Blog

This is the default subtitle

Així és la tarifa plana d´autònoms des de gener de 2019.

Així és la tarifa plana d´autònoms des de gener de 2019.

La tarifa plana per a autònoms és una mesura per impulsar l´autoocupació que consisteix en el pagament d´una quota mensual reduïda a la Seguretat Social en qualitat d´autònom. Una mesura introduïda en 2013 que ha ajudat a molts nous autònoms a fer els primers passos.

Requisits i condicions de la tarifa plana a la quota d´autònom 2019

Les quatre condicions i requisits que avui cal complir per poder accedir a aquest ajut són les següents:

1. No haver estat donat d´alta com a autònom: se suposa que també és aplicable per a autònoms que porten més de 2 anys sense estar donats d´alta, tot i que aquesta condició a vegades no es compleix i depèn més aviat de la Seguretat Social que admetin la teva sol·licitud o no.

2. No administrar una societat: els autònoms societaris paguen una quantia superior (364,22 € el 2019) i no poden acollir-se a aquesta mesura.

3. No ser autònom col·laborador o pluriactivo: els col·laboradors (familiars) i pluriactivos (autònoms i treballadors per compte d´altri) tenen les seves pròpies bonificacions i no es poden acumular amb la tarifa plana.

4.
No tenir cap deute pendent amb la Seguretat Social o Hisenda.

Quant es paga de quota amb la tarifa plana?

1er tram. Durant 12 mesos s´aplica una reducció del 80% en la quota. Pagues 60 euros dindi durant el primer any d´activitat.

2n tram.
En els sis mesos següents d´activitat, del mes 13è al 18è, s´aplica el 50% de reducció sobre les bases de cotització i tipus vigents.

3r tram. En els últims 6 mesos de vigència, des del mes 19º a 24º en els quals s´aplica un 30% de reducció en la quota.

Condicions tarifa plana autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35 anys.

Fins a octubre de 2013 els majors de 30 anys no podien accedir a aquesta bonificació, però les contínues queixes sobre aquest impopular requisit va obligar el Govern a canviar d´opinió. Per tant, si ets major de 30 anys no tindràs problemes per accedir a la tarifa plana.

Si accedeixes a la bonificació sent dona menor de 35 anys o home menor de 30, tindràs un període extra de descomptes en la teva quota. En concret, en l´últim tram de bonificació, en el qual s´aplica un 30% de descompte sobre la quota durant 6 mesos de forma general. En el teu cas, el descompte s´ampliaria amb un temps addicional:

– Primers 12 mesos: 60 euros sempre que et acullis a la base mínima, resultat d´aplicar el 80% de descompte a la teva base de cotització.

– Mesos 12 al 18:
50% de reducció durant el segon semestre, que es quedaria en 141,65 euros amb les bases i tipus de cotització actuals.

– Mesos 18 al 24:
30% de reducció durant el següent, 198,31 euros de quota.

– Mesos 24 al 36:
30% de bonificació per a autònoms que cursin l´alta sent menors de 30 anys si són homes, o menors de 35 anys si són dones.

Tarifa plana per a municipis amb menys de 5000 habitants

Hi ha una “tarifa plana autònoms rural”. Durant els primers 24 mesos les bonificacions aplicades mantenen el pagament per quota d´autònom de 60 euros. La segona fase d´aquest pla té per condició ser autònom menor de 30 anys o autònoma menor de 35 anys, tindrà lloc en els 12 mesos restants, amb una bonificació del 30% sobre la quota.