Skip to content

Així serà la cotització dels autònoms en 2019.

En 2019 hi haurà protecció social per als autònoms, però a canvi d´un augment de quotes (pujada de bases, tipus i noves cotitzacions obligatòries). Aquests són els canvis que entraran en vigor el pròxim gener:

Pujada a les quotes d´autònoms

Tots els autònoms notaran una pujada en els rebuts de les seves cotitzacions a partir de gener de 2019. D´una banda hi ha un increment de les bases mínimes de cotització, també dels tipus i finalment, algunes cobertures que eren voluntàries passen a ser obligatòries.

– Les bases mínimes de cotització tindran un increment de l´1,25%.

– El tipus de cotització serà del 30%. Inclou obligatòriament totes les contingències, es fixa en: 28,30% per contingències comunes, incorpora la Incapacitat Temporal i s´equipara al Règim General; el que fa a les contingències professionals, serà el 0,9% per a tots els treballadors i inferior a la tarifa mínima del Règim General; per Cessament d´Activitat, el tipus es fixa en el 0,7%, inferior a la cotització per desocupació dels assalariats, i finalment, s´estableix el 0,1% per a Formació i Prevenció. A partir del proper any, la pujada s´aplicarà esglaonadament amb els següents trams: el 2019, serà del 30%; el 30,3%, el 2020; el 30,6%, el 2021 i el 2022, es fixa definitivament el 31%.

– La quota puja per als autònoms persona física 5,36 € / mes (64 € / any) i per als autònoms societaris la pujada és de 6,89 € / mes (82 € / any), segons l´associació d´autònoms ATA.

– Serà obligatori cotitzar per la cobertura per cessament d´activitat (l´atur dels autònoms).

– Els autònoms tenen l´obligació de cotitzar tant per a les contingències comunes (malaltia comuna i accident no laboral) com per a les professionals (accident de treball i malaltia professional. L´única excepció seran la del sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA) i dels socis de cooperatives del Règim d´Autònoms (RETA), sempre que tinguin un sistema de prestació social.

– La quota de Tarifa Plana serà de 60 euros al mes. D´aquesta manera s´adapta a l´obligatorietat de la cobertura per contingències comunes i professionals, tant per als autònoms, amb caràcter general, com en els casos de discapacitat, violència de gènere i terrorisme. Per a això, durant els primers 12 mesos, si es cotitza per la base mínima, la quota serà de 60 euros (51,50, per contingències comunes i 8,50, professionals). Si es cotitza per sobre de la mínima, la quota per contingències comunes es redueix en un 80%. Finalment, entre els mesos 13 i 24 s´aplicarà una bonificació sobre la quota per contingències comunes que correspongui.

– Es millora la prestació per cessament d´activitat (l´atur dels autònoms). Es dupliquen els períodes de durada de la prestació, de manera que es podran arribar a cobrar fins a 24 mensualitats de prestació, amb un mínim de 4, en funció de les quantitats cotitzades.

Des de gener, l´atur dels autònoms dobla la seva durada: es podrà cobrar la prestació durant 24 mesos, en lloc dels 12 actuals

– Es crea una prestació addicional que correspon a la cotització pel treballador autònom, a partir del dia 61 de la baixa mèdica per incapacitat temporal (IT). D´aquesta manera, els autònoms no pagaran la quota de Seguretat Social a partir del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de l´alta.

L´autònom que estigui més de dos mesos de baixa no tindrà la càrrega de seguir havent de pagar la seva quota de seguretat social.

Altres millores en les prestacions que s´han aconseguit amb l´acord.

– Els autònoms tindran dret a cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia de baixa.

– Les autònomes, dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, podran obtenir una tarifa plana de 60 € durant 12 mesos sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat.

– Es mantenen després dels 12 primers mesos les bonificacions posteriors actuals de la tarifa plana. Els beneficiaris de la tarifa plana tindran accés als mateixos drets i prestacions.

– 400.000 autònoms podran seguir tributant en el sistema de mòduls en 2019, després de la pròrroga que s´ha negociat amb l´Agència Tributària.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!