dimecres, Reis)
– 19 març (divendres, Sant Josep)
– 5 d´abril (Dilluns de Pasqua)
– 9 octubre (dissabte, Dia de la Comunitat Valenciana)

EXTREMADURA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 19 març (Sant Josep), divendres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 8 de setembre (Dia d´Extremadura), dimecres.

GALÍCIA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
-19 de març (Sant Josep), divendres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
-17 de maig (Dia de les Lletres gallegues), dilluns.

ILLES BALEARS

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 1 de març (Dia de les Illes Balears), dilluns.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– Ubicació de 5 abril (Dilluns de Pasqua).

LA RIOJA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 5 d´abril (Dilluns de Pasqua).
– 9 de juny (Dia de la Rioja), dimecres.

MÚRCIA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 19 març (Sant Josep), divendres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 9 de juny (Dia de la Regió de Múrcia), dimecres.

NAVARRA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 5 d´abril (Dilluns de Pascual).
– 19 març (Sant Josep), divendres.

PAÍS BASC

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 5 d´abril (Dilluns de Pasqua).
– 19 març (Sant Josep), divendres.

PRINCIPADO D´ASTÚRIES

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 19 març (Sant Josep), divendres *
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 8 de setembre (Dia d´Astúries)
* Pendent de confirmació.

CEUTA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 20 de juliol (Dia de l´Sacrifici), dimarts.
– 2 de setembre (Diada de Ceuta), dijous.

MELILLA

– 6 de gener (Epifania de el Senyor), dimecres.
– 13 MARÇ (Dia de l´Estatut d´Autonomia),
– 1 de abril (Dijous Sant).
– 21 de juliol (Dia de l´Sacrifici), dimecres.

Què és un ERO i en què es diferencia d´un ERTO?

La pandèmia de l´coronavirus ha posat en escac l´economia mundial. Moltes petites i mitjanes empreses s´han vist obligades a aplicar mesures extremes amb l´objectiu de sobreviure, una d´elles és l´ERO (Expedient de Regulació d´Ocupació).

En aquest article t´explicarem què és exactament un ERO, quines causes poden provocar-lo, quants tipus hi ha, en què es diferencia d´un ERTO (Expedient de Regulació d´Ocupació Temporal) i quins són els drets de treballador en cas d´ERO.

Què és un ERO?

Un expedient de regulació d´ocupació, conegut popularment com ERO, és un mecanisme legal a través del qual una empresa que està tenint seriosos problemes econòmics pot suspendre o acomiadar els seus treballadors. Els ERO estan regulats en la Llei de l´Estatut dels Treballadors.

A través d´aquest procediment, una empresa pot dur a terme acomiadaments col·lectius que es puguin fonamentar en causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció, però també suspendre temporalment la seva relació laboral amb els seus empleats, sempre que hi hagi causes de força major.

No obstant això, abans de plantejar aplicar un ERO, l´empresa s´ha d´assegurar que, efectivament, l´acomiadament col·lectiu o la suspensió de contractes afectaran el mínim de treballadors que li exigeix la Llei, que ha de ser:

– En el cas de les empreses amb menys de cent trabadores, l´acomiadament o suspensió ha d´afectar el menys a deu d´ells.

– Si l´empresa té entre cent i tres-cents treballadors, afectarà com a mínim a l´10% per dels mateixos.

– Per a empreses amb més de tres-cents treballadors, al menys a 30 d´ells.

Encara complint aquesta premissa, és important tenir en compte que l´empresari no pot presentar un ERO en qualsevol moment ni per qualsevol motiu, sinó que s´han de donar una sèrie de circumstàncies específiques que a continuació t´expliquem.


Quines causes poden provocar un ERO?

Segons l´Estatut dels Treballadors, una empresa pot acollir-se a un expedient de regulació d´ocupació per alguna d´aquestes quatre causes:

Causes de caràcter econòmic: quan s´observi una situació econòmica negativa en els resultats de l´empresa, com l´existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució contínua de les seves vendes o dels seus ingressos habituals (això últim passarà quan durant tres trimestres consecutius el nivell de vendes o d´ingressos de cada trimestre sigui inferior a el del mateix trimestre de l´any anterior).

Causes de caràcter tècnic: quan es produeixin canvis en l´àmbit dels mitjans o instruments de producció, per exemple, perquè hi ha un excedent de mà d´obra.

– Causes de caràcter organitzatiu: quan fan referència a canvis en l´àmbit dels sistemes i mètodes de treball de personal o de la manera d´organitzar la producció.

Causes de caràcter productiu: quan tinguin lloc canvis en la demanda dels productes o serveis que l´empresa ven al mercat.

Només si es donen una o diverses d´aquestes circumstàncies, l´empresa podrà ajustar la seva plantilla a través d´l´expedient de regulació d´ocupació.

Tipus d´ERO

Atès que les circumstàncies de cada empresa són diferents, hi ha diferents tipus d´ERO per a cada situació:

1. ERO d´extinció. És l´acomiadament col·lectiu i suposa el cessament definitiu de la relació laboral entre l´empresa i els treballadors. Aquests treballadors tindrien dret a la prestació per desocupació i a una indemnització per acomiadament, entre altres drets.

2. ERO de suspensió. Suposa la implantació d´un nou calendari laboral, que pot afectar la totalitat de la plantilla o només a part d´aquesta. En aquest nou calendari s´han d´assenyalar els dies de suspensió en què l´empleat ha de quedar-se a casa. El treballador podrà cobrar la prestació per desocupació proporcional a la part de la jornada laboral suspesa. També mantindrà la seva cotització a la Seguretat Social pel 100% de la jornada.

3. ERO de reducció de jornada. És semblant a l´anterior, amb la diferència que en lloc de suspendre dies de treball de l´empleat, el que es redueix és la seva jornada horària durant alguns dies de la setmana. També com en el cas anterior, el treballador manté la seva cotització a la Seguretat Social pel 100% de la jornada i pot sol·licitar la prestació per desocupació proporcional a les hores que deixa de treballar.

A la pràctica, tant l´ERO de suspensió com l´ERO de reducció de jornada són ajustos temporals de la plantilla, el que podria confondre amb una altra figura administrativa anomenada Expedient de Regulació d´Ocupació Temporal o, en les seves sigles, ERTO.


Diferències entre un ERO i un ERTO

El ERTO es troba regulat per l´article 57 de la Llei de l´Estatut dels Treballadors. A diferència de l´ERO, el ERTO es deu a crisi temporals i no genera per a l´empleat dret a percebre una indemnització proporcional al seu acomiadament o suspensió.

En altres paraules, mentre que amb l´ERO el treballador té dret a una indemnització per part de l´empresa, amb el ERTO aquest dret no existeix. Això no obstant, sí que podrà percebre la seva prestació per desocupació independentment que compleixi els requisits que habitualment exigeix la Seguretat Social.

Com ja hem dit, encara que hi ha diferents tipus d´ERO, l´ERO pròpiament dit és l´ERO d´extinció, provocant les conseqüències més greus per als treballadors.

ERO d´extinció, causes i procediment

Com ja s´ha apuntat, l´ERO d´extinció consisteix en l´acomiadament d´una bona part dels treballadors d´una empresa.

La legislació laboral entén que l´acomiadament col·lectiu procedeix quan l´empresa al·legui causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció dugui a terme una sèrie d´acomiadaments que afectin, en un període de 90 dies, a deu treballadors en empreses amb menys de 100 empleats , a el 10% dels treballadors en les empreses que tinguin entre 100 i 300 empleats, ja 30 treballadors en les empreses amb més de 300 treballadors.

Es podrà entendre que hi ha causes econòmiques quan en una empresa hi ha pèrdues actuals o futures o quan el seu nivell d´ingressos estigui disminuint persistentment, és a dir, quan durant tres trimestres consecutius els ingressos en cada trimestre siguin menors als ingressos de el mateix trimestre del l´any anterior . D´altra banda, s´entén que hi ha motius tècnics quan es registrin canvis relacionats amb els mitjans de producció. Finalment, s´entén que hi ha causes organitzatives quan els canvis siguin relatius als sistemes i mètodes utilitzats per la plantilla per dur a terme les seves funcions.

Com es tramiten un ERO

Els Expedients de Regulació d´Ocupació es tramiten en tres fases, on intervenen tant l´empresa com els representants dels treballadors i l´autoritat laboral. Tals fases són:

1. En primer lloc, la fase de consultes. El seu objectiu és iniciar negociacions per pal·liar l´impacte social de l´acomiadament col·lectiu.

2. En segon lloc, la fase d´autorització administrativa. El seu objectiu és recaptar l´autorització de l´autoritat laboral, que vigilarà la tramitació de l´expedient.

3. En tercer lloc, la fase de resolució. Si l´ERO compleix els requisits legalment exigits l´autoritat laboral donarà el vistiplau i es procedirà a la impugnació o els acomiadaments individuals.


Drets dels treballadors davant un ERO

Els treballadors que s´han vist afectats per un expedient de regulació d´ocupació tenen una sèrie de drets:

– A ser indemnitzat per una quantia de, al menys, 20 dies per any treballat (fins a un màxim de 12 mensualitats). Si l´empresa no pot fer front a el pagament, ho farà el Fogasa.

– A percebre la prestació per desocupació si compleix els requisits.

– A ser inclòs en un pla de col·locació realitzat per una agència externa.

– A impugnar judicialment l´ERO si no es compleixen els requisits legals o no es respecta algun dels seus drets.

Nou pla de mesures de suport a la liquiditat i la solvència d´autònoms i empreses.

S´ha publicat el RDL 34/20 de mesures urgents per donar suport a la liquiditat i la solvència d´empreses i treballadors autònoms. El Govern va prendre cartes en l´assumpte per tractar d´apuntalar la liquiditat i la solvència de les empreses espanyoles davant d´una segona onada de coronavirus. El nou paquet, entre altres coses, flexibilitza els crèdits avalats per l´Estat, amplia la moratòria concursal, blinda els sectors estratègics davant inversions foranes, incorpora noves ajudes i facilitats tributàries.

Actualment, hi ha dues línies de finançament de l´ICO que estan en vigor perquè, tant empreses com a professionals, puguin accedir-hi per solucionar els problemes econòmics i de liquiditat derivats de la crisi de l´Covid19: Una de 100.000 milions d´euros i una altra de 40.000 milions d´euros dirigida a sufragar inversions. Aquestes línies de finançament es podien sol·licitar fins al 31 de desembre de 2020, termini que ara ha estat ampliat per l´Executiu fins al 30 de juny de 2021.

Així mateix, el termini per a la devolució d´aquests crèdits ICO passa dels tres anys actuals fins a vuit anys amb l´ampliació també de el període de carència de dotze mesos fins-quatre mesos.

A més, l´Executiu ha assenyalat que les entitats bancàries, que hauran de respondre a les sol·licituds d´ampliació en un termini màxim de 30 dies, no podran augmentar de forma injustificada el tipus d´interès ni exigir la contractació de productes vinculats.

Finalment, amb l´objectiu de reduir els terminis de concessió d´aquests crèdits, es facultarà l´ICO perquè sol·licitar informació de clients que estan rebent finançament avalat per consultar quines posicions tenen en altres bancs. També es preveu una rebaixa de l´50% en els aranzels notarials i registrals a l´registrar les operacions d´ampliació i s´autoritza a l´ICO a dirigir-se directament a la Central d´Informació de Riscos del Banc d´Espanya (CIRBE) per agilitzar la comprovació dels impagats que li comuniquin les entitats financeres.

Requisits per a sol·licitar ampliació de carència o amortització de l´ICO

Únicament es podran veure beneficiats de l´ampliació tant dels períodes de carència, com dels d´amortització d´aquests crèdits, aquells que compleixin amb els requisits inicials per a la concessió d´un crèdit ICO. Tenir domicili social a Espanya, que s´hagin vist afectats pels efectes econòmics de l´COVID-19 i compleixin les següents condicions:

– No poden figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d´Informació de Riscos del Banc d´Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de el 2019.

– No poden estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l´article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

– Per demostrar que la caiguda d´ingressos és deguda als estralls econòmics ocasionats per la pandèmia de l´Covid-19, han d´acreditar que a 2019.12.31 no es trobaven en situació de crisi, d´acord amb els criteris establerts en l´article 2 (18 ) de el Reglament de la Comissió Nº 651/2018, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d´ajuts compatibles amb el mercat interior.

– D´altra banda, és obligatori que els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020, i el finançament avalada no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

A més, la normativa obliga que les entitats bancàries no facin increments injustificats en els tipus d´interès, ni s´exigeixi la contractació d´un producte vinculat.

Blindatge a la inversió estrangera

Una altra de les mesures de el pla aprovat és l´extensió fins al 30 de juny de l´blindatge davant inversions estrangeres que opera sobre sectors estratègics. Així, fins llavors, adquirir més del 10% d´una cotitzada espanyola, o de no cotitzades quan l´operació superi els 500 milions, haurà de comptar amb el vistiplau de Govern espanyol.

En paral·lel, a través de la Companyia Espanyola d´Assegurances de Crèdit a l´Exportació (CESCE), Economia ha creat una línia extraordinària de cobertura de circulant per 1.000 milions, ha ampliat en 100 la línia d´avals per a pimes i no cotitzades, i ha creat una altra de cobertura per cotitzades per 1.000 milions, fins a desembre de 2021.

Moratòria concursal

Una altra de les potes d´actuació de el pla és l´extensió de el 30 d´octubre de 2020 fins el 14 de març de 2021 a la suspensió dels procediments concursals voluntaris o necessaris, en la petició que facin deutors i creditors, respectivament, i en la seva admissió per part de jutge.

En paral·lel, la norma també s´amplia l´abast temporal de les mesures d´inadmissió a tràmit pel jutge de les sol·licituds d´incompliment de conveni que presentin els creditors i de les sol·licituds d´incompliment d´acord de refinançament.

Finalment, la norma també eleva de 500 a 1.000 milions el llindar de cotització a partir de el qual és obligatori passar de l´antic Mecanisme alternatiu borsari (MAB) a el mercat continu, per tal d´evitar que les majors exigències d´informació que imposa aquest últim parquet acabi per desincentivar a les empreses a seguir creixent.

Tinc obligació de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals?

Totes les empreses que tinguin contractat, al menys, a una persona treballadora per compte d´altri o assalariada han de complir les disposicions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals marcades per la Llei i això amb independència de l´nombre total de treballadors i dels serveis prestats per l´empresa.

Aquestes obligacions són a càrrec de l´empresari que ha de executar-les personalment o derivar-les a una empresa privada de Prevenció de Riscos Laborals.

La prevenció de riscos laborals és una actuació fonamental per reduir la sinistralitat laboral i la incidència de les malalties professionals.

La Prevenció té una doble vessant ja que, d´una banda, és un dret dels treballadors i de l´altra, una obligació de totes les parts: de l´empresa i de les persones que treballem. Així doncs, qualsevol empresa o empresari que compti amb un o més treballadors al seu càrrec, està obligat a vetllar per la seguretat dels seus empleats i alhora, a complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Quan implantar la prevenció de riscos laborals?

Per saber quan un autònom o empresa ha d´implantar la PRL cal diferenciar entre:

– Empresa / Autònom Sense Treballadors al seu càrrec, en aquest cas NO tenim la necessitat de disposar d´una organització que s´encarregui de la PRL, de tenir una avaluació de riscos ni un pla de prevenció de riscos.

– Empresa / Autònom Sense Treballadors al seu càrrec però que es veuen afectats per la normativa sobre coordinació d´Activitats empresarials. En aquest cas, cal aportar informació sobre els riscos que les seves activitats o equips suposen per als treballadors de les altres empreses amb les que col·laboren.

– Empresa / Autònom Amb Treballadors al seu càrrec. En aquest cas SI tenim la necessitat d´implantar la PRL, les empreses i autònoms passen a tenir per tant les obligacions de l´empresari de la normativa reguladora de l´mercat laboral. En empreses de fins a deu treballadors l´empresari podrà ocupar d´organitzar la prevenció sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat al centre de treball i que tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos de l´empresa.

Com implantar la prevenció de riscos laborals?

En el cas d´empreses i autònoms amb treballadors al seu càrrec o que es vegin afectats per la normativa sobre coordinació d´activitats empresarials, el procediment habitual és contractar una empresa especialitzada en la implantació de programes de prevenció de riscos laborals, una opció molt recomanable per no assumir un excés de tasques que puguin arribar a hi tard o fins i tot desviar-te de les teves objectius comercials i de producció.

No obstant això, l´empresari, per poder gestionar la PRL en la seva empresa, acollint-se a la modalitat preventiva d´Asunción per l´Empresari, ha de tenir menys de 10 treballadors o, per al cas que hi hagi un únic centre de treball, un màxim de 25 treballadors, i les activitats de l´empresa no estiguin compreses en l´Annex i de l´RD 39/97, entre els quals es troben:

1. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants en zones controlades segons Reial Decret 53/1992, de 24 de gener, sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

2. Treballs amb exposició a substàncies o barreges causants de toxicitat aguda de categoria 1, 2 i 3, i en particular a agents cancerígens, mutagènics o tòxics per a la reproducció, de categoria 1A i 1B, segons el Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges.

3. Activitats en què intervenen productes químics d´alt risc i són objecte de l´aplicació de Reial Decret 886/1988, de 15 de juliol, i les seves modificacions, sobre prevenció d´accidents majors en determinades activitats industrials.

4. Treballs amb exposició a agents biològics dels grups 3 i 4, segons la Directiva 90/679 / CEE i les seves modificacions, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats a agents biològics durant el treball.

5.
Activitats de fabricació, manipulació i utilització d´explosius, inclosos els articles pirotècnics i altres objectes o instruments que continguin explosius.

6. Treballs propis de mineria a cel obert i d´interior, i sondejos en superfície terrestre o en plataformes marines.

7. Activitats en immersió sota l´aigua.

8.
Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de caiguda d´altura o sepultament.

9. Activitats a la indústria siderúrgica i en la construcció naval.

10. Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o utilització significativa dels mateixos.

11. Treballs que produeixin concentracions elevades de pols silici.

12. Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

A més, l´empresari que desitja assumir la prevenció ha de comptar amb la formació i capacitació en matèria preventiva necessària segons els riscos inherents a l´activitat de la seva empresa.

L´empresari pot designar un o diversos treballadors per ocupar-se de el programa de prevenció de riscos en l´empresa i aquests han de tenir la capacitat corresponent a les funcions a exercir. Hauria de tenir com a mínim formació per desenvolupar funcions de nivell bàsic, encara que pogués ser recomanable que segons les circumstàncies (mida d´empresa, activitat, riscos, característiques de el pla preventiu, etc.) el treballador designat estigués qualificat per a realitzar funcions de tècnic de prevenció ( intermedi o superior).

Prevenció de Riscos Laborals en la crisi de l´COVID-19

El coronavirus COVID-19 ha fet que els autònoms i les pimes extremin les mesures de prevenció de riscos laborals en la tornada a l´activitat econòmica per evitar contagis de el personal i els propis clients. És responsabilitat de l´empresa realitzar una avaluació dels riscos i posar en marxa les mesures de el Pla de Contingència resultant, entre elles, dotar la plantilla dels equips de protecció individual necessaris o informar sobre el conjunt d´actuacions de seguretat i salut en el treball.

En una conjuntura de crisi sanitària com la de l´COVID-19, confiar en un servei de prevenció de riscos laborals és prioritari per planificar la volta a l´activitat econòmica i evitar possibles sancions per incompliment de les normes establertes pel Ministeri de Sanitat en matèria de protecció.

Legislació per a empreses (De l’16 d’octubre a l’15 de novembre)

España

Jefatura del Estado
 
– Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Boletín Oficial del Estado Número: 274 Fecha de Publicación: 16/10/2020

– Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Boletín Oficial del Estado Número: 274 Fecha de Publicación: 16/10/2020

– RD-Ley 32/2020 de 3 de Nov (Medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural). Boletín Oficial del Estado Número: 291 Fecha de Publicación: 04/11/2020

– RD-Ley 33/2020 de 3 de Nov (Medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social). Boletín Oficial del Estado Número: 291 Fecha de Publicación: 04/11/2020

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

– Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) y se modifica el Anexo II del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Boletín Oficial del Estado Número: 275 Fecha de Publicación: 17/10/2020

Ministerio de Igualdad

– Orden IGD/980/2020, de 16 de octubre, por la que se convoca la concesión del distintivo Igualdad en la Empresa correspondiente al año 2020, y se establecen sus bases reguladoras. Boletín Oficial del Estado Número: 278 Fecha de Publicación: 21/10/2020

Ministerio de la Presidencia, Relaciones Con Las Cortes y Memoria Democrática

– Real Decreto 885/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para vehículos de motor y remolques, y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Boletín Oficial del Estado Número: 280 Fecha de Publicación: 23/10/2020

– Real Decreto 958/2020 de 3 de Nov (Comunicaciones comerciales de las actividades de juego). Boletín Oficial del Estado Número: 291 Fecha de Publicación: 04/11/2020

– Real Decreto 956/2020 de 3 de Nov (Prórroga del estado de alarma). Boletín Oficial del Estado Número: 291 Fecha de Publicación: 04/11/2020

– Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. Boletín Oficial del Estado Número: 297 Fecha de Publicación: 11/11/2020

– Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. Boletín Oficial del Estado Número: 297 Fecha de Publicación: 11/11/2020

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

– Real Decreto 927/2020, de 27 de octubre, por el que se amplía el ámbito de actuación de las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y se modifican el Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, y el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo. Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 28/10/2020

Ministerio del Interior

– Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Boletín Oficial del Estado Número: 287 Fecha de Publicación: 30/10/2020

Ministerio de Trabajo y Economia Social

– Resolución de 26 de Oct de 2020 (Plan Anual de Política de Empleo para 2020). Boletín Oficial del Estado Número: 289 Fecha de Publicación: 02/11/2020

– Resolución de 28 de Oct de 2020 (Fiestas laborales 2021). Boletín Oficial del Estado Número: 289 Fecha de Publicación: 02/11/2020

Cortes Generales

– Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Boletín Oficial del Estado Número: 291 Fecha de Publicación: 04/11/2020

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

– Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Boletín Oficial del Estado Número: 291 Fecha de Publicación: 04/11/2020

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

– Orden APA/1025/2020, de 27 de octubre, por la que se fija, para la campaña 2020/2021, el contenido mínimo de alcohol que deben tener los subproductos de vinificación, en aplicación del artículo 50 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019/2023 al sector vitivinícola español. Boletín Oficial del Estado Número: 292 Fecha de Publicación: 05/11/2020

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

– Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Bakú el 23 de abril de 2014. Boletín Oficial del Estado Número: 293 Fecha de Publicación: 06/11/2020

Cataluña

Departamento de la Presidencia

– Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados. Diario Oficial de Cataluña Número: 8252 Fecha de Publicación: 22/10/2020

– Decreto Ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Diario Oficial de Cataluña Número: 8264 Fecha de Publicación: 05/11/2020

Departamento de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación

– Orden ARP/187/2020, de 27 de octubre, por la que se amplían los plazos de presentación de la declaración anual de gestión de deyecciones ganaderas y otros fertilizantes nitrogenados y de la declaración anual por la aplicación del método del balance de nitrógeno, y se modifica el anexo 2 del Decreto 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas y de aprobación del programa de actuación en las zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos que proceden de fuentes agrarias. Diario Oficial de Cataluña Número: 8259 Fecha de Publicación: 30/10/2020

– Orden ARP/188/2020, de 28 de octubre, por la que se aprueba el Plan de gestión para las embarcaciones de marisqueo con dragas para embarcación. Diario Oficial de Cataluña Número: 8261 Fecha de Publicación: 02/11/2020

Convocatòries de subvencions (De l’16 d’octubre a l’15 de novembre)

España

– Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de La Rioja cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado del 17/10/2020

– Orden APA/974/2020, de 12 de octubre, por la que se modifica, para el año 2021, el plazo de comunicación de cesiones de derechos de ayuda previsto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. Boletín Oficial del Estado del 19/10/2020

– Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunitat Valenciana cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado del 17/10/2020

– Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Ciudad Autónoma de Melilla cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado del 17/10/2020

– Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de La Rioja cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado del 17/10/2020

– Extracto de la Resolución de 9 de octubre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Aragón cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado del 17/10/2020

– Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Boletín Oficial del Estado del 24/10/2020

– Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Boletín Oficial del Estado del 31/10/2020

– Fundación instituto cameral para la creación y desarrollo de la empresa (INCYDE). Boletín Oficial del Estado del 06/11/2020

– Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Galicia cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado del 10/11/2020

Cataluña

– Edicto sobre aprobación de las bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones para la promoción del comercio local. Diario Oficial de Cataluña del 16/10/2020

– Anuncio sobre aprobación definitiva sin alegaciones de bases para la concesión de ayudas a la contratación y nueva implantación de actividades comerciales. Diario Oficial de Cataluña del 16/10/2020

– Anuncio sobre aprobación inicial de las bases reguladoras específicas de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el fomento del empleo y la mejora de la empleabilidad mediante el autoempleo y la creación de micropymes, pymes e iniciativas de economía social. Diario Oficial de Cataluña del 16/10/2020

– Anuncio sobre aprobación definitiva sin alegaciones de bases para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y recuperación de las actividades comerciales. Diario Oficial de Cataluña del 16/10/2020

– Anuncio sobre aprobación definitiva de las bases específicas para el otorgamiento de subvenciones dirigidas a las actividades de promoción de comercio fuera del ámbito de Ley de barrios de Sallent. Diario Oficial de Cataluña del 16/10/2020

– Resolución ARP/2539/2020, de 5 de octubre, por la que se declaran los créditos efectivamente disponibles de las ayudas a las explotaciones agrarias afectadas por los aguaceros de octubre de 2019 o por el temporal Gloria de enero de 2020, convocadas mediante la Resolución ARP/1268/2020, de 4 de junio (ref. BDNS 509217). Diario Oficial de Cataluña del 19/10/2020

– Anuncio sobre aprobación inicial de las bases para la concesión de ayudas para facilitar el regreso a la actividad económica de autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas por la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 20/10/2020

– Resolución EMC/2579/2020, de 19 de octubre, de tercera ampliación del importe de la dotación presupuestaria de la Resolución EMC/1317/2020, de 9 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de subvenciones para micro y pequeñas empresas del sector industrial y de servicios a la producción de Cataluña afectadas económicamente por la COVID-19 (ref. BDNS 509828), incrementado mediante la Resolución EMC/1638/2020, de 6 de julio, y la Resolución EMC/2088/2020, de 18 de agosto. Diario Oficial de Cataluña del 21/10/2020

– Orden ARP/177/2020, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden ARP/108/2020, de 2 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a productores agrarios para compensar la pérdida de ingresos derivada de la falta de funcionamiento de determinados canales de comercialización como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 21/10/2020

– Orden ARP/178/2020, de 19 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de mínimis destinadas a la promoción y fomento de la venta de proximidad en Cataluña. Diario Oficial de Cataluña del 21/10/2020

– Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de restauración y de los centros de estética y belleza afectados económicamente por la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 22/10/2020

– Resolución CLT/2563/2020, de 18 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administracion de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por el que se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de las subvenciones para compensar las pérdidas por la cancelación de conciertos o espectáculos en festivales de música durante el año 2020 con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 22/10/2020

– Resolución ARP/2597/2020, de 21 de octubre, por la que se abre una nueva convocatoria de las ayudas a productores agrarios para compensar la pérdida de ingresos derivada de la falta de funcionamiento de determinados canales de comercialización como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 (ref. BDNS 529366). Diario Oficial de Cataluña del 26/10/2020

– Anuncio sobre aprobación de las bases especificas reguladoras de la subvención para los gimnasios y los centros y estudios de danza, yoga, pilates, artes marciales y actividades similares de Figueres del Plan de reactivación municipal de Figueres 2020. Diario Oficial de Cataluña del 26/10/2020

– Anuncio sobre publicación en el BOPT del texto íntegro de las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y el impulso de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas en el contexto de dificultades generadas por la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 27/10/2020

– Anuncio de enmienda al Anuncio sobre aprobación definitiva de las subvenciones para la adquisición de equipos de protección individual para las empresas del municipio por la COVID-19 publicado en el DOGC núm. 8190, de 31.7.2020. Diario Oficial de Cataluña del 27/10/2020

– Resolución por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de restauración, y los centros de estética y belleza afectados económicamente por la COVID-19 (ref. BDNS 530049). Diario Oficial de Cataluña del 27/10/2020

– Resolución EMC/2615/2020, de 21 de octubre, por la que se modifica la Resolución EMC/2501/2020, de 6 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de ayudas para la concesión de subvenciones a iniciativas de refuerzo de la competitividad para proyectos de clústeres (ref. BDNS 527467). Diario Oficial de Cataluña del 27/10/2020

– Resolución ARP/2633/2020, de 22 de octubre, por la que se convocan las ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2020 no cubiertas por la Resolución ARP/1084/2020, de 18 de mayo (ref. BDNS 529892). Diario Oficial de Cataluña del 28/10/2020

– Resolución ARP/2632/2020, de 22 de octubre, por la que se convocan las ayudas a los seguros de invernaderos correspondientes a la campaña 2020-2021 (ref. BDNS 529894). Diario Oficial de Cataluña del 28/10/2020

– Resolución EMC/2608/2020, de 21 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental entre empresas catalanas y desarrolladores de tecnología acreditados TECNIO (proyectos INNOTEC), de las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D (ref. BDNS 529538). Diario Oficial de Cataluña del 28/10/2020

– Resolución ARP/2631/2020, de 20 de octubre, por la que se declaran los créditos efectivamente disponibles de las ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2020 convocadas mediante la Resolución ARP/1084/2020, de 18 de mayo (ref. BDNS 506454). Diario Oficial de Cataluña del 28/10/2020

– Resolución EMC/2613/2020, de 21 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental con cooperación internacional (proyectos Núcleos I+D internacional), de las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D (ref. BDNS 529536). Diario Oficial de Cataluña del 28/10/2020

– Resolución EMC/2609/2020, de 21 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (empresas emergentes con tecnología propia), de las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D (ref. BDNS 529532). Diario Oficial de Cataluña del 28/10/2020

– Anuncio sobre convocatoria extraordinaria del Programa Xpande Digital 2020 para el desarrollo de planes de marketing digital internacional. Diario Oficial de Cataluña del 30/10/2020

– Anuncio por el que se hace pública la convocatoria extraordinaria del Programa de ayudas TICCámaras 2020 para la transformación digital de pymes. Diario Oficial de Cataluña del 30/10/2020

– Anuncio por el que se hace público el extracto de la convocatoria para el otorgamiento de ayudas para el mantenimiento y el impulso de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas en el contexto de dificultades generadas por la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 02/11/2020

– Anuncio sobre publicación en el BOPB de la aprobación inicial de las bases reguladoras de la concesión de microcréditos a microempresas y personas trabajadoras autónomas. Diario Oficial de Cataluña del 02/11/2020

– Resolución CLT/2648/2020, de 22 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administracion de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas por la cancelación de conciertos o espectáculos en festivales de música durante el año 2020 con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (ref. BDNS 530168). Diario Oficial de Cataluña del 02/11/2020

– Resolución EMC/2709/2020, de 28 de octubre, por la que se modifica la Resolución EMC/1571/2020, de 29 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto (ref. BDNS 513590). Diario Oficial de Cataluña del 05/11/2020

– Edicto sobre publicación de la aprobación definitiva de las bases reguladoras de ayudas a autónomos y pymes. Diario Oficial de Cataluña del 05/11/2020

– Resolución TES/2767/2020, de 30 de octubre, de convocatoria anticipada para el año 2021 de subvenciones a las estaciones de esquí alpino y de montaña de Cataluña (ref. BDNS 531265). Diario Oficial de Cataluña del 06/11/2020

– Anuncio sobre aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora y dinamización del comercio local con la implantación de puestos en el mercado semanal (Exp. 981/2020). Diario Oficial de Cataluña del 06/11/2020

– Resolución TSF/2799/2020, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para favorecer el mantenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas, persona física, y de las personas trabajadoras autónomas que forman parte de una microempresa ante los efectos de las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19 (ref. BDNS 531661). Diario Oficial de Cataluña del 06/11/2020

– Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de restauración, los centros de estética y belleza, los parques infantiles privados, el ocio nocturno y los establecimientos comerciales situados en un centro o recinto comercial, afectados económicamente por las medidas de cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 06/11/2020

– Edicto sobre aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de las bases para la concesión de subvenciones para la reactivación de comercios y servicios locales y la convocatoria. Diario Oficial de Cataluña del 06/11/2020

– Orden EMC/192/2020, de 4 de noviembre, de modificación de la Orden EMC/39/2020, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 06/11/2020

– Resolución EMC/2783/2020, de 4 de noviembre, de modificación de la Resolución EMC/843/2020, de 13 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 502684). Diario Oficial de Cataluña del 06/11/2020

– Resolución CLT/2770/2020, de 3 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administracion del Instituto Catalán de las Empresas Culturales de modificación de las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones a la producción de nuevos montajes teatrales de sala y de calle de carácter profesional para el periodo 2020-2023. Diario Oficial de Cataluña del 06/11/2020

– Anuncio sobre aprobación de la modificación de las bases específicas que deben regir el procedimiento de concesión de subvención a las explotaciones ganaderas de vacuno de las comarcas gerundenses, para genotipar la cabaña de Girona. Diario Oficial de Cataluña del 09/11/2020

– Edicto sobre aprobación de las bases reguladoras específicas de la convocatoria de ayudas para la movilidad sostenible para autónomos y microempresas. Diario Oficial de Cataluña del 09/11/2020

– Resolución EMC/2810/2020, de 6 de noviembre, por la que se aprueban las bases de la línea de subvenciones para autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 09/11/2020

– Anuncio sobre la convocatoria Industria 4.0 2020. Diario Oficial de Cataluña del 09/11/2020

– Anuncio sobre aprobación de las bases para el otorgamiento de las ayudas Empresa 2020 específicas para el sector hostelería – restauración, estética, deportivas y docentes no regladas. Diario Oficial de Cataluña del 10/11/2020

– Anuncio sobre aprobación inicial de las bases reguladoras específicas de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a empresas y autónomos de Gava con establecimiento abierto al público en la ciudad de Gava y afectadas por un cierre total o casi total de su actividad como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente. Diario Oficial de Cataluña del 10/11/2020

– Edicto sobre aprobación inicial de las bases de la concesión de incentivos para el tejido empresarial debido al brote de la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 10/11/2020

– Orden EMC/195/2020, de 9 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones para las bodegas con denominación de origen afectadas económicamente por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Diario Oficial de Cataluña del 11/11/2020

– Resolución CLT/2814/2020, de 6 de noviembre, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para dar apoyo a la financiación de los gastos de funcionamiento de empresas y entidades culturales durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (ref. BDNS 532068). Diario Oficial de Cataluña del 11/11/2020

– Resolución EMC/2805/2020, de 5 de noviembre, por la que se abre la segunda convocatoria para el año 2020 de las ayudas del Programa de Cupones a la Internacionalización (ref. BDNS 531882). Diario Oficial de Cataluña del 11/11/2020

– Resolución EMC/2804/2020, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Resolución EMC/1738/2020, de 16 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de las ayudas de los cupones a la competitividad empresarial (ref. BDNS 516168). Diario Oficial de Cataluña del 11/11/2020

– Edicto sobre aprobación de unas bases reguladoras de subvenciones para ayudar a afrontar la situación económica derivada de la pandemia de la COVID-19 a establecimientos de hostelería y restauración y centros de estética ubicados en el término municipal de Banyoles. Diario Oficial de Cataluña del 12/11/2020

– Resolución EMC/2832/2020, de 9 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas a las redes de inversores privados de ACCIO. Diario Oficial de Cataluña del 13/11/2020

Barcelona

– Anunci d´aprovació de bases del programa de 6subvencions de l´ajuntament de Barcelona per a empreses que ampliin les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d´atur: crea feina Barcelona. Boletín Oficial de Barcelona del 14/10/2020

– Aprovació, de l¹atorcament de l¹ajut econòmic destinat a pal·liar els efectes provocats pel covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l´ocupació per a l¹any 2O2O. 2992-000001-001276/2020. Boletín Oficial de Barcelona de 20-10-2020

– Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro, que hagan efectiva la contratación de personas paradas del municipio de Viladecavalls, y nuevos autónomos. Boletín Oficial de Barcelona del 20/10/2020

– Bases de subvencions en règim de concurrència no competitiva per fer front a l´impacte econòmic negatiu causat per la covid-19. Boletín Oficial de Barcelona del 20/10/2020

– Convocatoria del Programa TICCámaras 2020-Camara de Terrassa. Bdns (Identif.): 529380. Boletín Oficial de Barcelona del 26/10/2020

– Convocatoria extraordinaria programa Xpande Digital 2020 de ayudas económicas a pymes de Manresa, para el desarrollo de planes de marketing digital internacional, como medida para hacer frente al impacto económico de la Covid-19. Boletín Oficial de Barcelona del 27/10/2020

– Convocatoria extraordinaria del programa TICCámaras 2020 Cámara de Terrassa. Boletín Oficial de Barcelona del 09/11/2020

Convenis Col·lectius – Octubre

España

– Convenio colectivo de educación universitaria e investigación. Fecha Publicación: 17/10/2020

Cataluña

– Convenio colectivo de Frutos secos. Barcelona, Lleida y Girona. Fecha Publicación: 19/10/2020
– Convenio colectivo de Inspección técnica de vehículos. Fecha Publicación: 27/10/2020
– Convenio colectivo de Ciclo integral del agua. Fecha Publicación: 29/10/2020

Barcelona

– Convenio colectivo de comercio de óptica. Fecha Publicación: 20/10/2020

Lleida

– Convenio colectivo de Construcción. Fecha Publicación: 29/10/2020

Tarragona

– Convenio colectivo de Distribuidores de GLP. Fecha Publicación: 27/10/2020

Mesures per garantir la igualtat entre dones i homes en l´àmbit laboral.

El Consell de Ministres ha aprovat dos reials decrets fruit de l´Acord per a la igualtat efectiva entre dones i homes a la feina, assolit el passat mes de juliol després d´un procés extens de diàleg amb els agents socials, i atorguen rang de llei als reglaments de igualtat retributiva i de Plans d´igualtat, acordats en el marc de l´Diàleg Social.

Els reials decrets de garantir la igualtat retributiva, l´efectivitat dels plans d´igualtat i el seu registre amb informació retributiva desglossada i per mitjana, per classificació professional i per treballs d´igual valor.

Quines són les principals novetats que aporten?

I.-Registre retributiu

Aquest registre té per objecte garantir l´obligada transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada, i un adequat accés a la informació retributiva de les empreses, a el marge de la seva mida, mitjançant l´elaboració documentada de les dades promediados i desglossats .

El registre retributiu ha d´incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla (inclòs el personal directiu i els alts càrrecs) desagregades per sexe i distribuïts d´acord amb la classificació professional aplicable a l´empresa.

En vigor als sis mesos de la publicació de Reial Decret al BOE. És a dir, a mitjans de març de 2021.

II.-Pla d´igualtat

Les empreses hauran de comptar amb plans d´igualtat efectius i específics que posin l´èmfasi en el diagnòstic amb els efectes reals i sense reproduir estereotips de gènere.

Es reforçarà el caràcter negociat que han de tenir els plans d´igualtat, de manera que s´estableixen regles de legitimació i s´aclareix el procediment de negociació, particularment en aquelles empreses que no tenen representants legals.

En concret, en el cas d´empreses de 50 o més treballadors (o quan sent inferior la plantilla estiguin incloses en els apartats 3 i 4 de l´art. 45 de la Llei 3/2007, de 22 de març), les mesures d´igualtat hauran dirigir-se a l´elaboració i aplicació d´un específic pla d´igualtat amb l´abast i contingut previst en la nova normativa

Per la seva banda, per a les altres empreses, l´elaboració i implantació de plans d´igualtat serà voluntària, prèvia consulta o negociació amb la representació legal dels treballadors.

En vigor als tres mesos de la publicació de Reial Decret al BOE. És a dir, a mitjans de gener.

III.-Auditoria retributiva

Les empreses obligades a elaborar un pla d´igualtat d´incloure en el mateix una auditoria retributiva.

Aquesta té per objecte obtenir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l´empresa, de manera transversal i completa, compleix amb l´aplicació efectiva del principi d´igualtat entre dones i homes en matèria de retribució.

Així mateix, ha de permetre definir les necessitats per evitar, corregir i prevenir els obstacles i dificultats existents o que es puguin produir a fi de garantir la igualtat retributiva, i assegurar la transparència i el seguiment d´aquest sistema retributiu.

En vigor als sis mesos de la publicació de Reial Decret al BOE. És a dir, a mitjans de març de 2021.

Aprovat el Projecte de Llei que limitarà els pagaments en efectiu a 1.000 euros.

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal que iniciarà ara el seu tràmit parlamentari. El projecte de llei conté canvis en diverses normes i figures tributàries, tant per incorporar el Dret comunitari a l´ordenament intern com per implantar mesures que reforcin la lluita contra l´elusió fiscal complexa i l´economia submergida.

Enduriment de la limitació dels pagaments en efectiu

El projecte de Llei modifica la limitació de l´pagament en efectiu per a determinades operacions econòmiques que passarà de 2.500 a 1.000 euros, en el supòsit d´operacions entre empresaris.

La utilització de mitjans de pagament en efectiu facilita els comportaments defraudatoris i, és per això, que es disminueix el límit general d´aquest tipus de pagaments. No obstant això, per minimitzar els efectes en petites economies domèstiques es manté el límit de 2.500 euros per als pagaments realitzats per particulars.

Al seu torn, es disminueix el límit de pagament en efectiu de 15.000 a 10.000 euros en el cas de particulars amb domicili fiscal fora d´Espanya. Amb això, es persegueix restringir aquestes operacions que, a l´ésser en efectiu, són més difícilment rastrejables i poden facilitar, per tant, el frau.

Prohibició d´amnisties fiscals

Una altra mesura que es contempla és la prohibició per llei d´amnisties fiscals, que afectarà grans fortunes i patrimonis. Es considera pertinent reconèixer de forma expressa la prohibició de qualsevol mecanisme extraordinari de regularització fiscal que impliqui la disminució de la quantia del deute tributari. S´impedeix així que hi hagi beneficis tributaris injustificats que suposin la fallida de l´deure de contribuir a l´sosteniment de les despeses de l´Estat.

Ampliació de la llista de deutors de la Hisenda Pública

El projecte de Llei disminueix d´un milió a 600.000 euros, l´import la superació comporta la inclusió en l´esmentat llistat. L´objectiu és fomentar l´ingrés de deutes per part dels grans deutors amb la Hisenda Pública.

Així mateix, s´inclou expressament en la llista de deutors a la Hisenda Pública, al costat dels deutors principals, als responsables solidaris. Amb això es persegueix que les implicacions d´aparèixer en el llistat arribin en major mesura als veritables responsables dels deutes.

Lluita contra els paradisos fiscals

Una altra mesura inclosa en el projecte de llei és l´actualització i ampliació de l´concepte de paradís fiscal que passen a denominar-se jurisdiccions no cooperatives, terme utilitzat internacionalment.

El concepte de paradís fiscal s´amplia atenent a criteris d´equitat fiscal i transparència. Així, s´inclouran en la llista de paradisos, per exemple, els territoris que facilitin l´existència de societats extraterritorials per atreure beneficis sense activitat econòmica real, o aquells on hi hagi opacitat i falta de transparència, o territoris amb els quals no existeixi un efectiu intercanvi d´informació sobre el titular real dels béns o drets, o on hi hagi una baixa o nul·la tributació (fins ara només s´incloïa el concepte de nul·la tributació).

Així mateix, s´inclouran els règims fiscals preferencials que resultin perjudicials, establerts en territoris que faciliten el frau, per exemple, règims que donen un tracte de favor als no residents respecte als residents.

A més, s´habilitarà a Govern per actualitzar la llista de paradisos fiscals, que haurà de ser revisada periòdicament, amb un enfocament dinàmic.

Lluita contra el programari de doble ús

També s´estableix la prohibició de l´anomenat programari de doble ús, que consisteix en programes informàtics que permeten manipular la comptabilitat. L´objectiu és no permetre ni la producció ni la tinença de programes i sistemes informàtics que possibilitin la manipulació de dades comptables i de gestió.

Així, el projecte de Llei exigeix que els sistemes informàtics o electrònics que suporten processos comptables o de gestió empresarial s´ajustin a certs requisits que garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d´operacions.

Es contempla la possibilitat d´incloure especificacions tècniques via desenvolupament reglamentari, incloent sotmetre-ho a certificació i s´estableix un règim sancionador específic per la producció d´aquests programes o la seva tinença sense l´adequada certificació.

Control de moneda digital

Les noves circumstàncies existents en el món econòmic fan necessari ajustar la Llei 7/2012 que va introduir l´obligació d´informar sobre béns i drets situats a l´estranger. En l´actualitat, es fa necessari tenir un major control sobre les moneda digital i per això s´incorpora l´obligació d´informar sobre la tinença i operativa amb monedes virtuals, tant situades a Espanya com a l´estranger si afecta a contribuents espanyols.

D´aquesta manera, s´exigirà informació sobre saldos i titulars de les monedes en custòdia. A més, s´estableix l´obligació de subministrar informació sobre les operacions d´adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments, amb moneda digital.

També s´introdueix l´obligació d´informar en el model 720 de declaracions de béns i drets a l´exterior, sobre la tinença de monedes virtuals a l´estranger

Valor de referència (ITPAJD, IP i ISD)

Donada l´elevada litigiositat existent en la valoració dels béns i drets afectats per aquests impostos, es porta terme una reforma per donar seguretat jurídica a contribuents i administracions tributàries, d´acord amb la doctrina de l´Tribunal Suprem.

En nom de la seguretat jurídica, en el cas de béns immobles, el valor de referència de l´Cadastre es converteix en la base imposable dels tributs patrimonials, de forma objectiva.

Aquest valor de referència de cada immoble es basa en totes les compravendes d´immobles efectivament realitzades i formalitzades davant fedatari. Es calcula amb unes regles tècniques justes i transparents i es fixarà per Cadastre mitjançant un garantista procediment administratiu per al seu general coneixement.

Mesures antielusió fiscal

Aquest projecte de Llei també preveu la transposició de la Directiva europea antielusió fiscal, coneguda com ATAD, per la qual s´estableixen normes contra les pràctiques d´elusió fiscal, que incideixen directament en el mercat interior. La directiva incorpora diverses de les matèries tractades en els informes de l´OCDE de el Pla d´acció per a evitar l´erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (Pla BEPS).

En aquest projecte de Llei aprovat avui, s´incorporen a la legislació espanyola, els àmbits de la directiva relatius a la Transparència Fiscal Internacional (TFI) i a la imposició de sortida o “Exit Tax”.

D´una banda, per reforçar la tributació a Espanya de rendes que es venien localitzant en territoris de baixa fiscalitat, i així evitar la seva deslocalització.

D´altra banda, es persegueix assegurar que les empreses que es traslladin a un altre país no deixin de tributar per bases imposables que legalment han de quedar gravades a Espanya.

Així, amb el “Exit Tax” es busca garantir que, quan una empresa traslladi els seus actius o la seva residència fiscal fora de l´Estat, aquest Estat greu el valor econòmic de qualsevol plusvàlua creada en el seu territori, tot i que la plusvàlua en qüestió encara no hagi realitzat en el moment de l´trasllat d´actius. D´aquesta manera, s´aconsegueix que tributin a Espanya les plusvàlues generades quan una societat trasllada la seva residència fiscal a l´estranger.

Compliment voluntari de les obligacions

D´altra banda, el Projecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, conté actuacions per alleugerir el volum de litigiositat amb els contribuents i fomentar el pagament voluntari. Es contemplen canvis en el règim de reduccions aplicables a les sancions tributàries i en el règim de recàrrecs per aconseguir una major simplificació i afavorir el pagament voluntari.

Així mateix, s´inclouen mesures per reforçar el control dels operadors de el joc, que hauran de col·laborar en la lluita contra el frau en aquesta activitat. S´habiliten mecanismes per lluitar contra la manipulació de les competicions esportives i combatre el frau que pot produir-se en les apostes esportives.

Règim Econòmic i Fiscal de el de canàries per reforçar la lluita contra el frau

A més, el Consell de Ministres ha acordat remetre a Parlament Canari la modificació de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals de l´Règim Econòmic Fiscal de Canàries, inclosa en el Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Es tracta de dues mesures relatives a l´impost general indirecte canari (IGIC). En primer lloc, s´incorporen les modificacions incloses en l´Impost sobre el Valor Afegit, en matèria de responsabilitat tributària en l´àmbit de les liquidacions duaneres.

D´altra banda, la normativa de l´impost general indirecte canari ha establert la gestió dels llibres registres de l´esmentat impost a través de la seu electrònica Agència Tributària Canària, mitjançant el subministrament dels registres de facturació. Per aquest motiu, es tipifica com a infracció tributària el retard o incompliment de tal obligació i s´estableix la sanció tributària corresponent.

Aquest Acord es remet a el Parlament canari, segons es contempla a l´Estatut d´Autonomia de Canàries, en el qual s´estableix que la modificació de l´Règim Econòmic i Fiscal de l´arxipèlag requereix informe previ de Parlament Canari.

Què són les operacions vinculades.

Les operacions vinculades són aquelles relacions mercantils que es desenvolupen per persones físiques o jurídiques amb algun tipus d´unió entre si i, en un intent per evitar el frau fiscal, cal declarar-les en el Model 232. Saps si estàs obligat?

Què és una operació vinculada?

Les operacions vinculades són aquelles que realitzen les entitats o persones físiques entre elles i tenen un contingut econòmic. Es consideren persones o entitats vinculades les següents:

– Una entitat i els seus socis o partícips.

– Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l´exercici de les seves funcions.

– Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

– Dues entitats que pertanyin a un grup.

– Una entitat i els consellers o administradors d´una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

– Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, al menys, el 25 per cent de l´capital social o dels fons propis.

– Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, al menys, el 25 per cent de l´capital social o dels fons propis.

– Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l´estranger.

Qui està obligat a presentar el model 232?

Estaran obligats a presentar el model 232 i emplenar la informació d´operacions amb persones o entitats vinculades als contribuents de l´impost sobre societats i de l´impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant un establiment permanent, així com les entitats en règim d´atribució de rendes constituïdes a l´estranger amb presència en territori espanyol, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes que preveu l´article 18.2 de la LIS:

– Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l´import de la contraprestació del conjunt d´operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d´acord amb el valor de mercat.

– Operacions específiques, sempre que l´import conjunt de cadascuna d´aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros.

– Quan hi hagi operacions de el mateix tipus que al seu torn facin servir el mateix mètode de valoració, sempre que l´import del conjunt d´aquestes operacions en el període impositiu sigui superior a l´50% de la xifra de negocis de l´entitat.

– Si s´aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, a l´haver obtingut rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

– En aquells casos en què el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import.

Quan no és obligatori emplenar la informació d´operacions amb persones o entitats vinculades de el model 232?

No serà obligatori respecte de les següents operacions:

1. Les realitzades entre entitats que s´integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del que preveu l´article 65.2 de la LIS.

2. Les realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants de el mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d´interès econòmic, les unions temporals d´empreses i les societats de desenvolupament industrial regional. Tanmateix, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d´unions temporals d´empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s´acullin a el règim que estableix l´article 22 de la LIS.

Quin és el termini de presentació de el model 232?

El model 232 s´ha de presentar durant el mes 11 després de la conclusió de el període impositiu. És a dir, per a aquelles empreses el tancament d´exercici fiscal sigui 31 de desembre, el termini de presentació de el model 232 és de l´1 a l´30 de novembre de cada any.

La presentació ha de realitzés en format electrònic a través de la seu electrònica de l´Agència Tributària, i ha de contenir informació sobre:

– Operacions amb persones o entitats vinculades.

– Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d´aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (Patent Box).

– Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals.

Com es presenta el model 232?

Obligatòriament s´ha de presentar per via electrònica, bé a través de la Seu electrònica de l´Agència Estatal d´Administració Tributària, o bé des de la pàgina de l´Agència Tributària. Aquesta presentació pot ser realitzada per:

– Els contribuents de l´impost o, si s´escau, els seus representants legals.

– Els representants voluntaris dels obligats tributaris amb poders o facultats per presentar electrònicament en nom dels mateixos declaracions i autoliquidacions davant l´Agència Tributària o representar-los davant aquesta.

– Les persones o entitats que tinguin la condició de col·laboradors socials en l´aplicació dels tributs.

Pot comprovar l´Agència Tributària les valoracions de les operacions vinculades declarades?

L´Administració tributària pot comprovar que les operacions declarades entre persones o entitats vinculades s´han valorat pel seu valor normal de mercat i efectuarà, si escau, les correccions valoratives que procedeixin respecte de les operacions subjectes a aquest impost, a l´IRPF oa l´impost sobre la renda de no residents que no hagin estat valorades pel seu valor normal de mercat, amb la documentació aportada pel subjecte passiu i les dades i informació de què disposi.