Skip to content

Així serà la desescalada: mesures en cada fase.

El Govern va presentar ahir, 28 d´abril, el Pla de desescalada davant de la crisi provocada pel Coronavirus (COVID-19), denominat “Pla per a la Transició cap a una nova normalitat”, que consta de quatre fases (Fase 0, Fase 1 , Fase 2 i Fase 3), a través de les quals s´aniran obrint sectors econòmics i s´aniran flexibilitzant les limitacions i contacte social de la població en funció de l´avanç de la pandèmia a cada regió. Aquest Pla d´desescalada s´iniciarà el proper 4 de maig i, en el millor dels escenaris, finalitzarà el 21 de juny.

Calendari de el Pla per a la Transició cap a una nova normalitat

Les quatre fases de el Pla de desescalada de Govern són la Fase 0 que, com a mínim, comprendrà de el 4 a el 10 de maig; la Fase 1 que, com a mínim, comprendrà de l´11 a el 24 de maig; la Fase 2 que, com a mínim, comprendrà de l´25 de maig a el 8 de juny i la fase 4 que, com a mínim, comprendrà de el 9 a l´21 de juny, començant, en el millor dels escenaris, el 26 de juny l´anomenada nova normalitat.

A nivell general, la circulació de la població entre províncies estarà prohibida durant tot el Pla de desescalada. Amb limitacions es permetrà la circulació intraprovincial, però la interprovincial no estarà permesa, llevat que sigui per motius de treball o per acudir a una vetlla. Així mateix, s´estableix altament recomanable l´ús de mascareta en centres de treball, llocs públics i transport públic.

Fase 0: Locals amb cita prèvia

En concret, el pla recull una primera ´fase zero´ en què es permetran “petites escletxes d´activitat econòmica”, amb l´obertura de petits locals i establiments amb cita prèvia per a l´atenció individual de clients, com ara l´obertura de restaurants amb servei de menjar per emportar a domicili, sense consum en local i amb la “màxima” protecció, o l´obertura d´entrenaments individuals i entrenament bàsic de lligues professionals.

Fase 1: petits comerços i terrasses, amb limitacions

Amb la ´fase 1´, que en principi s´iniciarà el 11 de maig de forma generalitzada, es produirà l´inici parcial d´activitats, amb l´obertura de l´petit comerç a peu de carrer amb condicions “estrictes” de seguretat, però no s´obriran els centres o grans parcs comercials on són més probables les aglomeracions.

Per a aquesta fase es recull l´obertura de terrasses en la restauració amb una limitació de l´ocupació de l´30% i en hostaleria una fase inicial d´obertura, incloent hotels i allotjaments turístics però excloent les zones comunes i amb determinades restriccions fixades per Sanitat.

Horari preferent per a majors de 65 anys

A més, els locals s´obriran amb un horari preferent per a majors de 65 anys, que serà un col·lectiu prioritari, es reprendrà l´activitat de el sector agroalimentari i pesquer i els llocs de culte obriran amb un aforament d´un terç.

També es preveu l´obertura de centres d´alt rendiment per torns i l´entrenament mitjà en lligues professionals. En el transport públic l´ús de la màscara estarà altament recomanat en totes les fases.

Fase 2: Espai interior de locals i tornada a l´oci i la cultura

Per a la ´fase 2´ o fase “intermèdia”, si es compleixen els marcadors, es preveu l´obertura de l´espai interior de locals de restauració, amb un terç d´aforament i només per al servei de taules, l´inici de el curs escolar al setembre i la represa de la caça i pesca esportiva.

També tornarà l´oci i la cultura, amb cinemes, teatres i auditoris amb butaques preassignades i la limitació d´aforament a un terç, i activitat de visita de monuments i sales d´exposicions i de conferències amb un terç d´aforament, a el temps que es podran celebrar actes i espectacles culturals amb menys de 50 persones en llocs tancats, també amb un terç d´aforament.

Si l´espectacle és a l´aire lliure es permetrà quan congreguin a menys de 400 persones, sempre que sigui assegut. Els llocs de culte limitaran l´aforament a l´50% en aquesta segona fase.

Fase 3: Es suavitzaran més les limitacions

Amb la ´fase 3´ o fase “avançada” i l´última fins a recuperar la “nova normalitat”, un cop es compleixin els marcadors exigits, es flexibilitzarà la mobilitat general però es mantindrà la recomanació de l´ús de mascareta fora de la llar i en el transport públic.

En l´àmbit comercial es limitarà l´aforament a l´50% i es fixarà distància mínima de dos metres, en restauració se suavitzaran una mica més les limitacions d´aforament i ocupació, però sempre sota “estrictes condicions de separació”. Per a aquesta darrera fase es preveu l´obertura de platges, ha apuntat Sánchez.

En qualsevol cas, ha aclarit que “no hi haurà mobilitat entre províncies o illes fins a aconseguir la normalitat” després de la pandèmia de l´coronavirus i no es podrà transitar d´una província a una altra fins que cadascuna d´elles hagi superat les fases.

¿Pot tornar a treballar un treballador inclòs en un Erto?

Perquè un treballador inclòs en el ERTO pugui tornar a l´activitat, haurà de desafectar de l´ERTO seguint els següents passos:

1. Comunicar a Departament de treball de la seva assessoria, amb caràcter previ a que comenci a treballar, la intenció de desafectar perquè hem d´informar la seva nova situació tant a l´SEPE com a la Seguretat Social.

2. comunicar-ho a l´treballador amb l´antelació suficient.

3. Les conseqüències de la desafectació són:

a) Per al treballador: cobrarà la prestació per desocupació fins al dia anterior a l´inici de la feina i a partir d´aquest dia ha de percebre el salari directament de l´empresa.

b)
Per a l´empresa: començarà a pagar salari a treballador i les quotes de la Seguretat Social ja no hi seran exonerades.

En conseqüència, tant empresa com a treballador, tornen a la situació i obligacions anteriors a la presentació de l´ERTO.

Cal tenir en compte que un cop desafectat el treballador, no podem tornar a afectar-ho a l´ERTO. En cas de voler incloure-ho en un ERTO, hauria de presentar un nou ERTO, havent d´analitzar les conseqüències i els costos derivats.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!