Auditories

This is the default blog title

IF Assessors, col·labora i manté acords comercials amb les millors empreses per poder proporcionar als nostres clients tots els serveis que puguin necessitar. És el cas del servei de Auditories, el qual ens ho ofereix l’empresa HyC Consulting Empresarial SL

L’auditoria en el nostre país, i en concret els professionals que a això ens dediquem, hem estat testimonis en els últims anys de l’evolució i canvis tan importants que ha tingut aquesta activitat en el nostre país, i que ha afectat directament a les empreses. El nostre equip de *auditoria s’ha anat adaptant a les noves necessitats del mercat i a les noves regulacions legals per realitzar un treball de qualitat, adquirint un compromís de col·laboració amb els nostres clients. L’Auditoria de Comptes és una activitat important dins dels serveis que presta HyC Consulting, estant inscrits, a tal fi, en el ROAC.

Altres serveis d’auditoria que presta HyC Consulting, al marge de la ja esmentada Auditoria de Comptes, són:

  • Elaboració d’informes especials per als diferents casos que indica la legislació i pels quals són requerits els serveis d’un auditor (valoració d’accions, augments i reduccions de capital, emissió d’obligacions convertibles, exclusió del dret de subscripció preferent, etc.).
  • Organització de l’Auditoria Interna: avaluacions de Control Intern i elaboració de manuals administratius i comptables.
  • Assessorament en l’elegibilitat de costos i auditoria d’estats financers de les subvencions dins de l’entorn de la Comissió Europea, als seus diferents Programes Marco (FP6, FP7 i H2020).