Jurídic

This is the default blog title

Assessorament i defensa legal de les empreses, de les situacions quotidianes i extraordinàries del procés legal d’una empresa.

El nostre departament jurídic ofereix un assessorament permanent en totes les variants de Dret tant a empreses com a particulars.

L’elecció de la forma jurídica de l’empresa, la seva denominació, la constitució i inscripció en el Registre Mercantil i les necessitats que es vagin produint des de la seva constitució i posteriors èpoques de creixement o èpoques de recessió estan assistides per la nostra àrea Mercantil.

 • Constitució de tot tipus de Societats
 • Contractes i documents Mercantils
 • Assistència a Junta d’accionistes i preparació d’Actes
 • Pactes d’accionistes i participis
 • Reestructuracions, fusions, absorcions, compravenda
 • Procediments laborals
 • Defensa davant els Tribunals de Justícia d’empreses i particular
 • intervenció en concursos de creditors i Gestió d’Impagats
 • Adequació a la normativa vigent de Protecció de Dades
 • Assessoria en matèria de Dret de Successions
 • Assessoria en matèria de Dret de Familia