Skip to content

50.000 milions d´ajudes a les empreses per impulsar la recuperació.

El Govern ha aprovat el Reial Decret – Llei de Mesures Urgents per a donar suport a la reactivació econòmica i l´ocupació, amb una dotació pressupostària de 50.000 milions d´euros per ajudar les empreses i negocis espanyols a sortir de la crisi provocada per la propagació de l´Coronavirus ( COVID-19). Aquest nou paquet de mesures té com a objectiu accelerar la recuperació de l´economia, impulsar la inversió i reforçar la solvència de les empreses per aconseguir donar suport a milers de llocs de treball.

Aquest Reial Decret – Llei comprèn una nova línia d´avals de l´ICO amb una dotació pressupostària de 40.000 milions d´euros, un Fons de Suport a la Solvència d´Empreses Estratègiques amb una dotació de 10.000 milions d´euros, més ajudes per al sector de l´turisme i l´aprovació de el Pla Renove 2020 d´ajudes a al sector de l´motor, que està en vigor des del passat 16 de juny i que compta amb 3.750 milions d´euros de pressupost.

Línia d´Avals de l´ICO de 40.000 milions d´euros

L´Executiu ha aprovat una nova línia d´avals de l´Institut de Crèdit Oficial (ICO) valorada en 40.000 milions d´euros, adreçada a impulsar l´activitat inversora i fomentar-la en les àrees on generi major valor afegit complint amb dues premisses fonamentals: sostenibilitat mediambiental i digitalització .

Fons de Suport a la Solvència d´Empreses Estratègiques

Aquest Fons de Suport a la Solvència d´Empreses Estratègiques comptarà amb una dotació pressupostària de 10.000 milions d´euros i estarà destinat a aportar suport públic temporal per reforçar la solvència d´empreses no financeres afectades per la pandèmia de l´COVID-19. Tot això a través de préstecs participatius, adquisició de deute subordinat o la subscripció d´accions o altres instruments de capital. Per la seva banda, l´import dels dividends, interessos i plusvàlues que resultin de les inversions que es realitzin s´han d´ingressar al Tresor Públic.

Podran accedir a aquest Fons de Suport a la Solvència d´Empreses Estratègiques les societats que travessin severes dificultats com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19 i que siguin considerades estratègiques pel seu impacte social i econòmic, la seva rellevància per a la seguretat, la salut de les persones, les infraestructures, les comunicacions o la seva contribució a al bon funcionament dels mercats.

Les empreses que es beneficiïn d´aquest Fons hauran de complir una sèrie de requisits:

– No repartir dividends en els dos pròxims exercicis.

– No operin ni tinguin filials en paradisos fiscals.

– Complir les exigències mediambientals que recull l´Acord Climàtic d´Espanya.

– Garantir la igualtat salarial entre homes i dones.

– Comprometre a l´acompliment d´una política de protecció de la biodiversitat.

Aquest fons estarà adscrit a Ministeri d´Hisenda i serà gestionat a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI),

Les companyies rescatades hauran de remetre un informe als seus respectius governs als sis mesos de rebre el suport públic amb un clar pla de privatització. Tot i això, ha advertit que, si el control públic se situava per sobre de l´15% a desembre de 2024, la companyia havia de comunicar un pla de reestructuració.


Ajudes per al sector de l´turisme

El sector de l´turisme, un dels més castigats per l´actual crisi econòmica també és protagonista en aquest Reial Decret – Llei amb diverses ajudes per donar suport a l´turisme a Espanya:

– Un sistema de finançament de projectes per a la digitalització i la innovació de el sector turístic: 216 milions d´euros amb 1.100 préstecs d´un import mitjà de 200.000 euros.

– Instrument de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació amb l´objectiu de rellançar destinacions turístiques rurals i d´interior.

– Moratòria hipotecària de fins al 70% i de fins a dotze mesos per a les operacions financeres de caràcter hipotecari subscrites amb entitats de crèdit respecte d´immobles afectes a l´activitat turística. Podrà accedir-hi treballadors autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que hagin patit els efectes negatius de l´Covid-19.

Pla Renove 2020 de suport a al sector de l´motor

El Govern també ha aprovat el Pla d´Impuls de la Cadena de Valor de la Indústria de l´Automoció de suport a al sector de l´motor, el Pla Renove 2020 que compta amb una dotació pressupostària de 3.750 milions d´euros i que té com a finalitat renovar el parc automobilístic amb ajudes que van dels 800 als 5.000 euros en funció de l´etiqueta mediambiental de el vehicle i segons es tracti de professionals o no.

¿Quieres empezar a gestionar con tranquilidad tu negocio?

¡Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada!