Skip to content

Aprovat l´últim tram dels préstecs de l´ICO per a autònoms i empreses.

El Govern va aprovar la cinquena línia de crèdits avalats per l´Estat a través del Institut de Crèdit Oficial (ICO) per facilitar el manteniment de l´ocupació, i pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària de l´COVID-19.

Les empreses i autònoms podran tenir accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Línia ICO empreses i emprenedors 2020

-Els autònoms, emprenedors i empreses poden finançar les seves activitats empresarials -tant projectes d´inversió com necessitats d´liquiditat- amb aquesta línia.

-Les operacions es poden formalitzar sota la modalitat de préstec, leasing, renting o de línia de crèdit.

-El import màxim per client és de fins a 12,5 milions d´euros, en una o diverses operacions.

Línia ICO Garantia SGR / SAECA 2020

Els autònoms, empreses i emprenedors que necessiten finançament per a un projecte viable, però no compten amb garanties suficients per obtenir un crèdit d´una entitat financera, poden sol·licitar els avals que atorguen les SGR. Aquests avals recolzen les seves sol·licituds i augmenten les possibilitats d´accedir a l´préstec.

La sol·licitud d´aquest préstec es pot sol·licitar sota diferents modalitats de finançament: préstec, leasing o línia de crèdit. I el tipus d´interès és fix o variable.

Per a projectes i inversions a Espanya oa l´exterior, els autònoms i empreses poden sol·licitar finançament per cobrir les seves activitats empresarials: tant projectes d´inversió com necessitats de liquiditat. L´import màxim per client s´estableix en 2 milions d´euros en una o diverses operacions.

Línia ICO Crèdit Comercial 2020

L´objectiu d´aquesta línia de finançament és facilitar liquiditat a les empreses i autònoms mitjançant la bestreta de l´import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir els costos de producció dels béns objecte de venda a Espanya.

L´import màxim per client i any concedit per l´ICO mitjançant aquesta línia de finançament és de fins al 100% de l´import de la factura, sempre que no se superi l´import màxim de 12,5 milions d´euros de saldo viu per client i any en una o diverses operacions.


Línia ICO Internacional 2020

Aquesta línia posa a disposició de les empreses recursos financers per internacionalitzar la teva empresa i / o desenvolupar projectes fora del territori nacional, així com potenciar l´activitat exportadora.


Línia ICO Exportadors 2020

Aquesta línia facilita finançament a autònoms, emprenedors i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l´import de les factures procedents de la seva activitat exportadora o prefinançament per cobrir els costos de producció i elaboració dels béns objecte d´exportació.
L´import màxim per client és fins a 12,5 milions d´euros de saldo viu en una o diverses operacions. La modalitat de l´operació la acorden lliurement entre el client i l´entitat de crèdit, podent ser préstec, línia de crèdit, i en el cas de bestreta de factures descompte comercial, factoring, etc.

Requisits per a sol·licitar els crèdits ICO

Des de l´Institut de Crèdit Oficial advertir que únicament es podran veure beneficiats d´aquestes noves línies de finançament, els nous préstecs i renovacions d´operacions de tots els sectors d´activitat que tinguin domicili social a Espanya, que s´hagin vist afectats pels efectes econòmics de l´COVID -19 i compleixin les següents condicions:

Els autònoms i empreses:

– No poden figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d´Informació de Riscos del Banc d´Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de el 2019.

– No poden estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020.

– Per demostrar que la caiguda d´ingressos és deguda als estralls econòmics ocasionats per la pandèmia de l´Covid-19, han d´acreditar que a 2019.12.31 no es trobaven en situació de crisi.

– D´altra banda, és obligatori que els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir de el 18 de març de 2020, i el finançament avalada no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!