Fiscal i Contable

This is the default blog title

El nostre departament fiscal està format per economistes amb gran experiència en l’àrea fiscal i financera de l’empresa, convertint-se en una eina imprescindible i fonamental en la presa de decisions de la seva empresa.

Els nostres serveis cobreixen totes les àrees d’àmbit, donant assessorament a totes i cadascuna de les possibles situacions en què es pugui trobar la seva empresa, de manera única i particular, ja que creiem que cada empresa és un món i que és fonamental adaptar-nos a les necessitats particulars de cadascuna, creant un servei “a mesura”.

Els nostres serveis en aquesta àrea són:

Fiscal:

 • Consultoria, Planificació i gestió de totes les seves obligacions fiscals.
 • Planificació fiscal a:
  • Curt termini: tancaments anticipats fiscals al setembre/octubre
  • Llarg termini: Anàclisis de la successió de l’empresa i del patrimoni empresarial.
 • Consultoria i assessorament en estratègies fiscals

Comptable:

 • Procés comptable
 • Assessorament
 • Revisió comptable
 • Reconstrucció comprable
Asesoramiento y gestoría fiscal en Sabadell y Barcelona