Skip to content

Canvis en la prestació per cessament d´activitat per a autònoms a partir de Juliol.

La prestació extraordinària per cessament d´activitat per als treballadors autònoms afectats per la declaració de l´Estat d´Alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada per la COVID-19, la vigència estava limiteu fins al 30 de juny de 2020, es prorrogarà fins al 30 de setembre.

Així, ho ha establert el Reial Decret – Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l´ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial.


Quins ajuts poden sol·licitar els autònoms a partir de l´1 de juliol?

Els autònoms que hagin estat cobrant fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d´activitat, a partir del juliol tindran dues opcions:

A. Si ha pogut recuperar la seva activitat, tindran automàticament una exempció en les quotes dels mesos de juliol, agost i setembre.

B. Si encara veu reduïda la seva facturació més d´un 75%: sol·licitar prestació per cessament d´activitat, compatible amb el desenvolupament de l´activitat.

A més, es contempla la creació d´una prestació extraordinària per cessament d´activitat per als treballadors autònoms de temporada, aquells que concentren la seva activitat en els mesos d´estiu.

A. Exempcions en la quota d´autònoms

Els beneficiaris de la prestació extraordinària que s´hagin reincorporat a la seva activitat, tindran exempcions en les quotes fins al 30 de setembre.

– Exempció al juliol: 100% sobre la cotització d´aquest mes.

– Exempció a l´agost: 50% sobre la cotització.

– Exempció al setembre: 25% sobre la cotització.

Aquesta exempció en la cotització és incompatible amb la prestació per cessament d´activitat.

B. Prestació per cessament d´activitat

El Reial Decret Llei dóna la possibilitat als autònoms que hagin accedit a la prestació per cessament d´accedir a una nova prestació extraordinària per cessament d´activitat durant l´estiu.

El Ministeri d´Inclusió i Seguretat Social apunta que la prestació, l´import és el 70% de la base reguladora i suposa l´exoneració de quotes per contingències comunes, és compatible amb el desenvolupament de l´activitat econòmica per compte propi.

Durant el temps que duri la prestació, hauran de pagar la totalitat de les cotitzacions. Es podrà rebre com a màxim fins al 30 de setembre. A partir d´aquesta data només es podria cobrar si es compleixen tots els requisits de la prestació per cessament.

Requisits

Els requisits per accedir a la cessació d´activitat són:

– Acreditar un descens d´ingressos d´un 75% durant el tercer trimestre, respecte el mateix durant 2019.

– No obtenir rendiments nets superiors a 5.818.75 € durant el tercer trimestre de 2020.

– Estar afiliat al RETA o Règim Especial de Treballadors de la Mar.

– Trobar-a l´corrent en el pagament de quotes a Seguretat Social. Si no ho està en la data de cessament d´activitat, se li «convidarà» a que realitzi el pagament en el termini de 30 dies.

– Haver cobert el període mínim de cotització per cessament d´activitat com a mínim durant 12 mesos.

– No haver complert l´edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació.

– Si tenen treballadors al seu càrrec, hauran d´acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.

Per poder sol·licitar la prestació no pots donar-te de baixa en el RETA, ja que es tracta d´un cessament, no una baixa. Si et dones de baixa, no podràs acollir-te, ia sobre perdràs la tarifa plana (si estaves acollit).

Les mútues podran revisar totes les prestacions ja concedides

El Govern ha establert un procediment, mitjançant el qual, les mútues podran revisar totes les resolucions de prestacions extraordinària per cessament d´activitat ja concedides, meritades i cobrades.

No caldrà esperar que finalitzi el trimestre per sol·licitar la prestació sinó que podrà realitzar-se forma prèvia i fer les acreditacions pertinents un cop finalitzi setembre. Per a les pertinents comprovacions, les mútues col·laboradores demanaran la informació fiscal a Hisenda de beneficiari, previ consentiment en la sol·licitud de cessament d´activitat.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!